Claire Geraets: Dokter voor het volk en parlementslid voor ‘eerst de mensen’

Claire Geraets is 62 en dokter bij Geneeskunde voor het Volk in Schaarbeek. Al heel haar loopbaan ijvert ze voor gratis geneeskunde in dienst van de mensen en niet van de centen. Een strijd die ook een gevecht is tegen ongelijkheid en armoede, en voor een andere, sociale samenleving. Een strijd die ze zal verder zetten in het Brussels parlement.

Claire Geraets behaalde haar doktersdiploma in 1976. Als studente was ze al geëngageerd. In 1977, toen ze haar eerste jaar chirurgie volgde, zou haar iets overkomen dat haar verdere leven zou bepalen en haar zou overtuigen dat de maatschappij moét veranderen. Zij liep een zware ziekte op en in het ziekenhuis oordeelden de dokters dat ze niet meer te redden was.  

    Toch zou ze er op het nippertje doorkomen. “Dat ik er toch doorgekomen ben, is te danken aan het feit dat ik in extremis toch een cruciaal medicament toegediend heb gekregen dat in dat ziekenhuis niet beschikbaar was omdat een ‘concurrerende’ universiteit het niet wou leveren. Een magistrale levensles die mij heeft doen beseffen hoe weinig een mensenleven telt in de politieke en financiële wereld.”

    Claire vestigde zich in de Brusselse Noordwijk, waar ze een eerste groepspraktijk opstartte. In 1983 sloot ze aan bij het verzet van Geneeskunde voor het Volk tegen de Orde van Geneesheren en werd ze lid van de PVDA. “Volledig logisch“, zegt ze, “omdat de sociale situatie een belangrijke factor voor iemands gezondheid is. “Tal van wetenschappelijke studies bewijzen dat sociale ongelijkheid de mensen ziek maakt. De  de woon– en werkomstandigheden hebben een bepalende invloed op de gezondheid en de levensverwachting van de mensen. Alle dagen stel ik vast dat het kapitalisme de mensen ziek maakt en dus werk ik mee met de partij die dat wil veranderen.”

    In 1986 steunde Claire Geraets  de werknemers van Michelin die hun fabriek bezet hielden om een sluiting te verhinderen. Opnieuw was het voor haar “een bijzondere leerschool”, deze keer leerde ze de kracht en de solidariteit van de arbeidersklasse ontdekken.

    In 1992 richtte ze in Schaarbeek De Sleutel op, de dokterspraktijk van Geneeskunde voor het Volk. En de strijdbewegingen volgden elkaar op: eerst was er de strijd van de vluchtelingen van het Klein Kasteeltje tegen de racistische maatregelen van burgemeester Nols, daarna het verzet tegen de oorlog in Irak, het land dat zij in 2003 bezocht, en verder de solidariteitsbeweging met de Palestijnen... 

    En dan nog de strijd tegen de Orde van Geneesheren die haar – en de andere dokters voor het Volk – vervolgt, omdat ze haar bijdragen weigert te betalen. Enkele weken geleden stuurde de Orde nog een deurwaarder om haar meubels in beslag te nemen. Maar dat mislukte omdat tientallen patiënten op de stoep hadden postgevat om hun dokter te verdedigen.

    Dr. Geraets is vast van plan haar gevecht voor een goede,  toegankelijke gezondheidszorg voort te zetten in het Brussels parlement. Ze zal opkomen voor betere opvang van gehandicapten, kinderen, senioren en vanzelfsprekend verder actie voeren tegen armoede en sociale uitsluiting.