De grote fortuinen in België, multirecidiverende fraudeurs. De PVDA wil voor hen een globale fiscale controle

De studiedienst van de PVDA publiceert een dossier waaruit blijkt dat de grote Belgische fortuinen betrokken bij de SwissLeaks (de Spoelberch, Boël, De Clerck, enz.) systematische fraudeurs zijn die reeds betrokken waren bij een hele reeks vroegere fraudezaken (LuxLeaks, PanamaLeaks en andere). 

Wanneer men de top 20 van de grootste Belgische vermogens bekijkt, vindt men moeilijk een familie die niet op een of ander moment betrokken is geweest bij twijfelachtige fiscale praktijken. De bedrijven van de meeste van deze hen bezitten dan ook filialen in fiscale paradijzen. 

“Voor de rijksten lijkt internationale fraude eerder de regel dan de uitzondering”, legt Marco Van Hees, volksvertegenwoordiger voor de PVDA, uit. “Winst maken is de norm voor deze mensen en of ze de wet al dan niet respecteren hangt gewoon af van het financieel risico dat ze lopen. Met uitzondering van de recente onthullingen in de media is dat risico altijd extreem klein geweest.”

De volksvertegenwoordiger stelt vast dat “de reactie van de autoriteiten op internationaal vlak – maar nog meer op Belgisch niveau – helemaal niet beantwoordt aan de omvang en het globaal karanter van die fraude. Een minister van Financiën als Johan Van Overtveldt, met een neoliberale visie geïnspireerd door Milton Friedman, wil de groei bevorderen door de rijken nog rijker te maken (de fameuze trickle down economics). Hij lijkt best tevreden met een situatie waarin de grote bedrijven en de grote fortuinen praktisch niets bijdragen aan de belastingen, of dat nu via legale of minder legale procedures verloopt.”

Het is hoog tijd dat men resoluut de strijd strijd aanbindt met de grote fraude en tegelijk een programma voor fiscale rechtvaardigheid doorvoert. Het beste instrument voor de bestrijding van de grote fiscale fraude is het opstellen van een vermogenskadaster. Dat maakt niet alleen de toepassing van een miljonairstaks mogelijk zoals de PVDA die voorstelt, maar het laat ook toe een vergelijkende controle uit te oefenen op inkomens en vermogens. En dit maakt het mogelijk om de fraude in te dijken bij de inkomstenbelasting, de btw-fraude, de fraude op successierechten en witwaspraktijken. 

Marco Van Hees zal de minister van Financiën in de Kamer over deze multirecidiverende fraudeurs interpelleren. Hij zal de minister vragen dat de Bijzondere Belastinginspectie een globale controle zou uitvoeren op de fiscale situatie van de persoonlijke bezittingen en van de vennootschappen van deze superrijke families.

> Link naar de studie

Commentaar toevoegen

Reacties

De aangekondigde actie van Marco Van Hees om de vraag te stellen aan de minister van financiën om de Bijzondere Belastingsinspectie een globale controle te laten uitvoeren op de fiscale situatie van de persoonlijke bezittingen en van de vennootschappen van de superrijke families, is gerechtvaardigd. Zij, evenals al degenen die betrokken zijn in de onhoudbare situatie van het zich onttrekken aan de gerechtvaardigde bijdrage aan de welvaart van allen door belasting te betalen zoals dat wettelijk en democratisch werd bepaald, hebben de eer aan zichzelf te houden door mee te delen aan hun medemensen. Zelfs dan houden zij voldoende over om verder te leven volgens hun gewoonten, als ze daar behoefte aan hebben. Niemand moet aan de schandpaal gezet worden, wel moet iedereen dringend tot het besef komen dat de huidige frauduleuze handelswijzen enkel de wereldvrede en zelfs het voortbestaan van onze planeet op het spel zetten. Daaraan meedoen, zich daaraan bezondigen, schuldig maken, is nefast voor iedereen, ook voor diegenen die zich buiten de wet stellen, er zich boven verheven voelen of menen dat zij meer zijn/mogen dan een ander. Gezien de blijvende, niet stoppende fraude, stel ik het volgende alternatief voor... de weg van de korte pijn: Schaf het geld af. Gevolg: Iedereen winkelt gratis, van brood tot vliegreizen, tot cruises, enz. De chaos van de aanvang ebt geleidelijk weg en het gevolg: de nieuwe wereldorde, zal niet slechter zijn dan de huidige. Moet dat gestuurd gebeuren of niet? Volgens mij kan een bewustmaking, door de huidige situatie naast de toekomstige situatie te plaatsen, iedereen verleiden om met volle goesting de stap te zetten. De weg van de voorbereiding ligt open, daarin moet vooraf geïnvesteerd worden ... om samen succeservaring te smaken! Anders, blijft het alternatief: we doen gewoon verder... Stap na stap proberen we wetten te stemmen, om te merken, als die nieuwe wetten gestemd zijn, dat elke nieuwe wet een volgende wet noodzakelijk maakt doordat steeds achterpoortjes gezocht/gecreëerd en gevonden/gemaakt zullen worden. Als partij van de arbeid en de vooruitgang een idee om te koesteren, uit te werken? Vriendelijk, Jef Vlaminckx