De balans van al die privatiseringen? Een winnaar, drie verliezers

PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees ondervroeg donderdag in de Kamer minister De Croo over zijn plan om voort te gaan met de privatisering van bpost en Proximus. “De balans van alle privatiseringen sinds 1993 (ASLK) is nochtans duidelijk: er is één winnaar er drie verliezers.

Eén winnaar

De private aandeelhouders. Voorbeeld: CVC bij De Post. Niet Solidair, maar De Tijd schreef destijds: "De enige die baat heeft bij de beursgang van Bpost is CVC." De dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders zijn in vijf jaar gestegen van 42 naar 390 miljoen euro. Niet als resultaat van goed beheer, maar duur betaald door de verliezers.

Eerste verliezer

De werknemers. Bij bpost daalde hun aantal in 5 jaar van 35.000 naar 28.000.

Tweede verliezer

De gebruikers. In vijf jaar gingen we van 1.300 naar 700 postkantoren.

Derde verliezer

De staat. De ASLK heeft 130 jaar zonder problemen gewerkt, maar tien jaar na de privatisering ging Fortis al failliet en moest de staat ervoor opdraaien.
Ik heb minister De Croo gevraagd een studie uit te voeren over de gevolgen van de privatiseringen van de afgelopen decennia : gevolgen voor de gebruikers, voor de werknemers, voor de werkgelegenheid, voor de staat. Maar voor hem zijn privatiseringen zo vanzelfsprekend dat hij daar niet eens over wil debatteren. Hij maakte zich er een beetje gemakkelijk vanaf door de verklaringen van voormalig minister Mangette (PS) voor te lezen, die zich niet tegen besparingen verzet. Gelukkig zijn er nog consequent linkse volksvertegenwoordigers, die resoluut opkomen tegen privatiseringen en voor de verdediging van onze openbare diensten."
 

Meer lezen

• Openbare diensten onder de loep: Over de heiligverklaring van de privésector, gebruikers die patiënten werden en de druk op de ambtenaren

• Proximus en bpost: privatiseer de familiejuwelen niet, maar geef ze terug aan de gemeenschap

 

Commentaar toevoegen