Bruggepensioneerden en oudere werklozen “aangepast” begeleiden naar jobs die niet bestaan?

auteur: 

Kim De Witte

De regering besliste vrijdag dat toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen ‘aangepast’ beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De maatregel geldt niet voor wie vandaag al dit statuut geniet. Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, heeft bedenkingen bij deze beslissing.

De Groep van Tien vroeg de regering om de genomen maatregelen volledig af te schaffen voor de huidige bruggepensioneerden en oudere werklozen (de ‘contractbreuk’ ongedaan maken). Voor de toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen vroeg de Groep om de ‘actieve’ beschikbaarheid om te zetten naar een ‘passieve’ beschikbaarheid. Voor de lange loopbanen en de zware beroepen wilde ze de actieve beschikbaarheid beperken tot 60 jaar. Voor bruggepensioneerden om medische redenen, zou er geen beschikbaarheid meer mogen zijn.

Het kernkabinet besliste vanavond om de contractbreuk op te heffen. De sociale druk van onderuit heeft een nieuwe overwinning behaald. Maar voor de toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen besliste het kernkabinet dat zij ‘aangepast’ beschikbaar zullen moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De concepten ‘actieve’ en ‘passieve’ beschikbaarheid zullen verdwijnen en vervangen worden door de zogenaamde ‘aangepaste’ beschikbaarheid.

“De regering schuift de sociale democratie aan de kant”, aldus Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger van de PVDA. “De N-VA en Open VLD wilden absoluut bewijzen dat het sociaal overleg geen plaats meer heeft in dit land. De weerstand tegen het akkoord van de Groep van Tien heeft immers niets te maken met budgettaire redenen. Het brugpensioen kost bijna niets. De aanvullende vergoedingen worden betaald door de ex-werkgevers. De brugpensioenuitkeringen worden geneutraliseerd door de werkloosheidsuitkeringen voor jongeren, die wegvallen omdat zij de jobs van bruggepensioneerden innemen.”

“Het is niet duidelijk wat de ‘aangepaste’ beschikbaarheid juist inhoudt”, aldus Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. "Maar het gevaar bestaat dat dit nieuwe concept een serieuze stap is richting verdere sociale afbraak. Als 'aangepaste beschikbaarheid' betekent dat de huidige criteria van een passende job komen te vervallen, dan zal dat binnen de kortste keren niet alleen gelden voor de bruggepensioneerden en oudere werklozen, maar voor alle werkzoekenden. Dat is onaanvaardbaar. Het zou volledig ingaan tegen de geest van het sociaal akkoord in de Groep van Tien.” 

De pensioenen zijn perfect betaalbaar, indien we de welvaart eerlijker verdelen. Het brugpensioen zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op wat rust na een leven van intense arbeid, ook zij die minder lang leven en minder lang in goede gezondheid verkeren. De PVDA zal de beslissing van de regering grondig analyseren en de ministers verder interpelleren.