De Brusselse gekozenen van de PVDA leggen de eed af in het Parlement en op straat

De Brusselse PVDA nodigde haar leden en sympathisanten uit om 13 uur op het Sint-Janspleintje, vlak bij het Brussels Parlement. Allereerst om de 4 gekozenen van de partij aan te moedigen voor zij officieel de eed zouden gaan afleggen. Maar ook om getuige te zijn van een miniceremonie waarin de volksvertegenwoordigers plechtig hebben gezworen dat ze steeds de belangen van de werkende mensen zullen verdedigen.

Wat in de ogen van sommigen misschien niet meer dan een fait divers is, had voor de gekozenen van de PVDA wel degelijk een heel bijzondere betekenis. Zich formeel voor het volk engageren, dat stemt overeen met de idealen, de principes en de werking van deze partij: een gekozene moet zich verantwoorden en wel tegenover de werkers, tegenover al die mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, tegenover het middenveld en de sociale beweging.

Symbolisch sluit deze actie ook aan bij de traditie van parlementsleden die in het verleden altijd aan de zijde stonden van verenigingen en sociale bewegingen die geleid hebben tot de grote sociale overwinningen en democratische verworvenheden. Verder legden zij ook de eed af in beide landstalen. Een manier voor de gekozenen van de PVDA, een nationale en tweetalige partij, om eraan te herinneren dat zij ten dienste staan van alle werkende mensen, Franstaligen en Nederlandstaligen.

Op het plein waar de vlaggen van de PVDA wapperden, verzamelden zich een honderdtal personen; op Facebook postten heel wat mensen die aan het werk waren en er dus niet bij konden zijn, hun steunbetuigingen. Vrolijke gezichten, en met reden, voor dit historisch ogenblik: voor de eerste keer sinds dertig jaar stuurt een consequent linkse partij gekozenen naar de parlementen: 2 naar de Kamer, 2 naar het Waals parlement en niet minder dan 4 naar Brussel. Claire Geraets, huisarts in de groepspraktijk van Geneeskunde Voor Het Volk in Schaarbeek, Mathilde El Bakri, onthaalmedewerker in diezelfde groepspraktijk, Michaël Verbauwhede, jurist, socioculturele werker, syndicalist en vroegere voorzitter van de Franstalige Studentenfederatie, en Youssef Handichi, buschauffeur bij de MIVB en vakbondsafgevaardigde, werden onthaald op een donderend applaus en luide toejuichingen. Als toemaatje bij de feestvreugde weerklonk het luide getoeter van een bus van de MIVB die op dat moment voorbijreed: je maakt het niet alle dagen mee dat een collega buschauffeur volksvertegenwoordiger wordt!

Michaël Verbauwhede neemt het woord. Hij herinnert eraan dat Brussel dringend uit een ander vaatje moet tappen, wil het echt iets doen aan de sociale noodtoestand in het gewest: armoede, werkloosheid, stijging van de prijzen van het openbaar vervoer en de torenhoge huurprijzen… Mathilde El Bakri haakt hierop in: “Wij beloven alle werkende mensen dat wij ons mandaat zullen gebruiken als een instrument tegen defaitisme, tegen individualisme, tegen de mentaliteit van ‘ieder voor zich’; voor een samenleving gebaseerd op solidariteit en op de gemeenschap in plaats van een maatschappij waar alles in het teken staat van de winst. Wij doen geen loze beloftes, wij hebben geen toverformules, maar we beloven onze mandaten te gebruiken als instrument om de mensen te mobiliseren, om de stem te laten horen van de werkende mensen, de mannen en vrouwen, de gezinnen, voor een sociaal Brussel, voor een stad waar iedereen kan wonen en niet alleen de mensen die heel veel geld hebben.”

Youssef Handichi benadrukt het feit dat de gekozenen van de PVDA een ‘nieuw soort’ parlementsleden zijn: “Mijn DNA is het DNA van de arbeidersbeweging. Wij leggen de eed af in de eerste plaats voor het volk, voor onze mensen. Het is tegenover het volk dat wij ons immers moeten verantwoorden.” Claire Geraets is ontroerd als ze het woord neemt. Ze brengt hulde aan al diegenen die al tientallen jaren strijd voeren zodat de PVDA eindelijk ook gekozenen heeft. Ze maakt nog eens duidelijk wat de doelen zijn. Hoe belangrijk de strijd tegen de armoede is, dat weet zij als huisarts maar al te goed. Elke dag ziet ze de rampzalige gevolgen voor de gezondheid van de mensen. En ook de strijd voor Palestina. Het zijn immers de gewestregeringen die verantwoordelijk zijn voor de wapenverkoop. Ze voegt ook een waarschuwing toe: “Alles hier is nieuw voor ons. Natuurlijk zullen we heel wat goeie dingen doen, maar we zullen zeker ook af en toe fouten maken. En onze vijanden, invloedrijke krachten met geld en macht, zullen daar gebruik van maken om twijfel te zaaien. Blijf op ons vertrouwen: wij, bij de PVDA, wij zijn in staat onze fouten te erkennen en daar lessen uit te trekken. Iets wat zij nooit zullen doen. Zij weten perfect hoeveel onheil armoede aanricht. En precies vandaag kondigt de Nationale Bank aan dat de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen omlaag moeten!”

Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, komt net aan uit Namen. Hij was daar met Frédéric Gillot en Ruddy Warnier, de gekozenen in het Waals parlement. “Wat hier gebeurt, gaat niet alleen Brussel aan", zo begint hij zijn toespraak. “Brussel is niet alleen hoofdstad van België, maar ook van Europa. In het hart van dat neoliberale Europa kunnen wij voortaan een ander geluid laten horen.”

Onder warm applaus spreken de vier nieuwe parlementsleden vervolgens de eed uit (zie kader). Blij, trots, ontroerd…

Eén ding staat vast: samen vormen ze een ijzersterk blok, vastberaden om vooruit te gaan en met alle mogelijke middelen die hun ter beschikking staan binnen hun mandaat, ook echt iets te veranderen. Of met de woorden van Fabrice Grosfilley, hoofdredacteur van de regionale televisiezender, Télé-Bruxelles: “Met de PVDA erbij zal het Brussels parlement zich niet meer op dezelfde manier behaaglijk kunnen nestelen in de dagelijkse sleur.”

•Fotoreportage van de eedaflegging voor het volk

De eed van de vier PVDA-gekozenen in het Brussels parlement

“Ik zweer getrouwheid aan het programma “Onze toekomst is sociaal’’ uitgewerkt op basis van een volksbevraging van meer dan 40.000 mensen. Ik zweer getrouwheid aan het ethisch principe om te leven aan een gemiddeld arbeidersloon. Ik zweer getrouwheid aan alle werkende mensen, aan alle jongeren en aan al degenen dit het moeilijk hebben aan het einde van de maand et die vechten voor sociale en ecologische vooruitgang.”

“Je jure fidélité au programme “Notre avenir est social” élaboré après la consultation de plus de 40 000 personnes. Je jure fidélité aux principes éthiques de vivre avec un salaire moyen de travailleur. Je jure fidélité à tous les travailleurs, à tous les jeunes, à tous ceux pour qui les fins de mois sont difficiles et qui luttent pour le progrès social et écologique. »