Foto Solidair

Brugpensioenen: werkgevers zwichten onder druk van sociale acties, regering moet volgen

auteur: 

Kim De Witte

De druk van sociale acties en de aankondiging dat er nog meer acties zullen volgen, hebben hun doel niet gemist. De werkgeversorganisaties zetten een stap achteruit in het dossier van de bruggepensioneerden en oudere werklozen die beschikbaar zouden moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De PVDA blijft onder andere met haar protestmailactie druk zetten op de regering om het akkoord te onderschrijven.

De druk van sociale acties en de aankondiging dat er nog meer acties zullen volgen, hebben de werkgeversorganisaties een stap achteruit doen zetten in het dossier van de bruggepensioneerden en oudere werklozen die beschikbaar zouden moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De vakbonden hebben bekomen dat de Groep van Tien aan de regering vraagt om de koninklijke besluiten (KB) van 30 december 2014 grondig te herzien.

In die koninklijke besluiten besliste de regering dat bruggepensioneerden en oudere werklozen voortaan tot hun 65ste beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Ook de huidige bruggepensioneerden en oudere werklozen die jonger zijn dan 60 jaar, worden door deze KB’s geviseerd.

De Groep van Tien vraagt de regering nu om de genomen maatregelen volledig af te schaffen voor de huidige bruggepensioneerden en oudere werklozen. Daarmee wordt de ‘contractbreuk’ voor de bruggepensioneerden ongedaan gemaakt.

Voor de toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen vraagt de Groep van Tien om de actieve beschikbaarheid om te zetten naar een passieve beschikbaarheid vanaf 62 jaar. Dat wil zeggen dat de betrokkenen niet meer zelf actief op zoek moeten gaan naar een baan, maar wel moeten reageren wanneer de VDAB een aanbieding voor hen heeft.

Voor de toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen met lange loopbanen of zware beroepen, zou de actieve beschikbaarheid worden beperkt tot 60 jaar. Voor bruggepensioneerden om medische redenen, zou er helemaal geen beschikbaarheid moeten zijn voor de arbeidsmarkt.

“Dit is een belangrijke stap vooruit voor de werknemers en hun vertegenwoordigers”, zegt Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger van de PVDA. “Deze overwinning is te danken aan de sociale druk die de afgelopen weken en dagen gecreëerd werd. In verscheidene provincies waren er acties van bruggepensioneerden en ook de vakbonden kondigden een nieuw actieplan aan, met als eerste stap de militantenconcentratie op 11 maart.”

In plaats van het akkoord binnen de Groep van Tien te onderschrijven, besliste de regering echter haar beslissing uit te stellen. Vooral de N-VA blijkt erg tegen het akkoord. Ondanks het feit dat er duidelijk niet genoeg jobs zijn voor iedereen – zeker voor ouderen – blijft de N-VA koppig vasthouden aan deze absurde maatregel. N-VA-Kamerleden Zuhal Demir en Peter De Roover lieten weten dat van een versoepeling van de activering van bruggepensioneerden in de toekomst geen sprake kan zijn. De N-VA pleit op termijn voor een volledige afschaffing van het brugpensioen.

“Het brugpensioen zorgt ervoor dat iedereen recht heeft op wat rust na een leven van intense arbeid. Niet iedereen wordt 80 jaar”, aldus Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA. “De levensverwachting is een gemiddelde, dat grote ongelijkheden verbergt. Wie veel nachtarbeid heeft gedaan, met schadelijke producten heeft gewerkt, zware fysieke arbeid heeft verricht… leeft veel minder lang. Het brugpensioen afbouwen, is het recht op pensioen afbouwen voor een grote groep van mensen. Bovendien zijn de pensioenen wel betaalbaar, indien we de welvaart eerlijker verdelen.”

De PVDA blijft met haar protestmailactie druk zetten op de regering (http://pvda.be/artikels/protestactie-tegen-afbraak-brugpensioen)  Op enkele dagen tijd stuurden 1.851 boze bruggepensioneerden een protestmail naar minister van Werk Kris Peeters waarin ze getuigden over hun situatie. Maar de partij blijft ook in het parlement de ministers interpelleren en op het terrein de sociale beweging ondersteunen.

