Foto Vase Petrovski / Flickr

Bruggepensioneerden woedend op minister Peeters: PVDA zamelde 1.851 boze reacties in

Bruggepensioneerden moeten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Op 19 februari lanceerde de PVDA op haar website een actie waarbij gedupeerden konden reageren op de nieuwe regelingen en daarbij een protestmail naar minister van Werk Kris Peeters sturen. Op negen dagen tijd kwamen 1.851 reacties binnen. Onder hen schreven er ook 1.200 een persoonlijke getuigenis neer.

Uit de selectie die we hierbij publiceren blijkt dat de SWT'ers bijzonder boos zijn over het feit dat de regering de afspraken – met terugwerkende kracht – verandert en de SWT'ers nu verplicht naar werk te zoeken, terwijl velen onder hen hun goede maar fysische té belastende job beëindigden. Zij spreken van “contractbreuk”, “vertrouwensbreuk” en verklaren dat ze nooit op SWT zouden gegaan zijn als ze wisten dat ze beschikbaar voor de arbeidsmarkt zouden moeten blijven.

Velen van hen zijn gewoon “op”, en ten einde raad, fysisch en psychisch aan het eind van hun bobijntje. Ze noemen de maatregel absurd en “respectloos” en verwachten dat hij ongedaan wordt gemaakt. Talrijk zijn diegenen die het onbegrijpelijk vinden dat zij verder naar werk moeten zoeken terwijl honderdduizenden jongeren snakken naar werk en niks vinden."

Roger B, Kalmthout (Antwerpen)

“Beste mijnheer Peeters,
Op 16/01/2013 heb ik in samenspraak met mijn werkgever besloten om in te tekenen op het conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (S.W.T. of het vroegere brugpensioen). Het betreft hier de CAO 96 NAR m.b.t. S.W.T. (Extra lange loopbaan). In mijn geval houdt dit in dat ik een opzeggingstermijn diende uit te doen van 21 maanden + schorsingsperiode. (…)

Op 22/01/2015 en dus perfect na mijn 21 maanden + schorsingsperiode opzegtermijn meldde ik mij dan ook aan bij het plaatselijk A.C.V. kantoor in mijn gemeente met mijn C4. Daar ben ik echter volledig ontredderd buiten gestapt.
Men wist mij daar namelijk te vertellen dat de wetgeving per 1/01/2015 veranderd was en dat ik mij moest aanmelden bij de V.D.A.B. want ik moet blijkbaar ter beschikking blijven van de arbeidsmarkt. (…)
Als het verhaal van ACV klopt, en ik moet terug ergens gaan werken op mijn 57ste en na reeds een loopbaan van 40 jaar, dan is dit toch compleet zinloos wanneer je in dergelijk systeem bent gestapt en dus werk had. Ik had een job, waarom zou ik die in godsnaam opzeggen, om dan ergens anders verplicht aan de slag te moeten?
Ik werkte dagelijks 12 tot 14 uren en dit jarenlang. En ook ik kreeg een jaar of 7 geleden een burn-out, en ja, dat was, dacht ik alleen voor zwakkelingen.
Ik wens het niemand toe.
De laatste jaren van mijn loopbaan heb ik dan, op aanwijzen van dokters, 4/5de gewerkt. U weet wel, een regeling in het kader van mensen langer aan het werk te houden. Nu zou ik dus terug “ergens” aan de slag moeten en dat zal niet zomaar in een 4/5de regeling kunnen, vermoed ik. (…)
Heel mijn wereld is gisteren ingestort want ik keek de afgelopen 21 aftelmaanden uit naar mijn S.W.T. pensioen, en ik heb in functie daarvan, en dus op basis van foute informatie, een reeks verregaande beslissingen moeten treffen zoals daar zijn: regelingen voor een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, inleveren wagen, opvangregeling voor kleinkinderen, enz...
Dat blijkt dus allemaal op de helling komen te staan.
Voor de wetswijziging vanaf 01/01/2015 heb ik dus geen begrip en beschouw zoiets onbetamelijk, onredelijk en fundamenteel oneerlijk. Men laat niet iemand 21 maanden in de waan dat hij op rust kan om dan op de dag zelf te vernemen dat men elders anders moet gaan werken.
Ik verzoek U dit schrijven ter harte te nemen en de mogelijkheid te onderzoeken of mensen die al maanden in een aanvraag zitten voor één of andere regeling zoals die S.W.T. lange loopbaan, te regulariseren, want ik vermoed stellig dat ik geen alleenstaand geval ben.
Ik kan mij niet voorstellen dat U, als politicus, toe kan staan dat het leven van mensen op die manier wordt overhoop gehaald op basis van foute informatie en een onbedachte wetswijziging.”
Dank bij voorbaat.

Frink P, Zeldegem (West-Vlaanderen)

“Mijnheer Peeters,

Mijn dienst van veertig jaar zat er vorig jaar op. Ik ben nu bijna 60. Mijn werk bestond uit het aansluiten van ondergrondse leidingen gas en elektriciteit, voorwaar geen licht werk, maar natuurlijk niet zo belastend als het uwe. Ik weet dat uw regering ons graag kwijt zou zijn. Mag ik u enkel vragen te zorgen dat eerst mijn dochter, die zes uurtjes les geeft in het dko, wat meer kansen zou krijgen, vooraleer u mij de straat weer opjaagt… Ik wens u en al uw medewerkers een fijn eindeloopbaan toe.”
mvg

Jean-Claude V, Wevelgem (West-Vlaanderen)

“Na 40 jaar ploeg- en nachtarbeid in de metaalsector vroeg ik aangepast werk aan mijn werkgever, omdat ik het fysiek niet meer aankon. In plaats van daarop in te gaan kreeg ik mijn C4 brugpensioen.
Laat de jonge afgestudeerden de kans ervaring op te doen. Maar daar hebben de werkgevers geen oren naar, ze moeten onmiddellijk renderen volgens hun mening.”

