Foto Solidair

D-day voor statuut Belgische havenarbeiders

Vandaag, vrijdag 23 oktober, is een belangrijke dag voor de Belgische havenarbeiders. Kris Peeters, de minister van Werk, wordt vandaag verwacht bij de Europese Commissaris van Transport, Violetta Bulc, met zijn aanpassingsvoorstellen voor het statuut van de Belgische havenarbeiders. Alle betrokkenen rond het dossier - en nog het meest de havenarbeiders - wachten in spanning af wat het voorstel van Peeters precies inhoudt en of de Europese Commissie het zal aanvaarden of afschieten.

De voorstellen van Peeters zijn het resultaat van maandenlange besprekingen met technocraten van de Europese Commissie, de medewerkers van het kabinet van Kris Peeters, de havenwerkgevers en -bonden. België moest een antwoord leveren nadat de Europese commissie een klacht had ingediend tegen het Belgische statuut van de havenarbeider. De havenvakbonden hebben altijd constructief deelgenomen aan de gesprekken met Kris Peeters, in de hoop een juridische veroordeling te vermijden. Het grote breekpunt voor de vakbonden en hun achterban is wel of de fundamenten van het statuut van havenarbeider overeind blijven.

Hoe loopt het af?

In kringen rond het dossier is er enige ongerustheid over de afloop. In een artikel van De Morgen wordt het zo geformuleerd: “Als Europa de zaken puur ambtelijk bekijkt, is de kans groot dat het voorstel verworpen wordt en er een juridische veroordeling komt. Het beschermde statuut blijft immers in het voorstel van Peeters voortbestaan, zij het onder een andere vorm.” Kris Peeters stelde zich daarentegen gisterenavond op de lokale zender ATV nogal positief op. Peeters heeft echter een weinig betrouwbaar imago als het om het redden van jobs gaat, denk maar aan de sluitingen van Ford en Opel. In mei eerder dit jaar kondigde hij al aan dat hij het vel van de beer niet ging verkopen, maar dat de kans groot was dat Europa de klacht zou intrekken. Nadien bleek de Europese Commissie zich scherper op te stellen. Het is mogelijk dat dit scenario zich herhaalt en Bulc opnieuw de druk opvoert om fundamenteel te raken aan het statuut van de havenarbeiders.

De grote aanstoker van de klacht tegen de havenarbeiders, Fernand Huts van Katoennatie, lijkt alvast ontevreden te zijn. Via zijn politieke medestander, Philippe Debacker, laat hij zijn protest horen. In het voorstel van Peeters zullen namelijk de logistieke arbeiders binnen het havengebied, logistieke havenarbeiders blijven en geen logistieke bedienden zoals Huts verkiest.

Wat gebeurt er na vandaag?

Zelfs al schiet Bulc het voorstel af, dan is er nog geen reden om pessimistisch te worden. Het statuut is niet verloren zolang de strijdbaarheid en de eenheid van de dokwerkers overeind blijven. In de Europese context van vandaag kan je enkel verworvenheden bekomen en behouden, door krachtsverhoudingen op te bouwen, zoals de dokwerkers in het verleden met succes bewezen hebben.

De dokwerkers zijn zich zeer bewust hoe hun toekomst eruitziet zonder statuut. Ze zien voor hun ogen wat er gebeurt met hun collega's in de haven, de scheepsherstellers. Sinds hun statuut afgeschaft werd, ging het alleen maar bergaf. Triestig dieptepunt was het dodelijk arbeidsongeval met 2 scheepsherstellers eerder in september. Een maand na het tragisch ongeval is er nog altijd onduidelijkheid over de feiten, zelfs voor welke werkgever ze werkten, laat staan volgens welke loons- en arbeidsvoorwaarden. Dat is ondenkbaar binnen het huidig statuut van de havenarbeiders.

5 pijlers van de Wet-Major

Kris Peeters benadrukte in zijn communicatie dat er misschien wel aanpassingen aan het statuut komen, maar dat de geest van wet-Major overeind blijven. De pijlers van het statuut van de havenarbeiders blijven overeind. Het gaat om 5 pijlers waar zeker geen betonrot in mag komen.

  1. Eenheid. Doordat duizenden arbeiders in een zeer uitgestrekt terrein als de haven zich verenigd hebben onder 1 statuut, kunnen ze zich sterk opstellen tegenover het havenpatronaat, rechtse politici en de Europese commissie. Dankzij hun eenheid en strijdbaarheid verdedigen ze zich al jaar en dag met succes tegen de ene na de andere aanval.
  2. Bestaanszekerheid. De havenarbeiders werken in een poolsysteem. Als er een dag geen werk is, dan kunnen ze terugvallen op de pool. Als ze een dag werkloos zijn, dan hebben ze recht op bijkomende bestaanszekerheid.
  3. Veiligheid. Er zijn heel duidelijke regels hoe het werk aan de haven moet georganiseerd worden, bijvoorbeeld hoeveel mensen er in een ploeg staan, afbakening van beroepscategorieën.
  4. Productiviteit. Ondanks wat er beweerd wordt levert het statuut van havenarbeiders geen concurrentie-nadeel op. Integendeel, de dokwerkers hebben een sterke stielkennis en boeken productiviteitsrecords.
  5. Vakbondsmacht. Alle rechten die havenarbeiders in het verleden hebben verworven, moeten natuurlijk elke dag opnieuw afgedwongen worden. Dat is het werk van de havenvakbonden die alle havenarbeiders organiseren, het recht hebben om controles uit te voeren op de kaaien en de strijd organiseren van de havenarbeiders.