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

Reacties

Geachte, Eerst en vooral wil ik mijn sympatie betuigen voor al die bruggepensioneerden want dit is inderdaad een belachelijke maatregel,gezien de situatie op de arbeidsmarkt. Ik weet niet of ik hier eigenlijk mijn probleem kwijt kan , maar in dit land wordt men blijkbaar op verschillende manieren gestraft als men moeite doet om te werken. In december ben ik 3 weken aan de slag geweest via interim, 1° straf: omdat ik in het systeem zit van vrijwillig deeltijds, de rest van de maand geen werkloosheidsuitkering meer, 2° straf omdat ik dus geen uitkering gekregen heb in december ban ik nu mijn ancienniteitstoeslag kwijt , gevolg 150€ minder per maand, daarbij komt dan nog eens dat we steeds langer actief moeten blijven zoeken terwijl dit een uitzichtloze situatie is. Wie neemt er nu nog iemand aan die dit jaar 60 wordt! Volgens de berekeningen kan ik pas te vroegste in september 2017 op pensioen, dit is dus nog 2.5 jaar op zijn minst in een uitzichtloze situatie. Waarschijnlijk is hier geen oplossing voor, maar het moest toch even van mijn lever. Bedankt in ieder geval om dit te lezen . Met vriendelijke groeten
En wat met de mensen zoals ik die vorig jaar hun SWT58 wegens zwaar werk aangevraagd en gekregen hebben toen ze met de oude voorwaarden (???) nog in SWT58 konden gaan en die nu bv 30 april 2015 dan effectief in brugpensioen gaan?????????????????? Ik heb dan ongeveer 37,5 jaar gewerkt met zware arbeid en word op 11 maart 2015 58 jaar!!! Als ik terug moet gaan werken nadat ik in SWT58 ben eind april en in fulltime met beginloontje ipv zoals de laatste 4,5 jaar parttime met een riant (chemie-) loon (landingsbaan om dan op 58 op brugpensioen te gaan), dan had ik vééééél beter nog wat proberen te blijven werken..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ik zou het zo niet durven zeggen dat wij langer leven mijn broer 58j vrachtwachenchaufeur mijn schoonzus 61j bediende mijn vriend 54j begrafenisondernemer en ge moet eens op de kerkhoven gaan kijken hoeveel jongemensen er begraven liggen hoeveel menisters worden 90j en zo een zwaar werk hebben zij ook niet he en een vriend van mij werk al 25jaar in de zelfde fabriek en is nu 54j heeft zijn c4 gekregen reden voldoet niet meer waar moet die nu nog werk zoeken er is nergens werk
Had men brugpensioen nooit toegestaan, tenzij in extreem uiterste gevallen, dan zou iedereen die vroeger wil stoppen met werken gewoon x/45ste moeten laten vallen en op dit bedrag kon het pensioen berekend worden? De duur van de gewerkte jaren blijft op 45 jaren.Nu werd een soep van gemaakt met zoveel regels dat de duidelijkheid verloren is=!
ik stel mij de vraag waarom een arbeider zou moeten blijven werken tot zijn 65ste terwijl ze bij het leger - politie - spoorwegpersoneel en zelfs degene die 20 jaar in de politiek gezeten hebben al op hun 56ste op volwaardig pensioen mogen gaan ,kijk maar naar Steve Stevaert : op pensioen gegaan op zijn 57ste:: is dat de boodschap voor iedereen gelijk in deze maatschappij ?? ik heb op mijn 59ste al 45 jaar gewerkt en heb dus meer dan voldoende bij gedragen aan deze geldverkwistende regering zonder dat ze mij en vele andere nog eens extra moeten gaan straffen , als wij langer moeten blijven werken dan moet dit ook geldig zijn voor al de rest
laat ze zelf 42 jaar werken in de bouw. alles met de hand .koude en warmte trotseren,in de regen werken.en een goeie portie afzien.echte diefstal,wat ze doen.