Noël B, Menen (West-Vlaanderen)

“Na meer dan 35 jaar werken, waarvan een dikke 20 jaar nachtarbeid, kon ik op 56 en half op brugpensioen in 2012, volgens de toen geldende regels voor zware beroepen. Geloof me, je bent dan murw. Na een dikke drie jaar stil gelegen te hebben en op 6 maand voor mijn zestigste moet ik opnieuw ingeschreven worden als werkzoekende, dit door één handtekening van hogerhand. Mijn eigen kinderen zitten aan den dop... en ik moet weer gaan werken. Dit is niet langzaam uitdoven van het brugpensioen, dit is de volledige afschaffing!”

Jos D, Tongeren (Limburg)

“Sinds mijn zestiende ben ik aan het werk: eerst dertien jaar in de bouw en nadien vijfentwintig jaar op Ford Genk, waarvan tien jaar nachtpost. Je denkt dan ik heb werk tot 2020, maar dan steekt Ford het mes in de rug door het contract dat ze hadden ondertekend te verbreken. De beloftes van de minister toen om ons te helpen draaien anders uit: het mes wordt er nog dieper ingeduwd. Eerst de contractbreuk van Ford crimineel noemen en nu hetzelfde doen... echt christelijk kun je dat niet noemen. Na 38 jaar hard gewerkt te hebben denk je, ik ben toch niet voor niets zo vroeg beginnen werken, terwijl anderen hun hele leven hebben geprofiteerd en met rust zijn gelaten. Er zijn jarenlang geen jobs bij gekomen en nu doen ze precies of er werkvolk te kort is. Ik zeg niet dat ik niet meer wil werken, ik wil alleen niet opgejaagd worden door de RVA. Moest dit er toch doorkomen, dan zal ik nooit meer geldig stemmen.”

Paul L, Duffel (Antwerpen)

“Over "ondoenbaar" het volgende: Dankzij het brugpensioen heeft mijn vader nog enkele maanden van zijn leven kunnen genieten. Na meer dan veertig jaar werken (als oorlogsinvalide nota bene) was hij helemaal op. Jammer genoeg stierf hij voor zijn 61. Gelukkig gebeurde dat thuis, in zijn bed. Met de huidige maatregelen zou hij ergens op weg naar een zoveelste sollicitatie of tijdens het uitoefenen van één of andere klotejob zomaar mogen in elkaar zakken. Mijn vader was één van die werkers waarvoor verder werken ondoenbaar was en is.”

Jean-Claude B, Menen (West-Vlaanderen)

“Ik heb 40 jaar dienst, waarvan 38 jaar onder het stelsel zware beroepen in een 3-ploegenstelsel. Ik begrijp niet dat men zo maar bestaande verworven rechten in het niks kan doet verdwijnen. Veel jongeren schreeuwen om werk en nu zouden de bruggepensioneerden zich weer moeten beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt? Er zijn mensen zoals ik die bijna 3 jaar op brugpensioen zijn. En die ondertussen al ziek zijn geworden en operaties hebben ondergaan. Als ik het goed begrijp hebben wij dus niet genoeg bijgedragen aan de maatschappij met ons 40 jaar werken. Natuurlijk worden we allemaal ouder, maar men houdt er geen rekening mee dat ons gestel er niet jonger op wordt en vele blij zijn dat ze kunnen genieten van dat brugpensioen. Ik denk zelfs dat er veel jongeren de 40 jaar arbeid nooit zullen halen als men ze de kans niet laat om de ouderen te vervangen. Dit is mijn verhaal en denk dat er zo veel van zullen zijn.”

Patricia V, Merksem (Antwerpen)

“Dit is de meest absurde maatregel ooit en vooral puur "burgertje pesten". De inhoudelijke kritiek is duidelijk, maar er is ook een formele vertrouwensbreuk. Als je er al niet meer van uit kunt gaan dat de staat zich aan haar plichten houdt, hoe kan je dan ooit nog verwachten dat burgers zich aan hun (wettelijke en morele) verplichtingen houden? Naar wat voor samenleving evolueer je dan? De samenleving van de slimste ontduiker. En was dat nu net niet datgene waar N-VA en VLD beloofden komaf mee te maken? De cirkel is rond...”

Julien R, Tongeren (Limburg)

“Ik heb 38 jaar gewerkt als productiearbeider. Op Ford-Genk en een toeleverancier. Resultaat: kapotte rug, artrose in nek, schouders en armen! Tot vorig jaar was ik blij dat ik eindelijk mocht/moest stoppen met werken! Nu beslist 'onze' regering ineens dat iedereen langer moet werken! Enfin, de arbeiders toch dan! Hoe kunnen de gewone werkmensen nog vertrouwen in zo'n regering hebben? Bah!”

Gerwin S, Bassenge (Luik)

“Na een loopbaan van bijna 38 jaar op Ford denk ik dat het tijd is om het wat rustiger aan te doen. Met het grote aantal werklozen is het absurd om nog ouderen te activeren. Zorg dat de jongeren een job hebben, dat is de pijler van de toekomst en laat mensen die jarenlang gewerkt en afgedragen hebben en onvrijwillig werkloos geworden zijn door de geldzucht van de multinationals gewoon genieten van de rest van hun leven. Wij kunnen als swt'er de economie ook laten draaien in onze vrije tijd, maar jongere werklozen kunnen dit niet. Stop ook met dat outplacement, het stelt niets voor. Het kost enorm veel geld. Geld dat voor veel nuttigere dingen kan gebruikt worden.”

