Hanin Zoabi en Jamal Zahalka van de Balad-partij ontvangen ons in de Knesset. Hanin (links) werd voor zes maanden geschorst uit de parlementaire commissies nadat zij… haar politieke mening had geuit. (Foto Solidair, Marco Van Hees)

Dagboek van een PVDA-volksvertegenwoordiger in Palestina (deel 6, slot)

Marco Van Hees, volksvertegenwoordiger voor de PVDA in het federaal parlement, nam deel aan een vijfdaagse missie naar Palestina, georganiseerd door het CNCD (de Franstalige tegenhanger van 11.11.11). Hieronder het zesde deel van zijn verslag.

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5

Woensdag 6 november 2014

Deze ochtend gaan we naar het kantoor van de Ocha, het coördinatiecentrum van de Verenigde Naties voor humanitaire zaken in de bezette gebieden. De verantwoordelijke projecteert een uitgebreide presentatie van feitelijke informatie – inclusief kaarten en cijfers, bijna koel, maar onverbiddelijk en niet minder schokkend – van het leven van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in he bijzonder in de Gazastrook.    

Op deze smalle kuststrook, zowat even groot als de Belgische kust van De Panne tot Oostende, leven – als je dat nog zo kunt noemen – 1,8 miljoen personen, waaronder 70% vluchtelingen. De bevolkingsdichtheid bedraagt er 4.400 inwoners per vierkante kilometer. Tijdens het laatste offensief van het Israëlische leger verloren 1.500 burgers het leven, onder wie 520 kinderen (op 2.200 slachtoffers in totaal), terwijl amper vijf Israëlische burgers gedood werden. Eind juli hadden 1,8 miljoen inwoners van de Gazastrook slechts zeer beperkt of geen toegang tot drinkbaar water. Ja, inderdaad, 100% van de bevolking had geen toegang tot drinkwater...

Daarna worden wij ontvangen in de Knesset, het Israëlisch parlement dat – net als de regering – illegaal in Jeruzalem gevestigd is (dat is de reden waarom alle ambassades, zelfs die van de grote bondgenoot de VS, zich in Tel Aviv bevinden). Een volksvertegenwoordiger van de Likoedpartij  (zionistisch rechts), die ook viceminister is, hamert een dusdanig karikaturale visie op ons in, dat een discussie ons verloren tijd lijkt, en wij zijn – ostentatief–  meer geïnteresseerd in onze smartphones (heropgeladen via de WiFi van de Knesset) dan in de toespraak van deze spreker.

Een parlementslid met spreekverbod

Onze stemming verandert op slag wanneer wij de drie parlementsleden van de Balad-partij ontmoeten, een van de drie Arabische partijen (samengesteld dus uit Palestijnen die in het gedeelte van het land wonen dat toegekend werd aan Israël volgens verdelingsplan van de VN in 1947) in de Knesset, samen met  Ta'al (Arabische beweging voor de hernieuwing, vier verkozenen) en Hadash (communistisch, drie Arabische en een joodse verkozene) – dit komt neer op 11 zetels in totaal op 120.  

Hoewel onze drie gesprekpartners de Israëlische nationaliteit hebben, zijn ook zij slachtoffers van zware discriminatie, net als alle Arabische Israeliërs (1,6 miljoen mensen, een vijfde van de Israëlische bevolking), in alle aspecten van hun dagelijks leven. Zo heeft Balad niet minder dan vijftig racistische wetten geïnventariseerd die door de Knesset goedgekeurd werden.

En naast de regels is er nog de praktijk. Daarover vertelt ons Hanin Zoabi, de felle dame van het trio volksvertegenwoordigers, dat zij momenteel een sanctie van de Knesset ondergaat: vorige zomer in juli kreeg zij zes maanden schorsing voor deelname aan parlementaire commissies en aan de plenaire bijeenkomsten, wegens haar interventies tijdens de oorlog in Gaza. Terwijl het reglement van de Knesset geen enkele sanctie voorziet voor politieke motieven. Zelfs voor Israëlische burgers is de zogenaamde Israëlische democratie louter propaganda.

Wanneer, ter afsluiting van deze ontmoeting, de leden van onze missie applaudisseren voor de volksvertegenwoordigers van Balad, houdt de gids die ons begeleidde sinds wij bij de Knesset aankwamen, het voor gezien en loopt zij meteen de zaal uit, met verzoek aan een collega om het over te nemen.   

‘s Avonds vindt onze allerlaatste ontmoeting plaats. Wij maken een wandeltocht in Jaffa (de vroegere Palestijnse stad die nu deel uitmaakt van Tel Aviv) samen met een gids van Fanar Yaffa, een vereniging die toeristisch-historisch-politieke bezoeken organiseert. Dat betekent dat zij alle effecten laat zien op stedenbouwkundig en sociaal gebied die voortkomen uit een halve eeuw kolonisatie

Zo komt er een einde aan onze buitengewoon vruchtbare missie. Terug in België kan nu het tweede deel van ons werk beginnen. Sommigen hadden mij voorspeld dat men niet ongedeerd terugkeert van een reis naar Palestina. Zij hadden gelijk…