Foto Solidair

De Lente van het sociaal verzet

De vakbondsacties in de herfst van 2014 begonnen met een betoging van 7.000 mensen. Dinsdag 11 maart 2015 kwamen bijna 10.000 mensen in Brussel samen om een nieuwe lente van sociaal verzet in te luiden. Een lente met een breed gamma aan acties. We lichten de belangrijkste kort toe.

De herfst

In de herfst was er veel protest van vakbonden en burgerverenigingen tegen het federale regeringsbeleid. Aan de betoging in Brussel van 6 november tegen de indexsprong, tegen langer werken, tegen de aanval op de openbare diensten en voor een rechtvaardige fiscaliteit die de grote vermogens doet betalen, namen 120.000 mensen deel. Ze hekelden de regering die in dienst staat van de rijken, van de grote aandeelhouders en van de grote fraudeurs.

In die herfst protesteerde ook een brede burgerbeweging tegen de besparingen: Hart Boven hard in Vlaanderen en Tout Autre Chose in het Franstalige landsgedeelte.

Na drie gewestelijke stakingen en een nationale stakingsdag op 15 december kwam er een sterkere krachtsverhouding tot stand die de regering al voor een stuk op de knieën kreeg.  Op 16 december nodigde de regering de vakbonden uit voor sociaal overleg.

Drie maanden later blijkt dat de regering nog geen enkele echte opening heeft gecreëerd voor de belangrijkste gecontesteerde maatregelen. Integendeel, de regering besliste door te gaan met haar maatregelen, zowel de indexsprong als de maatregelen rond de eindeloopbaan.

De agenda voor de sociale lente

Op de militantenconcentratie van 11 maart, die de Lente van het sociaal verzet van 2015 inluidde, zag PVDA-voorzitter Peter Mertens “tienduizend mensen samenkomen voor een solidaire samenleving. Een samenleving met sterke publieke diensten, met recht op werk voor jongeren en recht op rust voor ouderen, met koopkracht om de economie te doen draaien en met een rechtvaardige fiscaliteit die de oververmogenden activeert. Een samenleving van de toekomst, en geen voorbijgestreefde winner-takes-it-all-economie uit het oude neoliberale tijdperk, waar alleen de toplaag beter van wordt.” De PVDA zal er zijn, op al de momenten van actie.

  • 19 maart: militantenconcentratie voor de openbare diensten

De openbare diensten worden bijzonder zwaar getroffen door het besparingsbeleid. De besparingen snijden er zo diep dat strijd tegen fiscale fraude, culturele activiteiten, kwaliteitsvol onderwijs…  echt in gevaar komen. 

> Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de openbare diensten (ACOD–FCSOD–VSOA) organiseert een militantenconcentratie op donderdag 19 maart 2015 (11.00 u –12.00 u) – op het Muntplein in Brussel.

  • 29 maart:  De Grote Parade van burgerverenigingen Tout Autre Chose en Hart Boven Hard

De besparingen treffen alle sectoren van de maatschappij. De burgerverenigingen Hart Boven Hard en Tout Autre Chose organiseren een Grote Parade en nodigen daarvoor iedereen uit die zich verzet tegen het regeringsbeleid. Met de steun van het ABVV, het ACV en honderden verenigingen.

Afspraak: zondag 29 maart, om 13 u aan het Noordstation in Brussel 

Meer info op www.hartbovenhard.be/de-grote-parade/

Facebook evenement https://www.facebook.com/events/584980308312797 

  • Van 30 maart tot 3 april: week van het sociaal verzet

Die week houdt de regering haar begrotingscontrole  - komen er nieuwe besparingen? - en hakt ze de knoop door over de tax-shift. Komt er een miljonairstaks die geld oplevert voor investeringen in de openbare diensten, de pensioenen en het onderwijs? Of komt er een btw-verhoging, zoals sommige ministers al aankondigden?

De vakbonden roepen op voor provinciale betogingen in de week van 30 maart. Op 31 maart in Brussel en in Waals- en Vlaams-Brabant, op 1 april in de andere provincies.

  • 22 april: algemene staking in de openbare diensten

De ACOD heeft zonet aangekondigd wat ze daarmee wil bereiken: de verdediging van degelijke en toegankelijke openbare diensten, het verzet tegen de indexsprong en tegen langer werken, herinvesteringen in de openbare diensten in plaats van besparingen. Daarvoor wordt er op 22 april 2015 gestaakt.