Dany P, Temse (Oost-Vlaanderen)

“Geachte heer minister Peeters,
Het wordt hoog tijd dat jullie eens van jullie eiland afkomen om te zien wat een werkende mens al niet meemaakt. In plaats van in jullie fluwelen zetel te blijven zitten, zouden jullie eens een paar maanden moeten meedraaien in een bedrijf. Waarschijnlijk zouden jullie wel anders piepen.
Nog deze bedenking, een verkozene des volks zou moeten luisteren naar wat een meerderheid van dit volk te vertellen heeft. Jammer genoeg wordt er alleen geluisterd naar een beperkte elite.
Shame on you.”

Casteleyn L, Menen (West-Vlaanderen)

“Ik ben op mijn veertiende gaan werken in de textiel. Ik heb nooit van één of ander systeem geprofiteerd. Ik heb kanker gehad en binnen een maand word ik zestig. Sinds vijf jaar ben ik inactief wegens ziekte! Ik kan mijn geluk niet op want ik kan nu op de kleintjes van de kinderen passen wegens te dure crèches en niet voldoende plaats! Ook geven de kleintjes mij een boost in mijn gezondheid! Stuur me terug werken en ik doe een ongeluk, zo simpel is het!”

Eddy P, Hove (Antwerpen)

“Elk min of meer verstandig mens weet dat er niet voldoende jobs zijn om al die bruggepensioneerden aan werk te helpen, en dat elke job ingenomen door een oudere werknemer er één minder is voor een jongere. Wanneer de SWT'ers dus verplicht worden om te blijven zoeken naar werk, is dit dus gewoon een rondje pesten, met wellicht in het achterhoofd de idee dat er op die manier nog een aantal geschrapt kunnen worden uit de werkloosheidsuitkeringen. Let wel dat het hier gaat om mensen die 35, 40, 45 jaar of nog langer, hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid (en braaf hun belastingen hebben betaald). Zij hebben dus in zekere zin premies betaald voor een verzekering en de verzekeringsmaatschappij beslist nu maar ineens dat zij de spelregels gaat veranderen. In een dictatuur zou men daarvoor misschien nog begrip kunnen opbrengen, maar in een democratie is dit gewoon een asociale maatregel die getuigt van een absoluut misprijzen voor de rechtsstaat en van een totaal gebrek aan respect voor de mensen die uiteindelijk jouw riante vergoedingen betalen. Dit is een regelrecht schandaal!”

Martin V, De Haan (West-Vlaanderen)

“Ik begon met werken op 14-jarige leeftijd en werkte tot mijn 56ste. In heel deze periode ben ongeveer zes maanden werkloos geweest, acht maanden verplichte legerdienst. De laatste 14 jaar iedere nacht op onregelmatige uren gaan werken als vrachtwagenbestuurder, soms meer dan 13 uur per dag. Ik heb problemen gekregen met de gezondheid; zware rugoperatie, hevige nekpijn, maagproblemen, om dan maar te zwijgen over de stress. Gelukkig kreeg ik toen de toelating om op brugpensioen te gaan. Ik gaf mijn vaste baan op, alles was in orde, brugpensioen-SWT... Dus, men laat de mensen eerst hun vaste job opgeven, en zo plaats maken voor mensen die al een lange tijd een job zoeken, en nu zou ik terug op zoek moeten naar een job, of gelijk wat aanvaarden, niettegenstaande ik een loopbaan van 41 jaar achter de rug heb en er meer dan honderdduizend werklozen zijn. Begrijpe wie begrijpen kan.”

Marijke P, Herent (Vlaams Brabant)

“Mijn vriendin is verpleegster. Haar rug is geradbraakt na 38 jaar in de verpleging, waarvan 21 jaar nachtarbeid. Ze keek er geweldig naar uit om met SWT te kunnen gaan. Ze was nog maar twee weken thuis of de VDAB stuurde haar al naar een ziekenhuis om te solliciteren. Dat is geen arbeidsmarktbeleid, dat is pestgedrag! Wie ging ook al weer zorgen voor het sociaal gelaat van deze regering?!”

Paul DL, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)

“Beste,
Ook ik wil mijn ongenoegen uiten langs deze weg! Van november 2014 ben ik op brugpensioen, iets waar ik na 40 jaar hard werken in de bouwsector naar uitkeek. Ik ben bijna 59 jaar en ben sinds begin februari terug werkzoekende volgens de nieuwe regeling. Wat gaat er gebeuren met al mijn verworven rechten bij mijn laatste werkgever na een werkperiode van 30 jaar? Moet ik zomaar terug onderaan de ladder beginnen zoals een schoolverlater? Leven we hier nu in een land dat Absurdistan heet of wat is dat hier feitelijk! Het is niet alleen lachen met oudere werknemers maar jullie plegen ook broodroof op onze verworven rechten!
Ik nodig jullie uit om ook 30 jaar te gaan werken in de bouwsector, ik denk dat jullie wel anders zullen denken dan.”

