Betoging Ford Genk, november 2012. (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Bruggepensioneerden op de arbeidsmarkt tot 65: Deze maatregel moet ingetrokken worden

auteur: 

Kim De Witte

Vanaf 1 januari 2015 moet een groot aantal bruggepensioneerden  plots wel nog ter beschikking blijven van de arbeidsmarkt. De beslissing wijzigt met retroactief effect de regels van het spel: ze zullen moeten bewijzen dat ze actief naar werk zoeken en zullen ze banen die de VDAB hen voorstelt moeten aanvaarden.

Deze beslissing werd genomen in verschillende KB’s van 30 december 2014 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2014. Om het recht op brugpensioen te behouden, zullen een aantal bruggepensioneerden (SWT’ers) moeten bewijzen dat ze actief naar werk zoeken en zullen ze banen die de VDAB hen voorstelt moeten aanvaarden. Tot op 1 januari 2015 waren volgende bruggepensioneerden daarvan vrijgesteld: de bruggepensioneerden die minstens 58 jaar waren op het ogenblik van de aanvraag van hun brugpensioen, de bruggepensioneerden met 38 jaar bewezen beroepsverleden en de bruggepensioneerden die 56 jaar waren maar met een beroepsverleden van 40 jaar.

De maatregel is niet haalbaar omdat veel werknemers met brugpensioen uitgeput en opgewerkt zijn.

Voor Raoul Hedebouw, kamerlid voor de PVDA, is deze wijziging niet haalbaar, onlogisch en onrechtvaardig: “De maatregel is niet haalbaar omdat veel werknemers met brugpensioen uitgeput en opgewerkt zijn. Eén op drie zestigers kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Deze mensen verplichten om langer te werken is ondoenbaar. De maatregel is onlogisch omdat onze arbeidsmarkt nog steeds kampt met een overschot van 600.000 werklozen. Bruggepensioneerden van meer dan 58 jaar verplichten om werk te zoeken op straffe van de intrekking van hun rechten, is absurd. De maatregel is onrechtvaardig omdat ze retroactief rechten afpakt van werknemers.”

De maatregel treft alle bruggepensioneerden die nog geen 60 jaar waren op 1 januari 2015. Volgens de regels uitgetekend door de regering Di Rupo was dat niet zo. Veel werknemers van bedrijven in herstructurering (Ford, Arcelor, Caterpillar, …) hebben gekozen voor het brugpensioen onder de voorwaarden die op dat moment van toepassing waren. Sommige werknemers hebben zelfs een deel van hun vertrekpremie daarvoor opgegeven.

Op 11 december 2014 was er al commotie over deze zaak. Toen relativeerde minister van werk Kris Peeters (CD&V) de zaken nog: “er is nog niets beslist, de zaak is nog in onderzoek.” Eind december heeft de regering beslist om de maatregel door te duwen.

Volgens Hedebouw moet deze maatregel “onmiddellijk ingetrokken worden, omdat hij onrechtvaardig, onlogisch en onhaalbaar is”.

 Tussenkomst in het parlement

Raoul Hedebouw op Facebook : “Ik ben zojuist tussenkomen in het parlement ter verdediging van alle werknemers die op brugpensioen zijn in ons land. We kregen heel wat reacties van ongeruste werknemers verleden week . “Ze hebben mij belogen, toen in ik op SWT ging hebben ze me beloofd dat ik niet meer beschikbaar moest zijn voor de arbeidsmarkt.”, zeggen de arbeiders, vaak uit bedrijven in herstructurering, zoals Ford in Genk en Arcelor Mittal in Luik. Maar ook SWT'ers uit andere bedrijven, zoals Evonik in Antwerpse haven, etc.

Want door een KB dat op 31/12/2014 verscheen in het staatsblad, zijn de regels voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) strenger geworden. In dat nieuwe KB staat dat er “actieve en passieve” beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt vereist wordt voor alle SWT'ers, behalve voor wie vorig jaar al SWT'er was én op 31/12/2014 60 jaar oud was. SWT'ers die minder dan 60 zijn, of wiens' laatste werkdag na 1 januari 2015 valt, moeten dus wél beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Ik interpelleerde vandaag minister Kris Peeters over de zaak, en gaf de minister een concreet voorbeeld. Fred is werknemer bij Evonik. Hij werkt al van zijn 14de en was fier nog nooit gedopt te hebben. Tijdens de oudejaarsperiode werd zijn laatste dag op de fabriek uitbundig gevierd. Groot was de kater die erop volgde. Op Fred's C4 staat als laatste werkdag 4 januari 2015. Fred is nu 57. Hij is nu werkloos en dreigt tot zijn 65ste allerhande jobkes te moeten gaan aanvaarden om zijn rechten niet kwijt te spelen.

