De ploeg van PVDA Molenbeek bevroeg meer dan 1.200 Molenbekenaars en zal blijven strijden – zowel op de oppositiebanken als in de mobilisatie van mensen – voor de sociale maatregelen.

De 40 concrete voorstellen van de PVDA in Molenbeek

Door zeven PVDA’ers in de gemeenteraad te stemmen, gaven de inwoners van Molenbeek een sterk signaal. Ze spraken zich uit tegen de oude meerderheid onder leiding van MR-burgemeester Schepmans. Maar ze hebben ook geen heimwee naar de periode voor 2012. Met als basis die wil van de Molenbeekse kiezers voor een linkse breuk met het verleden, startte de PVDA al de dag na 14 oktober onderhandelingen met PS en Ecolo. Zonder succes ... 

Voor de PVDA kan er geen sprake van zijn dat ze in een meerderheid stapt enkel om een sociaal-liberaal beleid een beetje roder in te kleuren. De Molenbeekse kiezers kozen op 14 oktober voor een duidelijke breuk met het verleden en het is ook op die basis dat de PVDA onderhandelingen begon met PS en Ecolo.

Dat vraagt heel duidelijke politieke beslissingen en extra financiële middelen. De PVDA wil een heel ander beleid dan dat van de voorbije dertig jaar. Molenbeek sociaal maken vereist dat er globaal een heel andere visie op de stad wordt aangenomen. Terwijl Philippe Moreaux (ex-burgemeester voor de PS tot 2012 en vader van PS-lijsttrekker Catherine Moreaux) en Françoise Schepmans (burgemeester voor de MR van 2012 tot 2018) vooral de meer bemiddelde gezinnen wilden aantrekken en de rode loper uitrolden voor bouwpromotoren (wat neerkomt op de inwoners van Molenbeek wegjagen), stelt de PVDA het omgekeerde voor. De PVDA wil de sociale situatie verbeteren en de fundamentele rechten van alle Molenbekenaars garanderen.

Om die koerswijziging te realiseren legde de PVDA een nota met 40 concrete voorstellen op tafel (op basis van een verkiezingsprogramma met meer dan 300 voorstellen). Met een aantal heel duidelijke prioriteiten:

  • Sociale en publieke huisvesting. Bouwpromotoren moeten in hun nieuwe projecten minstens een derde sociale woningen voorzien.
  • Beter toegankelijk onderwijs, met gratis opvang en een gratis back-to-schoolkit, zoals in Anderlecht.
  • Toegankelijke gezondheidszorg, met tien wijkgezondheidscentra.
  • Een onberispelijke politieke ethiek, met één schepen minder, lonen voor schepenen en burgemeester van maximaal 6.000 euro bruto per maand, en een onafhankelijk bureau om corruptie, cliëntelisme en belangenconflicten tegen te gaan.

Dirk De Block: “Natuurlijk waren we er ons wel bewust van dat ons programma niet onmiddellijk volledig kon worden uitgevoerd. Daarom hebben we die 40 voorstellen eruit gelicht. Die voorstellen leken ons prioritair, realiseerbaar in onze gemeente en essentieel voor een verandering. Ze vallen ook niet uit de hemel. Het zijn thema’s waarrond de PVDA actief is en waarvoor we campagne hebben gevoerd, omdat 1.180 Molenbekenaren in een grote bevraging hebben aangegeven dat zij die belangrijk vonden.”

Helaas werd in de onderhandelingen van bij het begin druk gezet om het snel te laten gaan. Dat is geen gezond onderhandelingsklimaat. Daarna werd de agenda zo georganiseerd dat er maar twee punten in de nota van de PVDA konden worden bediscussieerd op de vergadering van maandag 22 oktober. Toen Ecolo de onderhandelingstafel verliet, vanwege onvoldoende garantie op goed bestuur, liet Catherine Moreaux het uitschijnen dat er een conflict was tussen Ecolo en de PVDA.

Voor de PVDA was er dus uiteindelijk niet genoeg vertrouwen en respect. En zeker niet genoeg garanties, zowel over het cruciale dossier van goed bestuur als over de echte sociale richting die een gemeente zoals Molenbeek moet uitgaan.

De PVDA zal dus blijven strijden – zowel op de oppositiebanken als in de mobilisatie van mensen – voor de sociale maatregelen die ze voorstelde.

Lees hier de onderhandelingsnota van de PVDA in Molenbeek.