Marc V, Mechelen (Antwerpen)

“Mijnheer Peeters,
In welk Vlaanderen wil jij leven? Economische groei zonder sociale afbraak. Wijze woorden voor de verkiezingen. Ik zal er u wel niet moeten aan herinneren dat dit uw woorden waren. Maar ja, toen ging het erom om zoveel mogelijk kiezers te overtuigen van jullie eerlijke bedoelingen. Dat is toen gelukt en dan... om te kunnen mee regeren was alles goed. De CD&V ontpopt zich plotseling tot een partij die de zwakkeren en de gezinnen in onze maatschappij zwaar gaat aanpakken, minister worden is toch zo leuk. Maar ik vraag mij af: Wie zaagt er de takken af waarop zij zitten? De CD&V dus. Hoeveel kiezers gaan er over blijven? Dat de N-VA en de Open Vld de gezinnen en de zwakkeren willen treffen daar maken ze geen geheim van, dus dat wisten we. Dat de CD&V nu de sociale afbraak mogelijk maakt was ondenkbaar, maar is wel een feit. Na de indexsprong (behalve voor de verhuurders), de pensioenen, de werklozen, enz... nu weer de bruggepensioneerden. Toevallig dat de mensen met geld steeds buiten schot blijven? Wie hard werkt krijgt daar nu al minder geld voor en zijn inkomsten op arbeid worden niet geïndexeerd. Wie leeft van onder andere huurinkomsten moet natuurlijk geen indexsprong ondergaan. Mijnheer Peeters, ik heb genoeg van deze asociale politiek. Stop deze waanzin of je zal verbaasd zijn hoe klein de CD&V nog zal zijn na volgende verkiezingen.”

Linda T, Hoboken (Antwerpen)

“Toen ik 40 jaar was gingen mijn collega's op 50 jaar met pensioen, nu ben ik 55 jaar en moet nog minstens 8 jaar werken, dat is een verschil van 13 jaar. Zware arbeid wordt bij ons niet erkend, en dat terwijl ik al meer dan 20 jaar werk, diensten van maandag tot zondag en alle starturen zijn mogelijk tussen 7 uur 's morgens en 14.30u 's middags en voor de leeftijd van 50 ook vroeger en later, constant met een koptelefoon op. Pas drie weken op voorhand ken ik de dagen en de uren waarop ik werk. Wij moeten boeten omdat we al ons hele leven werken en werken tot we er bij neer vallen, terwijl de jeugd geen werk vindt. Ik ging tot mijn 20 jaar naar school, dus 42 jaar dienst op 60 jaar kan ik nooit halen, ik zal dus moeten werken tot minstens 63 jaar en dan nog moet ik dus beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt, een grap?”

Sabine VH, Bassevelde (Oost-Vlaanderen)

“Vanuit mijn dienstverleningsopdracht zie ik werkzoekenden die hopeloos op zoek zijn naar werk. Heel vaak zijn het jonge mensen die ofwel geen werk vinden ofwel af en toe superflexibel interimwerk doen maar geen 'duurzaam' werk vinden nà jarenlang zoeken. Momenteel kreeg ik op twee weken tijd vijf getuigenissen van mensen in SWT die zich terug moeten aanmelden bij de VDAB en absurde verplichtingen krijgen voorgeschoteld. Iemand van 58 jaar in medisch SWT bouw, moest gaan solliciteren voor een baan in de bouw! Mensen in SWT tussen de 57 en 62 die cursussen moeten gaan volgen? Deze mensen vinden dit 'onmenselijk'. En tot wat gaat dit leiden? Dit is weggegooid overheidsgeld en pestgedrag tegenover mensen die hun loopbaan al bewezen hebben. Het is een inbreuk op eerder gemaakte afspraken, contractbreuk tout court! De overheid zou er beter aan doen werkbaar werk voor de werkzoekenden tussen de 18 en 50 jaar te realiseren, dan mensen in SWT en ook oudere werklozen boven de 55 jaar te pesten met irreële eisen zoals dwingende opleidingen en sollicitaties die tot niets leiden. Dit is Absurdistan troef! Mensen van 55+ die echt nog kunnen werken en nog de behoefte voor voelen moeten verder ondersteuning krijgen als ze dit zelf vragen, maar niet met een gedwongen karakter zoals dit nu wettelijk wordt opgelegd. Deze nieuwe wetgeving moet dringend worden herzien en afgeschaft!”

Thomas VH, Keerbergen (Vlaams-Brabant)

“Mijn vader heeft, na sinds zijn 14de aan het werk te zijn, op zijn 60ste brugpensioen "gekregen" van AB Inbev. Waarom? Omdat het bedrijf van zijn oudere werknemers af wil. Nu zou u een mens zoals mijn vader willen straffen voor iets waar een multinational - die in samenspraak met individuen zoals u al nauwelijks belasting betaalt - hem toe "verplicht".
Jullie reclameborden die het "warme karakter" van jullie partij uitstraalden, zijn zo mogelijk nog grotere leugens en hypocrisie dan de "kracht van verandering".

Robin M, Bassevelde (Oost-Vlaanderen)

“Als 54+ en werkzaam in de staalindustrie zie ik nu al met lede ogen aan dat de voorwaarden voor SWT bijna onmogelijk worden gemaakt. Ook ik en de generatie met mij zal dit instrument nog hard nodig hebben want tot ons 60 à 62ste aan dit doorgedreven tempo en aan dit arbeidsregime verder werken, zal voor velen niet meer lukken. Het is nu al keizwaar! Als mensen dan eindelijk in SWT kunnen gaan, hen dan terug beschikbaar stellen voor de 'volzadigde' arbeidsmarkt is gewoon onwezenlijk, onredelijk en niet doenbaar. Bovendien 'contractbreuk' met uw kiezers: dit zal gevolgen hebben! Afschaffen die onzinnige pestwetgeving!”

