Foto Clem Rutter / Wikimedia

De Lijn Kortrijk: 150 buschauffeurs halen hun slag thuis

De chauffeurs van De Lijn zien, na vier dagen staking, dat er aan hun eisen wordt tegemoetgekomen. Dit hebben ze bereikt voor personeel en reizigers.

Volgens denktank Minerva leiden stakingen in België in drie van de vier gevallen tot een redelijk tot volledig succes. We kennen ondertussen de voorbeelden van Oleon en Volvo in Gent, maar ook de stakers van De Lijn Kortrijk kenden een groot succes. Deze overwinningen behaalden ze met hun staking:

1. Meer veiligheid voor de reizigers en de chauffeurs

Een tijdje geleden deed De Lijn een aantal veranderingen aan bushaltes in Kortrijk. Dat zorgde voor heel wat problemen. De 2000 hogeschoolstudenten die Kortrijk rijk is, konden daardoor niet meer op de bus stappen aan het station, maar moesten te voet een eindje verder gaan. Gevolg: de bussen moesten zich stapvoets en met veel risico door die menigte wurmen. Ook de opstapplaats voor mensen die naar het AZ Groeninge moeten, werd toen verder van het station verplaatst. Dat werd natuurlijk een groot probleem voor minder mobiele mensen. Deze twee situaties zijn nu teruggedraaid. Bussen hoeven niet meer door studentenmassa’s te rijden en de grootmoeder die niet meer goed ter been is, kan gewoon op een paar meter van het station de bus naar het ziekenhuis nemen. Een grote verbetering van de veiligheid en het comfort.

2. Werkdruk naar omlaag door meer buffers en nieuwe aanwervingen

Een steeds weerkerend probleem in bijna alle openbare diensten is de grote werkdruk. Bij De Lijn is het niet anders. Met een personeelstekort en te korte rustperiodes, wordt de druk wel heel zwaar.

Op dit moment hebben chauffeurs een erg korte buffertijd tussen twee ritten. Dat is de tijd dat ze kunnen rusten. Daar komt dan nog bij dat er af en toe een vertraging is en dat die rusttijd dus wegvalt. Onaangenaam voor de chauffeur, maar ook voor de reizigers. Een iets langere buffertijd kan namelijk ook een vertraging opvangen. Stel dat de bus van A naar B vijf minuten te laat is en de chauffeur heeft een kwartier buffertijd voor hij de bus van B naar C moet sturen, dan kan de buffertijd die vertraging opvangen en kan de chauffeur na tien minuten met de volgende bus toch op tijd vertrekken. Dat is nu niet het geval, waardoor bij een vertraging ook alle volgende bussen die de chauffeur moet besturen, te laat zijn.

Sommige chauffeurs kregen door de korte buffertijden ook gewoon de tijd niet meer om de benen te strekken of even naar het toilet te gaan. Gelukkig is er nu beslist de rusttijden tussen de ritten opnieuw langer te maken en dat gaat al in op woensdag 11 oktober.

Ook het personeelstekort woog zwaar op het leven van de chauffeurs. Vorige maand moesten ze twee rustdagen opofferen om de tekorten op te vangen. Maar ook hier goed nieuws: De Lijn wierf vijf nieuwe chauffeurs aan die vanaf 1 november kunnen worden ingezet.

Goed nieuws dus. Reizigers krijgen minder vertragingen te slikken en het personeel ziet de enorme werkdruk een beetje afnemen.

3. Chauffeurs en reizigers krijgen onmiddellijk de nodige voorzieningen

De Kortrijkse chauffeurs die gebruik maakten van de containers bij de nieuwe terminals, hadden wekenlang geen stromend water. Maar ook koffie, snoep- en drankautomaten ontbraken om de chauffeurs af en toe de nodige versteviging te geven. Nog tijdens de staking werd het stromend water in orde gebracht. Koffieautomaten worden op 9 oktober geplaatst en ook snoep- en drankautomaten worden eind oktober geïnstalleerd.

De reizigers op hun beurt hadden geen schuilhuisjes aan het station. De wind en de regen kon zo wel eens de reis vergallen. Ook dat wordt tijdens de herfstvakantie geregeld.

 

Steun ook onze openbare diensten en geef een blijk van steun voor de chauffeurs die ons elke dag naar het werk en naar vrienden brengen op www.onzeopenbarediensten.be