Foto's Solidair, Raf Degeest

De Alternatieve Septemberverklaring van de “burgers en middenveld met goesting in een alternatief”

auteur: 

Frank Sonck

En dan waren er nog 40 reuzen die de actievoerders begeleidden. Je kon er niet bepaald naast kijken. “Vorig jaar waren we hier met een ‘gezin’ van 4 reuzen. Vandaag vinden we dat er 10 keer meer redenen zijn om ons zichtbaar te maken."

Hij zat er waarschijnlijk niet echt op te wachten, maar terwijl minister-president Geert Bourgeois zich vandaag opmaakte om in het Vlaams Parlement zijn tweede Septemberverklaring af te leggen, kwamen 300 sympathisanten van de burgerbeweging Hart boven Hard hem hùn tweede Alternatieve Septemberverklaring ter inspiratie afgeven. Hun optocht werd begeleid door maar eventjes 40 reuzen. Verslag.

Zo'n 300 sympathisanten van Hart boven Hard kwamen deze middag een Alternatieve Septemberverklaring afgeven aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois.  Woordvoerder Wouter Hillaert: “We zijn hier samen op deze symbolische dag van de Septemberverklaring. En tegelijk ook op de eerste verjaardag van onze beweging. Maar het is duidelijk dat dit het begin is van iets dat meer dan waarschijnlijk nog lang zal bestaan, in élk geval tot onze doelen bereikt zijn.”

Samenleven gebeurt bottom up, niet top down.

Terwijl de Alternatieve Septemberverklaring van vorig jaar zich vooral kritisch toonde tegenover het regeringsbeleid, viel vandaag daarnaast vooral ook de positieve, constructieve spirit op. “Wij, mensen en verenigingen die zich over sectoren heen verzameld hebben onder Hart boven Hard, kijken graag anders naar morgen. Wij zijn al met de kentering bezig, wij geven ze vorm. Wij werken aan wat het leven waard maakt te leven. Elke dag. Op de werkvloer. Thuis. In de crèche. Op school. In de zorg. In de vereniging. Samenleven gebeurt bottom up, niet top down”, klinkt het onder meer in de verklaring.

Politiek kan het niet meer alleen

En tegelijk toont de beweging zich vandaag ook een pak zelfbewuster over de rol die ze zelf te spelen heeft. “Alles begint bij het besef dat de vele uitdagingen die op ons afkomen, nieuwe oplossingen vragen.” Maar de politiek kan dit niet meer alleen aan maar moet willen samenwerken met de basis en het middenveld. “In een tijd die roept om nieuwe verbindingen, en met een regering die ‘verbinden’ uitdraagt als een basismotto, zullen we het anders moeten aanpakken. Wij, burgers en middenveld, hebben de expertise, de ideeën en het netwerk om veel mogelijk te maken. Ook voor ons blijft het nieuwe model nog een oefening, maar we zijn er klaar voor. Het is ook heel tastbaar. Hart boven Hard is een gedachte rond gedeelde kracht en samenwerking die werkelijkheid is geworden. Met onze brede achterban, met veldwerkers en wetenschappers, willen we de komende jaren nog meer werk maken van de alternatieven, van onderuit. Samen willen we nog meer hart tonen, nog meer verbeelding, nog meer verantwoordelijkheid.”

Besparingswatch

Naast de Alternatieve Septemberverklaring stelde Hart boven Hard vandaag ook een Besparingswatch voor. In dat project wil de organisatie de concrete gevolgen van de besparingspolitiek samenzetten. “We zijn het afgelopen jaar begonnen met een oplijsting van alle ingrepen en besparingen die deze regering doorvoert”, legt Wouter Hillaert uit. “Vandaag presenteren we de regering daarvan bij wijze van spreken de rekening. Maar tezelfdertijd doen we ook een aanbod tot samenwerking. Want wij bouwen nu al elke dag concreet aan het alternatief. We zijn niét de subsidiebeluste luierikken waar sommigen ons voor aanzien”, glimlacht de woordvoerder.

Pas als je alle concrete verhalen samen zet wordt duidelijk wat de impact van het huidige beleid is.

De Besparingswatch is opnieuw een collectief project, dat mensen in beweging wil zetten. “We werkten al samen met wetenschappers en kennisgroepen”, vertelt Hillaert. “Maar we willen ook de getuigenissen van mensen verzamelen. Want het probleem is dat de losse, abstracte cijfers ons geen echt beeld geven. Het is pas als je alle concrete verhalen samen zet dat het écht duidelijk wordt wat de impact van het huidige beleid is.”

Onder de actievoerders waren ook behoorlijk wat leden en sympathisanten van de PVDA. Niet toevallig want de linkse partij had daar in de afgelopen dagen warm voor opgeroepen. Voorzitter Peter Mertens: “De Vlaamse regering wil iedereen tegen elkaar uitspelen. Net zoals Thatcher ooit beweerde dat de samenleving niet bestaat en dat ze alleen individuen zag. En daarom trekken Geert Bourgeois, maar ook Charles Michel, alle steun aan dat sociaal weefsel weg, want verenigingen zijn voor hun niet belangrijk. In reactie daarop hebben ruim 1.200 organisaties zich samen gezet in Hart boven Hard en zeggen: ‘Wij zijn het sociaal-cultureel weefsel van ons land. En we laten zien dat we de samenleving van onderuit zelf opbouwen en mooi maken.’ En dat vind ik een ongelofelijk mooi maatschappij-idee.”

Het Vlaanderen waar kleine mensen reuzen zijn

De PVDA-voorzitter vindt het belangrijk dat ook het zuiden van het land het belang beseft van deze beweging: “Vlaanderen is ook een tweestromenland en niemand in Wallonië moet zich vergissen: in Vlaanderen bestaat een ongelofelijk rijk verenigingsleven, historisch en ook vandaag nog. En dat komt vandaag in Hart boven Hard op straat en dat is echt uniek: geen individuen die elk voor eigen kar rijden maar tal van verenigingen die samenspannen van onderuit. Als je niet wil verzuren door de N-VA praat die zegt dat heel Vlaanderen rechts is, als je niet wil meegaan in de idee dat heel Vlaanderen alleen maar voor inleveringen en rechts beleid kiest, dan moet je luisteren naar Hart Boven Hard. Luister niet naar het verhaal van Bart De Wever maar luister naar het verhaal van het Vlaanderen van de onderkant, het Vlaanderen waar kleine mensen reuzen zijn en zich verenigen in de beweging Hart boven Hard.”

Als je niet wil verzuren door de N-VA praat, moet je luisteren naar Hart boven Hard.

Opvallend tenslotte was ook de ruime delegatie van het VRT-personeel, zo’n 100 mensen, die met hùn reus de optocht kwamen vergezellen. “Wij zijn de VRT”, viel op hun spandoek te lezen.

De Alternatieve Septemberverklaring is sinds vandaag te lezen op de website van Hart boven Hard. Iedereen wordt er uitgenodigd de tekst te ondertekenen én ook kennissen uit te nodigen hetzelfde te doen.

De eerstvolgende afspraak op de agenda is voor Hart boven Hard het sociaal verzet tijdens de grote manifestatie op 7 oktober.

  • Vanavond gaan nog activiteiten door in onder anderen Antwerpen, Gent, Kortrijk, … Meer info op de website.
  • Lees de volledige Septemberverklaring op www.hartbovenhard.be
  • Op dezelfde website kan je ook je eigen getuigenis of voorstellen kwijt over de concrete gevolgen van het besparingsbeleid van de overheid.