Danny H, Ronse (Oost-Vlaanderen)

“Ik ben 58 jaar en op brugpensioen na een loopbaan van bijna 42 jaar waarvan 33 jaar met nachtprestaties (zwaar beroep dus). Op mijn 14e stond ik reeds in de fabriek: 's morgens opstaan om 3.30u in een zesdagenweek en zwaar werk. Deze toestanden waren bijna nog te vergelijken met de tijd van Daens. Ik zit nu in het systeem van SWT – ik haat dat woord - zeer lange loopbaan 40 jaar en kwam ook in aanmerking voor het stelsel zwaar beroep 20 jaar nachtarbeid. Nu zou ik weer moeten beschikbaar zijn? Weten die heren in de regering wel hoeveel ik heb geleden na zo een lange en zware carrière? Ik vind het mensonwaardig, absurd en totaal respectloos. Ik heb meer dan mijn steentje bijgedragen en heb mijn brugpensioen meer dan verdiend.”

Bart V, Heusden-Zolder (Limburg)

“Werken tot 65, 67, levenslang? Als rugpatiënt (vier hernia's) van amper 39 jaar ziet de toekomst er bijzonder somber uit. Ik ben tewerkgesteld in het onderwijs en mijn rugprobleem kan op geen enkele manier gekoppeld worden aan mijn job (oorzakelijk verband). Willens nillens is dit dus werken tot het pensioen. Na 18 jaar onderwijs voel ik dat ik dit niet nog eens 18 jaar ga volhouden. Gaat ook tof zijn: 'Ja manneke, ik heb uwe bompa nog in de klas gehad...' Generatiekloven zullen nooit zo groot geweest zijn en dat binnen een setting van 16- tot 18-jarigen binnen buitengewoon onderwijs met karakter- en/of gedragsgestoorde jongeren, jongeren met een mentale achterstand, autismespectrumstoornis... Ik spreek niet van een burn-out, eerder van opgestookt raken”.

Christiaan VR, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

"Ik werk momenteel als 54-jarige in een tweeploegensysteem. Ik heb een open-hart-operatie ondergaan op 47-jarige leeftijd waardoor ik nu meer en meer last begin te krijgen van vermoeidheid en het niet meer aankunnen van de steeds oplopende stress op het werk. De slogan "je moet steeds meer presteren, werknemers worden niet meer vervangen" begint zijn tol te eisen. Ook de nieuwe technologie krijg ik er niet meer in, en dit terwijl er zo veel (technologisch opgeleide) schoolverlaters opzij blijven staan door onlogische maatregelen. Waar zit de logica in deze regering?"

Eddy DM, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

"Mijn echtgenote heeft twee keer een operatie ondergaan wegens kanker (baarmoederslijmvlieskanker). Ondanks deze operaties keerde zij terug naar het werk en had zij loopbaanuittreding gevraagd vlak voor de wijziging in de pensioenwetgeving. Gevolg: de loopbaanuittreding is niet toegestaan met vervroegd pensioen op 60 jaar. Zij zou moeten werken tot haar 62ste. Door deze beslommeringen is zij nog feller achteruit gegaan en is gestopt om medische redenen en zij wacht nu haar vervroegde oppensioenstelling om medische redenen af. Een eervol en eerlijk afscheid van haar werk was haar niet gegund."

Anne V, Dendermonde (Oost-Vlaanderen)

“Als verpleegkundige ben ik sinds 1978 aan het werk, waarvan 32 jaar met vaste nachtdienst, eerst een periode halftime voor de opvang van onze drie kinderen, sinds 1998 werkte ik 80%. Ik heb nooit van enige formule genoten zoals loopbaanonderbreking, tijdskrediet, landingsbaan. Sinds 1/11/2013 (ook al later omdat de CAO niet tijdig verlengd werd) ben ik in vooropzeg voor mijn brugpensioen en nu vanaf 1/1/2015 gaat de regering eens contractbreuk plegen door bruggepensioneerden te verplichten op zoek te gaan naar een andere job. Shame on you! Ze kunnen ons als onderbetaalden inzetten in vakantieperiodes, weekends en feestdagen misschien. Ondertussen geniet ik van twee kapotte wervels, twee versleten knieën... Mevrouw, u had een zwaar beroep maar werken zal je tot je er bij neervalt! Dit kan toch echt niet meer en dat terwijl er zo veel jonge mensen snakken naar een job!”

Suzy D, Putte (Antwerpen)

“Zijn ze nu helemaal gek geworden? Leven politiekers wel op onze wereldbol? De mensen die nu op brugpensioen zijn, zijn dikwijls heel vroeg beginnen werken. Zoals mijn man die 16 jaar was. Dat was zware arbeid, want in die tijd was het nog stukken zwaarder in de bouw: alles op de schouders de ladder opsleuren en geen moderne hulpmiddelen in die tijd. Moet ik dan weer gaan helpen om 's morgens zijn sokken aan te trekken en zijn broek? Terwijl onze zonen geen werk vinden, eenmaal op den dop, hoeveel moeite ze ook doen. Ik maak het hier van beide kanten mee: man die lichamelijk op is en terug zou moeten gaan werken en zoon die een jaar en half moest zoeken naar een job en doodgraag zou gaan werken zijn. Waar zijn ze toch mee bezig? Dit moet terug veranderen.”

Jules V, Wommelgem (Antwerpen)

"Schandalig het afpakken van SWT of brugpensioen! Schandalig, mensen langer laten werken terwijl er zoveel jeugdwerkloosheid is! Men zegt "mensen leven langer", maar dit is niet aan iedereen gegeven. 't Is zoals een lot van de loterij dat je geluk kan hebben dat je goed en gezond en wel je 75ste haalt. Ik ken veel vrienden en kennissen van tussen de 48 en 55 jaar die al spijtig genoeg overleden zijn! Met al die stresstoestanden op het werk, enz... Mijn vader haalde amper zijn 57 jaar en heeft geen kans gehad om van zijn brugpensioen te kunnen genieten.”

