Foto Annika Haase / Flickr

Charles Michel heeft Theo Francken nodig om volkswoede af te wenden

"Wij voeren een humaan maar krachtig beleid", zei de eerste minister tijdens de regeringsverklaring over zijn migratiebeleid. Door met geen woord te reppen over het terugsturen van Soedanese vluchtelingen, steunt Charles Michel staatssecretaris Theo Francken. Want hij heeft Francken nodig om de woede af te leiden naar de vluchtelingen. 

Soedan: Belgische regering schendt mensenrechten

“Wij voldoen aan onze internationale verplichtingen”, vertelde Charles Michel, maar hij “vergat” het akkoord met Soedan. Ter herinnering, Francken liet een delegatie uit Soedan naar België overkomen om Soedanese vluchtelingen te identificeren en te kunnen terugsturen. Volgens verschillende getuigenissen bestond die delegatie uit agenten van de Soedanese geheime diensten die hun politieke tegenstanders in België kwamen "recupereren" om ze terug te brengen naar de Soedanese folterkamers.

Op 26 september verklaarde Charles Michel evenwel dat België geen enkele Soedanees zou terugsturen als die gevaar liep op marteling of onmenselijke en vernederende behandeling, wat een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) zou zijn. "De administratie zal geval per geval het risico om blootgesteld te worden aan foltering en onmenselijke en vernederende behandeling in geval van terugzending evalueren", verzekerde Michel in het Parlement. Dezelfde avond toonde een beslissing van justitie het omgekeerde: de administratie van Francken had wel degelijk geprobeerd een Soedanese vluchteling uit te wijzen zonder het risico op marteling bij zijn terugkeer te evalueren. De man slaagde erin om in extremis beroep aan te tekenen bij de rechtbank om zijn uitwijzing tegen te houden.

De krachtdadige en hypocriete politiek van Michel

"Wij hebben geen lessen te krijgen", zei de eerste minister. "Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in 2015 boden wij al bescherming aan meer dan 35.000 vluchtelingen.” Wanneer iemand op de vlucht gaat voor oorlog en vervolging en in België aankomt, moet hij een asielaanvraag indienen. Die aanvraag wordt dan beoordeeld om na te gaan of de vluchteling de waarheid spreekt. De voorbije drie jaar is het aantal conflicten in de wereld gestegen en zijn de conflicten zwaarder. Daardoor trekken meer en meer mensen weg uit hun land. De voorbije drie jaar kreeg 60 procent van de asielaanvragen in België een positief antwoord. En dus kreeg 60 procent van de asielzoekers in België een vluchtelingenstatuut waardoor ze meteen het recht krijgen om in België te blijven. Dat cijfer ligt inderdaad hoger dan onder de vorige legislatuur, maar de reden daarvan is dat de mensen die in België aankomen effectief op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging. En dus is België door de Conventie van Genève verplicht om hen asiel te verlenen. Dat is precies de reden waarom Theo Francken en zijn Europese collega’s al het mogelijke doen om te verhinderen dat deze mensen een asielaanvraag in Europa en in België kunnen indienen. Dat is ook de reden waarom Francken zijn politiek van #opkuisen in het Maximiliaanpark toepast en hij die mensen uit België wil wegjagen.

In 2015 kwamen er in België 44.660 asielzoekers aan, in 2016 waren dat er nog maar 18.710, het laagste aantal sinds 2008. Dit jaar hebben 11.236 asielzoekers een aanvraag tot internationale bescherming ingediend, dat is nog minder dan in 2016 in dezelfde periode.1 Dat is te wijten aan het beleid van gesloten grenzen op Europees niveau, aan het akkoord met Turkije in maart 2016 enerzijds en met Libië dit jaar. Maar verschillende ngo's op het terrein zeggen dat die akkoorden strijdig zijn met het respect voor de mensenrechten.

Hoog aantal erkenningen niet dankzij maar ondanks deze regering

Onder de regering-Michel kregen 35.000 vluchtelingen een bescherming in België, maar dat is meer ondanks dan dankzij deze regering. Charles Michel beseft ook wel dat een groeiend deel van de bevolking zich stoort aan de aanpak van Theo Francken. Daarom probeert hij te verzoeken wat niet te verzoenen valt: steun aan de politiek van #opkuisen en van samenwerking met Soedan enerzijds, een menselijk karakter geven aan zijn politiek door ermee uit te pakken dat België meer vluchtelingen opvangt dan ooit anderzijds. Kibbelpolitiek. “We voeren een humaan maar krachtig migratiebeleid”, bevestigt de eerste minister. “Krachtig maar hypocriet” zou een betere omschrijving zijn.

Michel heeft Francken nodig

Het is zoals PVDA-voorzitter Peter Mertens in zijn toespraak op ManiFiesta uitlegde: Francken "predikt haat na haat, om ons inlevering na inlevering te doen slikken". Verdelen om te heersen en de waarheid verbergen. De waarheid dat de armoede stijgt bij vrouwen en kinderen. De waarheid dat de regering nogmaals onze pensioenen wil aanvallen met 300 miljoen euro besparingen in het vooruitzicht. De waarheid dat de flexi-jobs het leven onmogelijk zullen maken voor de jongeren. De waarheid dat de regering de openbare diensten aanvalt en de gezondheidszorg. De waarheid dat de grote multinationals (bijna) geen belastingen betalen. De waarheid dat de belastingen op de grote fortuinen in België elke keer slechts losse flodders zijn. De waarheid dat Charles Michel & co in een andere wereld leven dan de gewone mensen, met hun lonen van 11.000 euro per maand en hun vele mandaten daar boven op.

Charles Michel voelt dat zijn beleid steeds minder steun heeft. Hij heeft Francken nodig om de woede van de burgers af te leiden naar de migranten en de vluchtelingen. "Wij willen niet dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Wij willen dat multinationals belastingen betalen zoals iedereen", besloot Peter Mertens op ManiFiesta.

 

1. Asielstatistieken van de CGVS van januari tot augustus 2017