Bij Ford Genk hebben een aantal bruggepensioneerden (SWT'ers) afstand gedaan hebben van een deel van hun vertrekpremie, onder de belofte dat ze niet in de tewerkstellingscel zouden zitten. Nu de wetgeving is gewijzigd, zouden ze toch in die tewerkstellingscel zitten. Nochtans hadden de sp.a en de CD&V hen het tegendeel beloofd...

In zijn antwoord wist minister Kris Peeters te vertellen dat er inderdaad een probleem is met dit KB, dat in allerhaast nog goedgekeurd moest worden maar waarover er binnen de Groep van 10 geen consensus bestaat. Maar ondertussen heeft hij het KB wel goedgekeurd, en krijgen de getroffen SWT'ers brieven van de VDAB met de boodschap dat ze geactiveerd moeten worden. We zullen het dossier van nabij blijven volgen tot er een oplossing !”

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Wanneer gaan ze er eens een deftige minister op zetten op de Pensioenen! Dat is toch wraakroepend dat in een land met zo een hoge graad van werkeloosheid de pensioenminister een oude liberale huisarts van 62 jaar is ! Kwestie van feeling met de werkelijkheid te hebben ! Laat de pensioenleeftijd volledig vrij , en op vrijwillige basis ! Zoveel jaar gewerkt is zoveel pensioen punt . Dan krijg je pas een vlotte doorstroming op de heilige arbeidsmarkt . Maar nee wat doen ze hier in dit land , mensen die bijna 40 jaar gewerkt hebben als ik moeten nog persee een jobke hebben hoor ! En al die jonge mensen staan daar ! Een echte schande is het . Mijn stem voor de PVDA ligt nu al klaar! Jullie zijn de enige echte overgebleven sociale partij ! Hulde aan Raoul , Marco en Peter en iedereen die jullie genegen is !
eindelijk is er nog iemand die iets durft te zeggen en het opneemt voor de SWT Als we niets zeggen zal er ook niets gedaan worden,desnoods moeten we maar terug op straat komen vorige week zouden de RVAenVDAB bijeen komenom dit te bespreken,niet dus ik denk dat ze wachten op acties,kunnen ze weer klagen dat het de economie schaad
SWT-ers mochten voorheen ook een zelfstandige nevenactiviteit opstarten tijdens hun SWT. Die nevenactiviteit mag wel nog indien men reeds minimum 3 maanden bezig is voor dat men op SWT gaat. Wat blijkt nu: zelfs dit is nu praktisch onmogelijk want men moet in loondienst zijn om een zelfstandige nevenactiviteit op te starten,. Tijdens uwe opzeg kan dit niet of men moet minstens een halftijdse job uitvoeren in loondienst. Waar halen ze het vandaan; in mijn geval moet ik dus zorgen dat ik, slaag voor het examen bedrijfsbeheer zodat ik kan opstarten voor 1 april en ik kan op zoek naar een halftijdse job. Met vriendelijke groeten; Een ex-Ford werknemer
Het is de bedoeling van de "regering" niet om de mensen langer te doen werken , maar wel om het uit te keren bedrag van alle pensioenen ( brug-, pré- en definitief pensioen ) sterk te verminderen of zelfs gewoon af te pakken. Foei, foei ...
Let wel, de regels zijn nog strenger. De uitzonderingen zijn alleen degenen die uiterlijk op 31-12-2014 60 jaar geworden zijn én voor 01-01-2015 al met SWT waren. Ikzelf ben met SWT van 31-03-2014 en dus ook slachtoffer. Op de site van de RVA staat klaar en duidelijk bij de rubriek VERPLICHTINGEN ALS SWT'ER: "Vanaf 2015 moet elke SWT-er , ongeacht zijn leeftijd of beroepsverleden en ongeacht het stelsel waarop hij met SWT vertrekt, actief en passief beschikbaar zijn tot de leeftijd van 65 jaar. Dit geldt in het algemeen ook indien u als SWT-er voor 2015 niet beschikbaar moest zijn." Het is rechtuit schandalig! Contractbreuk van de regering! Als ik dit vooraf moest geweten hebben, was ik blijven werken. Ik heb iemand moeten opleiden om mijn job in te nemen en nu moet ik als een schoolverlarer naar werk zoeken. Waar is deze regering mee bezig?
