Foto Solidair

Brugpensioenen: werkgevers zwichten onder druk van sociale acties, regering moet volgen

auteur: 

Kim De Witte

De druk van sociale acties en de aankondiging dat er nog meer acties zullen volgen, hebben hun doel niet gemist. De werkgeversorganisaties zetten een stap achteruit in het dossier van de bruggepensioneerden en oudere werklozen die beschikbaar zouden moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De PVDA blijft onder andere met haar protestmailactie druk zetten op de regering om het akkoord te onderschrijven.

De druk van sociale acties en de aankondiging dat er nog meer acties zullen volgen, hebben de werkgeversorganisaties een stap achteruit doen zetten in het dossier van de bruggepensioneerden en oudere werklozen die beschikbaar zouden moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De vakbonden hebben bekomen dat de Groep van Tien aan de regering vraagt om de koninklijke besluiten (KB) van 30 december 2014 grondig te herzien.

In die koninklijke besluiten besliste de regering dat bruggepensioneerden en oudere werklozen voortaan tot hun 65ste beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Ook de huidige bruggepensioneerden en oudere werklozen die jonger zijn dan 60 jaar, worden door deze KB’s geviseerd.

De Groep van Tien vraagt de regering nu om de genomen maatregelen volledig af te schaffen voor de huidige bruggepensioneerden en oudere werklozen. Daarmee wordt de ‘contractbreuk’ voor de bruggepensioneerden ongedaan gemaakt.

Voor de toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen vraagt de Groep van Tien om de actieve beschikbaarheid om te zetten naar een passieve beschikbaarheid vanaf 62 jaar. Dat wil zeggen dat de betrokkenen niet meer zelf actief op zoek moeten gaan naar een baan, maar wel moeten reageren wanneer de VDAB een aanbieding voor hen heeft.

Voor de toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen met lange loopbanen of zware beroepen, zou de actieve beschikbaarheid worden beperkt tot 60 jaar. Voor bruggepensioneerden om medische redenen, zou er helemaal geen beschikbaarheid moeten zijn voor de arbeidsmarkt.

“Dit is een belangrijke stap vooruit voor de werknemers en hun vertegenwoordigers”, zegt Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger van de PVDA. “Deze overwinning is te danken aan de sociale druk die de afgelopen weken en dagen gecreëerd werd. In verscheidene provincies waren er acties van bruggepensioneerden en ook de vakbonden kondigden een nieuw actieplan aan, met als eerste stap de militantenconcentratie op 11 maart.”

In plaats van het akkoord binnen de Groep van Tien te onderschrijven, besliste de regering echter haar beslissing uit te stellen. Vooral de N-VA blijkt erg tegen het akkoord. Ondanks het feit dat er duidelijk niet genoeg jobs zijn voor iedereen – zeker voor ouderen – blijft de N-VA koppig vasthouden aan deze absurde maatregel. N-VA-Kamerleden Zuhal Demir en Peter De Roover lieten weten dat van een versoepeling van de activering van bruggepensioneerden in de toekomst geen sprake kan zijn. De N-VA pleit op termijn voor een volledige afschaffing van het brugpensioen.

“Het brugpensioen zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op wat rust na een leven van intense arbeid. Niet iedereen wordt 80 jaar”, aldus Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. “De levensverwachting is een gemiddelde, dat grote ongelijkheden verbergt. Wie veel nachtarbeid heeft gedaan, met schadelijke producten heeft gewerkt, zware fysieke arbeid heeft verricht… leeft veel minder lang. Het brugpensioen afbouwen, is het recht op pensioen afbouwen voor een grote groep van mensen. Bovendien zijn de pensioenen wel betaalbaar, indien we de welvaart eerlijker verdelen.”

De PVDA blijft met haar protestmailactie druk zetten op de regering (http://pvda.be/artikels/protestactie-tegen-afbraak-brugpensioen)  Op enkele dagen tijd stuurden 1.851 boze bruggepensioneerden een protestmail naar minister van Werk Kris Peeters waarin ze getuigden over hun situatie. Maar de partij blijft ook in het parlement de ministers interpelleren en op het terrein de sociale beweging ondersteunen.

Persdienst PVDA