#BXLSociaal: 1500 mensen geven startschot campagne PTB*PVDA-go! in Brussel

auteur: 

Webredactie

1500 mensen namen deze zondag 23 maart deel aan de mars door de straten van Brussel waar de lijst PTB•PVDA-go! voor had opgeroepen. Ze eisten een sociaal noodplan voor Brussel. De lijst PTB•PVDA-go! maakte gebruik van de gelegenheid om zijn visie op Brussel voor te stellen. Een “sociaal Brussel” met moderne openbare diensten, vaste tewerkstelling, een kwaliteitsvol onderwijs, betaalbaar openbaar vervoer en sociale kwaliteitswoningen. Een « sociaal Brussel » dat echt luistert naar de werknemers, de jongeren en al degenen die het moeilijk hebben op het einde van de maand. 

Alle sociale indicatoren staan in het rood in de hoofdstad. Haast één op drie Brusselaars leeft in armoede. De werkloosheid, vooral bij de jongeren, is groot. De huurprijzen blijven stijgen. Er zijn te weinig plaatsen in scholen en we zien een toenemende kwalitatieve ongelijkheid tussen scholen. Brussel is de stad met de meeste files in Europa. De luchtvervuiling overschrijdt geregeld de normen die zijn vastgelegd door de Wereld Organisatie voor Gezondheid. 

Tegen deze dramatische situatie wil de lijst PTB•PVDA-go! reageren door tijdens de verkiezingen van 25 mei een stap vooruit te zetten. “Deze verkiezing is een afspraak die men niet mag missen” verklaarde Michaël Verbauwhede, lijsttrekker voor de regio Brussel tijdens de meeting die na de mars gehouden werd in  Tour & Taxi. “Overal in Brussel en in België maken de lijsten van de PVDA+ en PTB-go ! kans om zetels te behalen. Overal in België versterkt de sociale beweging zich. Op 25 mei is de terugkeer van een echte linkse beweging mogelijk, in de verschillende parlementen van het land.” 

Authentiek links is een links dat op het terrein aanwezig is, een links dat aan politiek doet samen met de mensen en niet alleen in de parlementen. Daarom hield de PTB•PVDA-go! eraan om de meeting in Brussel te laten voorafgaan door een grote mars. “Alle grote verworvenheden in dit land werden bekomen dankzij de mobilisatie van veel mensen, dankzij de mobilisatie van de werkers.” zei Michael Verbauwhede. “Het is dankzij de beweging van de werknemers dat het stemrecht werd verworven. Dankzij de mobilisatie van velen werd betaalde vakantie mogelijk. Dankzij de sociale beweging konden kinderen naar school gaan en werden ze uit mijnen en fabrieken gehaald! En vandaag zal het ook dankzij de sociale beweging mogelijk zijn om een sociaal Brussel te bekomen!” vervolgde de Brusselse lijsttrekker.

Talrijke personaliteiten die de stemoproep voor PTB-go! op 25 mei ondertekenden waren aanwezig op de mars en de meeting. Zoals Hugues Le Paige (journalist), Sfia Bouarfa (onafhankelijk volksvertegenwoordiger in het Brussels parlement), en Josy Dubié (ere-senator). Op de vraag waarom hij de PTB-go! steunt, antwoordde deze laatste: “Ik heb kinderen en kleinkinderen. En ik zie talloze sociale breuken groter worden.”  Hugues Le Paige, van zijn kant, benadrukte de nood voor een wind van links: “want het kapitalisme is niet langer te verdragen. Dit systeem waar de verrijking van enkelen omgekeerd gepaard gaat met de verarming van de anderen.”

Pauline Forges, kandidate van de LCR op de regionale lijst PTB•PVDA-go! in Brussel, wees op het belang van de voortdurende toenemende ongelijkheid. Als lerares werd ze dagelijks geconfronteerd  met de ongelijkheden die verbonden zijn aan het systeem, “met jongeren die worden gedropt in het beroepsonderwijs, die geen toegang hebben tot de universiteit…”.

“Een versterking van links” met concrete oplossingen

Raoul Hedebouw, nationaal woordvoerder van de PVDA, kwam het werk van de Brusselse militanten van de PTB-go! aanmoedigen en hij wees op de belangrijke groei van de partij: “De PTB-go! betekent een versterking van links. Zelfs zonder vertegenwoordigers, oefenen we al invloed uit op het programma van de andere partijen.” Het enige probleem bestaat erin dat de houdbaarheidsdatum van hun electorale beloften op 25 mei vervalt. In zijn toespraak besloot hij: “Als jullie willen dat er vanaf 26 mei parlementairen zullen zijn die al deze partijen zullen herinneren aan hun verkiezingsbeloften en die de klachten en de eisen van de werkers in het parlement zullen laten horen, dan moet je op PTB•PVDA-go! stemmen”.

