De begrotingspolitiek van minister Jamar: “Blijf schandalig rijk”

auteur: 

Koen Hostyn

Vandaag kwam de parlementaire Commissie Financiën en Begroting samen om zich te buigen over de begrotingscijfers van de nieuwe federale regering. Voor de PVDA nam Marco Van Hees het woord. Hij merkte op dat deze minister, die ook verantwoordelijk is voor de Nationale Loterij, iedereen fors laat betalen. Maar het winnende lot, dat wordt steeds aan de allerrijksten uitgedeeld. De slogan van deze regering is dus niet “word schandalig rijk”, maar eerder: “blijf schandalig rijk”.

Begrotingsminister Harvé Jamar opende de debatten door gedurende één uur woord voor woord zijn 17 – pagina tellende nota letterlijk voor te lezen. Geen erg vertrouwenwekkend signaal aan de oppositie, die de minister eerder al op het citeren van foute cijfers betrapte. Ook vandaag kon de minister bijvoorbeeld niet uitleggen hoe het komt dat in de tabel - waarin hij tijdens een marathonzitting eind oktober voor 3,7 miljard 'nieuw beleid' aankondigde - er daarvan nu nog maar 1,2 miljard overblijft.

Weinig nieuw inzicht

Op basis van de uitleg van de minister krijgen we maar weinig nieuw inzicht in de besparingscijfers. Ja, we wisten al dat deze regering in sneltempo de overheid wil afbouwen en een fors besparingsplan wil opleggen aan de werkende bevolking. Maar hoe moet dat precies in zijn werk gaan? Want deze regering wil tegen 2018 meer dan 10% besparen op de personeelsmiddelen van de federale overheid, en zelfs meer dan 25% op de werkingskredieten, investeringsmiddelen en subsidies die diezelfde federale overheid jaarlijks uitgeeft. En bij bepaalde instellingen, zoals de NMBS, zal het mes nog veel dieper snijden. Hoe dit in de praktijk georganiseerd moet worden, zonder de basistaken van de overheid ernstig in het gedrang te brengen, blijft een groot raadsel.

Nog een groot raadsel in de besparingstabellen is het jaar 2019. Deze regering, die de ambitie heeft te regeren tot 2019, durft slechts haar cijfers te geven tot 2018. En over die cijfers bestaat er ook heel wat discussie. Want als het van de Europese Commissie afhangt, schat de federale regering haar begroting nu al 6 miljard te rooskleurig in. En zoals blijkt in alle andere Europese landen die volop de weg van de besparingen zijn ingeslagen, zien de begrotingscijfers er jaar na jaar slechter uit. De put die ze moeten delven wordt steeds dieper, zonder licht aan het einde van de tunnel.

“Blijf schandalig rijk!”

Tijdens de begrotingsgesprekken slaagde de vertegenwoordiger van CD&V erin om meer aandacht te besteden aan de Nationale Loterij, die andere bevoegdheid van minister Jamar. Want waar géén enkele partij van de meerderheid over het wou hebben, dat is een belasting op de grote fortuinen. Het is dan ook geen toeval dat minister Jamar deze ochtend in de krant wist te vertellen dat hij de deur gesloten houdt voor zo'n rijkentaks, waar nochtans enkele belangrijke CD&V kopstukken op aangestuurd hadden.

In zijn tussenkomst merkte Marco Van Hees op dat er een grote parallel bestaat tussen de Nationale Loterij en de begrotingspolitiek van minister Jamar. Iedereen draagt bij, maar slechts enkelingen gaan lopen met alle centen. Maar in tegenstelling tot de loterij, wordt het winnende lot steeds aan de allerrijksten uitgedeeld. De slogan van deze regering is dus niet “word schandalig rijk”, maar eerder: “blijf schandalig rijk”.

Marco Van Hees wijst erop dat de inspanningen van de kapitaalkrachtigen slechts 2% bedragen van de totale inspanningen. Grote fortuinen, zoals de Spoelberch en Albert Frère die met hun groepen AB Inbev en GBL vorig jaar 0 euro belastingen betaalden, zullen dus rustig hun gang kunnen blijven gaan. En met de #LuxLeaks zien we ook hoe ze een massale fiscale ontwijking hebben georganiseerd, die onder deze regering ongehinderd mag voortgaan. Deze regering richt haar pijlen op de kleine sociale fraude, maar de grote fiscale fraude blijft buiten schot.

Volgende week is minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan de beurt voor zijn beleidsverklaring. Marco Van Hees zal opnieuw van de partij zijn om de minister het vuur aan de schenen te leggen.