Jenny VG, Grobbendonk (Antwerpen)

“Ik vind het belachelijk dat mensen nog zouden actief moeten zijn op de arbeidsmarkt eens ze 60 zijn geworden! Dit slaat nergens op en al zeker niet wanneer we weten dat er honderdduizenden jongere werklozen onze plaatsen kunnen innemen! Ik solliciteer nu al bijna twee jaar om terug aan de slag te kunnen als bediende. Ik werd ontslagen toen ik 56 jaar was. Maar in al die tijd ben ik maar één keer uitgenodigd voor een gesprek.”

Dirk DZ, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

“Wat stuitend is - en dat illustreren alle hierboven aangehaalde argumenten - is dat terwijl de maatschappelijke rijkdom tijdens de laatste 30 tot 40 jaar dank zij de werkende bevolking alsmaar is toegenomen en terwijl de 1% rijkste vermogens zich in die 40 jaar al slapend schabouwelijk hebben verrijkt, de zogenaamd noodzakelijke besparingen nu nog eens bij de werkende mensen worden gelegd. En dat de grootste vermogens van tevoren buiten schot blijven. 'Zien, oordelen en handelen', minister Peeters. Met deze woorden bedoelde kardinaal Cardijn: rechtvaardig handelen. Als christendemocraat hoort u dat te weten en het samen met uw christendemocratische politieke vrienden en vriendinnen ook in uw politieke opstelling te vertalen.”

Walter D, Turnhout (Antwerpen)

"Beste Kris, jullie zijn er echt een soep van aan het maken. Jongeren geraken niet aan werk en ouderen worden op sommige plaatsen ontslagen omdat ze te veel kosten en ook al omdat een oudere wat trager werkt dan een jonge werkkracht. En dan willen jullie de mensen tot 65 verplichten te werken?

Ikzelf ben 50 jaar, en heb ongeveer 30 jaar een zwaar beroep uitgeoefend. Mijn nek en rug zijn totaal versleten,ik heb fibromyalgie, reuma, artrose, enz. Ik gebruik morfinepleisters en morfinepillen en nog andere medicatie.

Wat krijg ik als dank? Dat men mij ook nog wat gaat pesten. Ik heb alle dagen enorm veel pijn, kan zelfs mijn woning niet meer zelf onderhouden. Maar wij zijn ook de speelbal van de overheid. Wat jullie met mensen van tegen en rond de zestig gaan doen is net hetzelfde, je moet toch echt niet lang naar school geweest zijn om te denken dat men mensen van deze leeftijd nog ergens zou aanwerven."

Eddy VT, Diest (Vlaams-Brabant)

"Geachte heer Peeters,

Momenteel zijn er officieel een goede 650.000 werklozen in Belgi9, officieel welteverstaan. Tellen we daar bruggepensioneerden, mensen met een leefloon, of anderen die niet in de officiële cijfers zijn opgenomen, of buiten de boot zijn gevallen bij, dan komen we gemakkelijk aan meer dan 1.000.000 werklozen.

Officieel zijn er in België continu ongeveer een kleine 40.000 openstaande betrekkingen voorhanden en verdwijnen er evenveel tot zelfs nog meer jobs.

Nu moet u mij, als minister van Werk, eens komen vertellen wat u met die 960.000 resterende werklozen, waaronder een groot deel jongeren die snakken naar werk, gaat doen.

Bejaarden aan het werk houden, langdurig zieken en invaliden aan het werk zetten, of mensen verplichten tot hun vijfenzestigste beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, zal de zaak alvast niet vooruit helpen, nietwaar?”

Edward E, Elewijt (Vlaams-Brabant)

“Ik werkte 30 jaar als elektrieker in de bouw en 12 jaar als technieker in een ziekenhuis, met 24 uur wachtdienst om de maand. Ik was blij dat ik kon op brugpensioen gaan, maar kwam bedrogen uit door hun nieuwe pestmaatregelen. Zij voelen ons lichaam niet: operatie in de nek van dubbele hernia en nog kwaaltjes waar ik mee verder moet. Vele mensen kunnen het niet begrijpen en dit met zoveel jongeren die werk zoeken en die steeds worden geweigerd omdat ze geen ervaring hebben, enz. Ik was blij dat er in mijn plaats een jongere kon starten. Hoe kun je als je op brugpensioen bent, nog gemotiveerd zijn als uw geest zich heeft verzoend met een rustiger leven?”

Paul G, Beerzel (Vlaams-Brabant)

“Mijnheer de minister,

Nu ben je niet goed bezig vind ik, Kris. Ik heb 40 jaar gewerkt in de bouw, mijn rug is kapot. Verleden jaar ben ik op brugpensioen gegaan en gelukkig was er een cao 17 in de sector en kon ik op 58 jaar met pensioen. Ik blij dat het zover was, het was niet meer te doen met mijn rug, soms zo erg dat ik bijna niet kon gaan van de pijn. Maar toch gaan werken! Denk toch eens na, Kris, en maak dat ongedaan: er zijn zoveel jongeren die geen werk vinden. Geef die een kans en laat ons gerust. Ik heb u altijd een sympathieke mens gevonden en voor uw partij gekozen, maar nu stelt u mij teleur, Kris, en vele anderen. Dank u voor uw begrip.”