De lijst PTB•PVDA-go! schuift concrete en realistische voorstellen naar voor. Oplossing die in vele gevallen elders in Europa worden toegepast, zoals een minimum van 20% sociale woningen in elke gemeente van het hoofdstedelijke gewest. Mathilde El Bakri, 2de op de lijst van het Brusselse Gewest: “Idealistisch, antwoorden de andere partijen? Nochtans bouwde de overheid in de jaren 1980 10.000 sociale woningen per jaar! En in Wenen en Amsterdam zijn er 35 % sociale woningen! Als dat mogelijk was in de jaren 1980, als dat vandaag mogelijk is in Wenen en Amsterdam, wel dan moet dat ook mogelijk zijn in Brussel in 2014.”

Een ander groot probleem in Brussel is het openbaar vervoer. Een oplossing waar  Michaël Verbauwhede naar verwees: “In de Franse stad Aubagne is het openbaar vervoer gratis. Dat liet toe om vervuilende verplaatsingen met twee derden te verminderen. Maar hier vraagt de regering om trager te rijden om de luchtvervuiling te verminderen! En tegelijk worden de tarieven van de MIVB opgetrokken. Met PTB*PVDA-go! willen we een andere logica volgen. We willen de vervuilingpieken vermijden en daarom willen we lagere tarieven. Onthoud dat: wij stellen een permanente vermindering van tarieven van het openbaar vervoer voorop om een permanente vermindering van de vervuiling mogelijk te maken!”

Zes prioriteiten voor Brussel

De lijst PTB•PVDA-go! schuift in haar campagne zes thema’s naar voor : armoede, tewerkstelling, huisvesting, milieu en discriminatie. Voor elk thema worden concrete voorstellen gedaan. Inzake tewerkstelling, stelt de PTB*PVDA-go! twee belangrijke maatregelen voor: het scheppen van fakkelbanen die toelaten dat ouderen de fakkel door geven aan jongeren en het scheppen van vaste banen in overheidsdiensten. Youssef Hadichi, syndicaal verantwoordelijke bij de MIVB en 3de op de lijst PTB*PVDA-go! voor het Gewest: “De overheid moet meer investeren. Zijn er voldoende autobussen en treinen? Zijn er voldoende crèches of scholen? Zijn er voldoende sociale woningen? En de lijst is lang. Overheidsinvesteringen zijn investeringen in de bevolking. Overheidsinvesteringen zijn investeringen in de toekomst, in een sociale toekomst.” 

Om armoede te bestrijden stelt PTB•PVDA-go! voor om alle uitkeringen (pensioenen, ziekte, werkloosheid, OCMW) te verhogen tot boven de armoedegrens. Een belangrijke maatregel die wordt gedragen door het netwerk voor armoedebestrijding. PTB•PVDA-go! zal eveneens campagne voeren voor het stopzetten van de jacht op werklozen, voor tweetalige klassen in alle scholen, voor de creatie van 50.000 sociale kwaliteitswoningen en voor een reële strijd tegen discriminatie bij aanwervingen. 

De PTB•PVDA-go! wijst de redenering af dat de kassa leeg is. “Er zijn er die ons zullen zeggen dat het allemaal niet mogelijk is, dat er geen geld is. Maar we leven in een zeer rijke regio. Het is de 3de rijkste regio in Europa !” Voor Michaël Verbauwhede gaat het er vooral om de rijkdom die door de hele samenleving wordt gerealiseerd beter te verdelen. “Het is ontoelaatbaar dat duizenden gepensioneerden in Brussel ellendig lage pensioenen krijgen uitgekeerd terwijl de KBC bank miljarden winsten maakt en geen belasting betaalt. Laat ons de rijkdom herverdelen, de uitkeringen en de pensioenen optrekken boven de armoedegrens! Dat gaat niet om medelijden of liefdadigheid. Neen! Dat is een kwestie van rechtvaardigheid, een kwestie van sociale rechtvaardigheid!”

Op 25 mei trekt de PTB•PVDA-go! naar de verkiezingen met een project voor Brussel, een project dat breekt met een liberale logica en antisociale remedies. De PTB•PVDA-go! zal zich inzetten voor een echt sociaal Brussel met concrete oplossingen voor de dagelijkse problemen van de mensen. Dat is de visie op Brussel, die in de slogan “sociaal Brussel nu!”, die tijdens de mars bekend werd gemaakt, wordt samen gevat. “Onze visie van Brussel is die van een SOCIAAL Brussel” zei Michael Verbauwhede. “Een Brussel waar men gaat voor verandering, voor de verbetering van de levensomstandigheden van de inwoners en waar de armoede wordt bestreden. Niet een Brussel waar men de armen verjaagt. Een Brussel waar de gemeenschap de stad in handen neemt. Waar de overheid fundamentele rechten, zoals recht op huisvesting, recht op werk, recht op kwaliteitsonderwijs, garandeert. Geen Brussel dat wordt over geleverd aan vastgoedmakelaars en privé-investeerders. Een Brussel tenslotte, waar sociale oplossingen naar voor worden geschoven, door en voor de mensen.”