De minimum dienstverlening bij de NMBS: een gevaar voor alle werkers

De studiedienst van de Partij van de Arbeid van België (PVDA) heeft een analyse gemaakt van het voorontwerp van wet “tot het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening inzake het personenvervoer per spoor in geval van staking”. Uit de aandachtige lezingvan deze wettekst blijkt dus wel degelijk hoe gevaarlijk dit voorontwerp van de regering is.

Dit voorontwerp werd op 19 mei 2017 in eerste lezing door de regering goedgekeurd en naar de Raad van State gestuurd.

Het voorontwerp heeft in principe enkel betrekking op het spoor maar in werkelijkheid wordt hier op heel ingrijpende wijze het stakingsrecht van alle werknemers op de helling gezet. De argumenten van de regering om haar aanval op het stakingsrecht bij de NMBS te rechtvaardigen, kunnen morgen gebruikt worden om het stakingsrecht in vraag te stellen in alle andere sectoren en ondernemingen.

Download de studie.

Na een korte inleiding zullen we zeer expliciet, op basis van de wettekst, de belangrijkste elementen van nabij bekijken zodat de lezer zelf een oordeel kan vellen. Wij vestigen de aandacht van de lezer op een welbepaald punt: hier zit niet god, maar de duivel in de details. Een van de gevaarlijkste maatregelen van dit voorontwerp staat helemaal aan het einde van artikel 4: het feitelijke verbod van stakingspiketten bij de NMBS. Niet alleen kan de wet overgezet worden naar andere sectoren en ondernemingen, het in de wettekst opgenomen verbod kan volgens ons toegepast worden op tal van militante activiteiten bij het spoor. Want inderdaad, de wet verbiedt niet alleen fysiek geweld (wat in feite al geregeld is door de Strafwet), maar ook de beperking van “het gebruik van de werkmiddelen en de infrastructuur”. Een zeer ruime interpretatie kan uitmonden in een verbod van tal van militante activiteiten. Zo zal een ‘lokettenstaking’ niet meer mogelijk zijn. Zelfs het uitdelen van pamfletten aan een werkplaats kan beschouwd worden als een beperking van “het gebruik van de infrastructuur”.

Uit de aandachtige lezingvan deze wettekst blijkt dus wel degelijk hoe gevaarlijk dit voorontwerp van de regering is.