Willy M, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

"Ik ben 54 jaar en word er dit jaar 55. Ik heb 41 jaar gewerkt en ben mentaal en fysiek moe. 25 jaar heb ik in de bouw gewerkt en wegens rugklachten moest ik veranderen van werk. Dat heb ik dan ook gevonden als coördinator/planner wat dan ook mentaal héél belastend is.

Op korte termijn zijn er heel wat collega's weggegaan en hun taken zijn dan nog eens verdeeld onder degene die er waren, zonder te vragen: lukt het voor jullie?

Vorig jaar heb ik dan ook ingetekend voor SWT in samenspraak met mijn werkgever en dat zou geen probleem zijn.

Nu is er de laatste maanden weer zoveel veranderd, dat niemand nog een positief antwoord kan geven op mijn vraag of ik nog in SWT kan stappen?

Van de RVA heb ik ook nog geen bevestiging gekregen!”

Tony B, Temse (Oost-Vlaanderen)

“Mijn schoonbroer werd na 13 dagen zijn brug... sorry SWT te zijn begonnen, opgeroepen onmiddellijk contact op te nemen met de VDAB. Daar drongen ze er op aan dat hij zou beginnen met sollicitaties te doen. Dit ziet hij echter niet zitten en overweegt nu zijn oude werkgever te contacteren met de vraag of deze hem terug zou willen aannemen. Mijn schoonbroer is 57 jaar, heeft 42 jaar gewerkt en heeft verschillende keren thuis gezeten met burn-out...!”

Annick G, Diepenbeek (Limburg)

"Ik ben 52 jaar. Ik werk al ongeveer 27 jaar in de zorgsector. Ik werk met volwassen mensen met een zware lichamelijke handicap. Mijn werk is er door de jaren steeds zwaarder op geworden. Vroeger stonden we met een, twee à drie personeelsleden in voor een groepje van 7 á 8 deelnemers. Door de jaren wordt iedereen ouder, ook gehandicapten. De zorgvraag bij eenzelfde groepje van vroeger is verdubbeld. En toch moeten we het nu doen met minder personeel 1 á 2. De gewrichten worden stijver, waardoor zelfstandig eten bij twee van de zeven niet meer kan, waardoor drie van de zeven meer hulp nodig heeft op toilet... De mensen hebben nu een elektronische rolwagen, wat wil zeggen minder volk in hetzelfde vervoer van vroeger en dus vaker rijden om iedereen verplaatst te krijgen. Ik behoor tot de oudste van de personeelsgroep. Ik heb reeds sedert 3 jaar een herniaoperatie ondergaan. Resultaat zenuwuitval in mijn rechterbeen. Constant rugpijn. Hierdoor is mijn levensverwachting afgenomen. Toch werk ik nog voltijds, als alleenstaande met volwassen kinderen (die straks moeten werk vinden in een wereld zonder uitkeringen) durf ik nu niet te minderen met werken, terwijl ik dat eigenlijk zou moeten. De geneesheer vertelde me dat ik als oudere werknemer gerust de jongere collega's om hulp kan vragen. Laat het nu zo zijn dat van de zes jongere collega's, nog twee soortgelijke gezondheidsproblemen hebben (dertigers). Dus die kan ik al niet extra belasten om mezelf te ontzien. (…) Enfin, ook al zou ik willen, ik kan niet aan dit tempo blijven werken. Nu kan het omdat ik thuis niets of toch zeer weinig doe van lichamelijk werk, zoals poetsen, strijken, onderhoud van het huis... Anders haal ik het eind van elke week niet. Wanneer men me vraagt hoe het me gaat, zeg ik vlug dat het goed gaat. Ik ben immers vervangbaar in de instelling. Maar ben thuis als kostwinner niet vervangbaar. Ik zal waarschijnlijk niet het aantal jaren dienst kunnen halen. Maar daarvan liggen jullie niet wakker natuurlijk. Ik wel, nacht na nacht, van de lichamelijke ongemakken afgewisseld door de geestelijke kwelling van hoe ik dit ga blijven volhouden.”

Patrick D, Roeselare (West-Vlaanderen)

“Ik ben één jaar en vier maanden op brugpensioen. Ik heb altijd in de bouw gewerkt in regen en koude. 41 jaar en voor mij is het genoeg geweest. Er lopen nog mensen die veel jonger zijn die ook willen werken maar geen werk vinden. Wat gaan ze daar aan doen? Het zou een schande zijn dat wij op onze oude dag weer moeten gaan werken voor de tijd dat we hier nog rondlopen.”

Jos B, Neerpelt (Limburg)

“Het kan niet dat de jeugd geen werk vindt omdat de ouderen moeten werken tot 67. Ik ben 54 jaar en doe productiewerk. Mijn rug is nu al slecht en als ik dit werk moet doen tot 67 eindig ik in een rolstoel. Ik wil ook nog een beetje genieten van mijn pensioen"

Tom S, Zele (Oost-Vlaanderen)

“Ik ben 48 jaar en werk momenteel als bediende in een bibliotheek met een contract van bepaalde duur. Ik ben reeds aan het solliciteren, maar soms krijg ik mails in return dat ik te oud ben - ja te oud! Werkgevers willen geen ouderen, dus deze maatregelen zijn schandalig en niet realistisch!"