Ik probeer via alle mogelijke kanalen gerucht te geven aan deze nieuwe, onrechtvaardige maatregel. Voorlopig gelukt bij Hautekiet (radio 1) en een item in het VTM-nieuws. De meeste SWT-ers zijn niet op de hoogte! Als je ze inlicht, geloven ze je niet, gewoon omdat er té weinig daarover gezegd of geschreven is. Het argument van de RVA (die de SWT-er automatisch als werkzoekende inschreef) dat het woord 'werkloosheid' in de naam van SWT staat en dus elke werkloze weer aan de slag moet om de pensioenen te helpen betalen, slaat nergens op! Het is een feit dat niemand van de SWT-ers zou toegetreden zijn tot het stelsel, mochten ze geweten hebben dat ze na een tijd weer rechtstreeks in de werkloosheid zouden worden gegooid! Die mensen waren NIET werkloos en zouden desnoods nog enkele jaren gebleven zijn in het bedrijf waar ze soms al jarenlang aan het werk waren. Bovendien, de RSZ-bijdrage van 20.000 SWT-ers zou het probleem van de vergrijzing (lees: pensioenen) oplossen..?? Zelfs niet als ze heel hun loon aan de staatskas schenken! De maatregel van 1 januari is pure contractbreuk!! Niemand van de SWT-ers is onder die voorwaarden, en met die verplichtingen, in het stelsel gestapt! Ik vraag aan iedereen om kantoren van vakbonden en RVA plat te lopen, en te protesteren tegen de maatregel, zodat ze de boodschap kunnen doorgeven aan deze onrechtvaardige regering, dat de SWT-er niet akkoord gaat! Tussen (), de petitie volgt!
Goed gezegd ik zit in de zelfde situatie, petitie opstellen en allemaal tekenen
Bedankt voor uw inzet voor deze zaak, ook ik kom in deze onnozele maatregelen terecht, op 58 jarige leeftijd en met 41 jaar werkverleden zal ik met m'n versleten rug en knieën nog moeten opdraven, ongehoord! Hopelijk blijft u zich hierin vastbijten tot er beterschap komt. Alvast bedankt.
Mijn overtuiging was dat ik vanaf april op swt kon gaan wanneer ik daar zin in had dit wil zeggen ik was nog niet zinnens van te stoppen o nee diverse maatregelen dwingen mij nu te gaan nog 2 maand tof nu ben ik mijn goed betaalde 4/5 job kwijt en kan ik binnenkort hondenbrokken gaan inpakken welke debielen verzinnen zo iets dringend actie aub help ons !!!!!!! de pvda heeft al jaren mijn stem
als deze regering zo kortzichtig blijft en meent dat ze de swt kan discrimineren heb ik enkel deze boodschap voor hen :wij 50plussers hebben nog invloed op onze kinderen en kleinkinderen omdat we de welvaart die ze hebben beleefd en nog beleven te danken hebben aan onze harde arbeid, wel heren beleidsmensen ik ga er alles aan doen om deze invloed aan te wenden bij de eerstvolgende verkiezingen opdat we nooit nog een rechtse regering kunnen vormen ,afspraak over een kleine 5 jaar of zeer waarschijnlijk vroeger
ik zit in swt 56/40 ontslag op 9 januari 2015.Op het moment dat ik ontslag werd aangezegd had deze categorie als voordeel dat je door lange carrière niet moest ingeschreven zijn als werkzoekende.Tijdens mijn vooropzeg echter,... inderdaad de regering wijzigt retroactief de wet. Het ziet er dus naar uit dat ik als swt'er een soort sans-papier zal worden, een paria die moet gaan bedelen naar werk of de één of andere cursus. Deze regering heeft zelfs geen enkele interesse om zijn juridische tafelmanieren te houden. Retroactiviteit staat wel in de strafwet he! Daar mag het niet. Onbehoorlijk bestuur. Witteboordencriminaliteit.