Cipiers houden nieuwe 24-urenstaking voor meer aanwervingen en tegen loze beloftes

Sinds twee weken rommelt het opnieuw in de Belgische gevangenissen. De cipiers zijn de loze beloftes van minister van Justitie Geens grondig beu. De overbevolking bij de gedetineerden en de onderbezetting bij het personeel blijven duren. 

De maat is vol voor de gevangenisbewaarders en hun vakbonden. Begin 2018 bleek dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) eens te meer zijn beloftes niet nakomt. Hij voorziet middelen voor een personeelsbestand van 6.825 voltijds equivalenten. Dat zijn er 250 minder dan beloofd. Ook de overbevolking in de gevangenissen blijft duren. Deze week bleek nog dat in de maand januari 125 gevangenen op matrassen op de grond moesten slapen.

Dus zetten de bonden een actieplan in gang dat in de week van 29 januari begon met prikacties van maandag tot donderdag. Elke dag riep het gemeenschappelijk vakbondsfront op tot twee uur werkonderbreking. Dat was een nieuwe actievorm voor de cipiers, maar met behoorlijk succes. Het deed onder de cipiers ook de discussies oplaaien. Het hoogtepunt van de actieweek was een geslaagde 24-urenstaking op vrijdag 2 februari. Er werden meteen ook plannen gemaakt voor een volgende stakingsdag op 9 februari en later in februari zelfs een 48-urenstaking.

De cipiers laten zich niet meer paaien door beloftes van ministers

Het actieplan van de cipiers miste zijn effect niet. Nog voor de eerste 24-urenstaking organiseerde minister Geens een nieuw overleg, met nieuwe beloftes. Hij zou het personeelsbestand toch op de beloofde 7.075 voltijdsen te brengen en vertrekkende personeelsleden vervangen – voordien blijkbaar geen evidentie.

Maar de gevangenisbewaarders hebben de indruk dat minister Geens hen met een kluitje in het riet stuurt. Ze laten zich niet meer paaien door beloftes van ministers. Ze hebben al zoveel gebroken beloftes meegemaakt.

In 2016 sloot minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een akkoord met de vakbonden om het personeelsbestand op 7.075 voltijdsen te brengen. Die maatregel zou gepaard gaan met maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen. De reactie van de cipiers op dat akkoord was afwachtend. De beloofde maatregelen werden positief onthaald, maar zou Koen Geens de eerste justitieminister sinds lang worden die zijn beloftes tegenover de cipiers inlost? Neen dus.

De vakbonden hebben een goede vinger aan de pols bij de cipiers en weten dat ze alleen nog maar akkoord kunnen gaan met concrete engagementen waar duidelijke budgetten en een concrete timing tegenover staan.

In tegenstelling tot minister Geens heeft de PVDA wel altijd een luisterend oor gehad voor de cipiers en doet ze moeite om hun verhalen breed bekend te maken. Hoe zij in een compleet verouderde infrastructuur moeten werken. Hoe gevangenen en gevangenispersoneel lijden onder de jarenlange, structurele overbevolking en onderbezetting. Gevangenen moeten op de grond slapen, cipiers gaan gebukt onder stress. Het is dan ook geen verrassing dat de actiebereidheid bij de cipiers terug oplaait.