Viviane B, Oostakker (Oost-Vlaanderen)

“De meeste bruggepensioneerden die ik ken - lees ex-collega's - hebben intussen gezondheidsproblemen. Wanneer zij hadden blijven werken, hadden zij nu op ziekte/invaliditeit gestaan. Langer werken zal de kosten in de ziekteverzekering sterk de hoogte in stuwen. Is dat een oplossing? Brugpensioen geeft mensen de gelegenheid misschien nog wat te genieten van vrije tijd en geven heel vaak ook een sociale teruggave: beschikbaar om kleinkinderen op te vangen (al was het maar bij ziekte van het kleinkind). Iedereen weet eigenlijk dat geen enkele werkgever een bruggepensioneerde zal aanwerven: je stapt niet uit je vertrouwde job om dan helemaal opnieuw te beginnen in een nieuwe omgeving/functie. Hier is dus sprake van pure pesterij. Pesterijen om werkenden af te schrikken.”

Jan P, Waasmunster (Oost-Vlaanderen)

"Vernederend hoe de een na de andere oudere collega-leraar psychisch ten onder gaat. Als iemand struikelt, dan moet je natrappen. Dit is de regeringsaanpak! Puberende beroepsleerlingen beginnen bij velen inderdaad te wegen wanneer je een eind op weg bent in je carrière.

Als je pakt, pak je beter alles tegelijk en waar je het gemakkelijk kan pakken. Dit is de boodschap die we in het onderwijs ervaren. De job motiverend en enthousiast houden? De regeringsaanpak is beledigend, onrechtvaardig, onevenwichtig."

Louis V, Brugge (West-Vlaanderen)

“Ik heb gewerkt vanaf mijn 14 jaar en ben nu op 64 jarige leeftijd al bijna 4 jaar met brugpensioen. Wie moet mij nu nog hebben, denk je? Als ik terug op de tewerkstellingslijst moet komen is géén enkele baas veilig voor mij! Ik ga overal solliciteren gekleed met al mijn attributen (vest, muts, badge, T-shirt, enz.) van het ABVV, dus tip top in orde!

Jan G, Deurne (Antwerpen)

"Ik heb einde 2014 SWT om medische redenen aangevraagd. Ik kan absoluut niet akkoord gaan dat men als bruggepensioneerde met gezondheidsproblemen terug aan de slag moet. Is dit echt de bedoeling dat wij onze gezondheid op de proef stellen door langer te blijven werken? 38 jaar heb ik glas in loodramen (kerken, openbare gebouwen, enz.) gerestaureerd: een prachtig, maar een zeer ongezond beroep. Hoe zien mijn volgende jaren eruit?"

Dirk S, Tielt-Winge (Vlaams-Brabant)

"Op mijn 52 jaar ben ik getroffen door lymfeklierkanker (De ziekte van Non-Hodgkin stadium 4) en heb al mijn reeksen chemo en behandelingen gehad. Door deze ziekte en mijn behandelingen die ik krijg ben ik daardoor spijtig genoeg snel moe en kan ik niet meer zo goed functioneren zoals voordien. Alhoewel ik terug op mijn normaal ritme ben beginnen werken daar ik niet teveel van mijn inkomen wilde kwijtspelen Ik werk op de luchthaven en het is een zéér stresserende job, wat niet ideaal is voor mijn ziekte. Ik zit nog steeds in mijn nabehandelingen om de twee maanden en de professor van het ziekenhuis heeft me al verwittigd dat mijn soort lymfeklierkanker in 80% zal terugkomen, wat ik hoop van niet! Ik ben er nu 54 en hoopte te kunnen genieten van de zogenaamde landingsbaan 50% werken en 50% vervangingsinkomen. Maar dankzij onze regering mag ik dit vergeten en loop ik steeds een jaar tekort om daarvan te kunnen genieten. Ik hoop dat deze regering een beetje rekening houdt van mensen die met een zware ziekte geconfronteerd worden. Ik ben al op mijn 19de beginnen te werken en heb al 34 jaar achter de rug.

Ik hoop dat Kris Peeters mijn verhaal leest en hoop dat hij maatregelen treft om met mensen zoals ik soepeler te zijn. Je leven wordt totaal overhoop gegooid en je toekomst is héél onzeker!

Met vriendelijk groet”

Michel VR, Eeklo (Oost-Vlaanderen)

"Ik heb 43 jaar gewerkt, mijn laatste werk was een goed betaalde droomjob. Ik was van zin om nog twee jaar langer te werken tot aan mijn 45 jaar dienst. Bij nader inzien heb ik mij laten vangen door de regering die met een voordelig brugpensioen- of SWT-regeling op de proppen kwam. Nog tijdens mijn opzegperiode wordt zonder boe of ba het beleid omgegooid. Had ik dat geweten, dan zou ik nooit mijn droomjob opgegeven hebben om nu te moeten gaan solliciteren voor een job die de helft minder betaald wordt dan mijn vroegere job.

Ik ben dus gesjost! Bedankt regering waar ik voor gestemd heb."

Gerda G, Borgerhout (Antwerpen)

“Ik ben 58 jaar en werk in de welzijnssector. Toen ik begon te werken gingen vrouwen gemiddeld op hun 55 jaar op brugpensioen en wettelijk op hun 60 jaar. Tot er een minister vond dat de pensioenleeftijd voor vrouwen ook op 65 jaar moest. Toch hoopte ik dat ik op 60 jaar op brugpensioen mocht en kon of op vervroegd pensioen. Maar dit was niet gerekend op de hersenspinsels van onze ministers die vinden dat werknemers de ziel uit hun lijf moeten werken en niet te lang mogen genieten van pensioen of brugpensioen. Het is te gek om los te lopen om op brugpensioen te gaan en ook beschikbaar te moeten blijven voor de arbeidsmarkt! Er staan zoveel jongeren te trappelen voor werk, waarom dan oudere werknemers, die plaats willen maken voor jongeren, pesten? Begrijpe wie begrijpen kan.”