Het is de werkende bevolking die zuurstof nodig heeft. En die kunnen we vinden met een miljonairstaks. (Foto Solidair, Dieter Boone)

De politiek van “flops, flops, flops” van de regering-Michel

Sinds de tweede helft van september volgen de aankondigingen van sluitingen en massale afdankingen elkaar op. Caterpillar, AXA, Douwe Egberts … De geschenken aan de grote bedrijven creëren geen “jobs, jobs, jobs”, integendeel. De afdankingsgolf toont aan dat de politiek van deze regering niet werkt.

Machinebouwer Caterpillar, Caterpillartoeleverancier Yusen Logistics, printspecialist CP Bourg, verzekeraar AXA, metaalbedrijf Dana, verzekeraar P&V, koffiefabrikant Douwe Egberts, kledingketen MS Mode en boorkopfabrikant Halliburton schrapten de voorbije maand in ons land 4.145 jobs. En er worden nog duizenden ontslagen verwacht bij andere toeleveranciers van Caterpillar, bij de banken ING en Ethias … Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gaf toe “dat het einde nog niet in zicht is”.1

Falende regeringspolitiek

Caterpillar zoog gretig alle geschenken van de regeringen op, maar van jobcreatie was geen sprake

De logica van de regering-Michel-De Wever is om steeds meer “zuurstof te geven aan de grote bedrijven”. “Zuurstof”. Dat zijn dan allerlei financiële en fiscale cadeaus. Dat is de afbraak van beschermde wetgevingen – denk maar aan de voorstellen van minister van Werk Kris Peeters om werkweken van 50 uur mogelijk te maken. Dat is een indexsprong, die de aanpassing aan de stijgende levensduurte schrapt voor de werkende bevolking ten voordele van het bedrijf. Dat is de verlenging van de loonstop tot 2020. Dat is kosten verminderen – denk aan minder bedrijfstoeslag bij schrappen van het brugpensioen.

De regering houdt ons voor dat deze geschenkenpolitiek de bedrijven zal aanzetten om aan te werven en zal leiden naar “jobs, jobs, jobs”. Caterpillar toont het falen van dit regeringsbeleid. Caterpillar zoog gretig alle geschenken van de regeringen in ons land op. Na de herstructurering van 2013 legde Caterpillar zijn werknemers zelfs loonverlagingen en een flexibiliteitverhoging op. Al die extra zuurstof hielp de winsten van Caterpillar aandikken, maar van jobcreatie was er geen sprake. Integendeel, het bedrijf sluit.

Waarom “extra zuurstof” voor bedrijven niet werkt

De vreemde logica van de Belgische regering wordt ook actief gepromoot door de Europese Commissie. De regeringen van alle industrielanden passen dezelfde logica toe. Het probleem is dat die “extra zuurstof” overal opgehoest wordt door de werkende bevolking: door inleveringen, door besparingen, door extra taksen, door te snoeien in openbare diensten, door ons harder, langer en flexibeler te doen werken. Met als gevolg dat overal ter wereld de koopkracht van de werkende bevolking daalt. Ook de openbare bedrijven schrappen in de dienstverlening en in hun investeringsbudgetten.

Hierdoor krijgen bedrijven als Caterpillar hun machines niet meer verkocht. De omzet daalt wereldwijd. De koopkracht en de investeringen dalen. De grote bedrijven zitten op miljardenbergen cash geld dat niet geïnvesteerd wordt door de dalende koopkracht. Bedrijven herstructureren en danken personeel af en sluiten vestigingen. De economie geraakt maar moeizaam uit de crisis van 2008. De economische groei blijft laag.

Nood aan “extra zuurstof” voor werkende bevolking

Joris Van Gorp (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Er moeten dringend andere keuzes worden gemaakt. Stop de geschenkenpolitiek aan de bedrijven en geef zuurstof aan wie de materiële, culturele en sociale rijkdom en kennis in dit land produceert: de werknemers, kunstenaars, onderwijzers, en wetenschappers en zorgkundigen dus. Zuurstof die we deze keer, via een miljonairstaks, bij de superrijken willen halen en niet langer meer bij de werkende mensen.

Echte zuurstof

Dat zorgt voor extra zuurstof, via investeringen in sociale huisvesting, in duurzame energie, in de uitbreiding van het openbaar vervoer, in gezondsheids-, ouderen- en jeugdzorg … Zo kunnen we duizenden nieuwe banen creëren. Én vermijden we dat jongeren sterven van honger en ontbering, zoals Jordy die stierf in de Gentse Blaarmeersen. En kunnen kapot gewerkte ouderen leven in kwaliteitsvolle rusthuizen.

Extra zuurstof, via arbeidsduurvermindering mét loonbehoud én nieuwe aanwervingen, gefinancierd door minder dividenden uit te keren. Laten we de wettelijke arbeidsduur verlagen tot dertig uren per week. Dit kan duizenden nieuwe banen creëren en bij herstructureringen het jobverlies beperken. Geen nepjobs, maar echte werkbare banen.

Extra zuurstof, via verhoging van de koopkracht van de werkende bevolking door vrije loononderhandelingen en het terugschroeven en schrappen van allerlei inleveringen en nieuwe taksen. Weg met de loonstop tot 2020 van Kris Peeters. Schaf de Turteltaks in Vlaanderen af. Schaf het kijk- en luistergeld af in Wallonië. Verlaag de btw op energie terug naar 6%. Zodat de koopkracht stijgt en de economie kan heropleven.

1. Het Laatste Nieuws, 17 september 2016

Beperkte banengroei geen gevolg van regeringsbeleid

In een poging om het failliet van het regeringsbeleid te camoufleren zegt minister van Werk Kris Peeters: “Er zijn ook positieve signalen. Vorig jaar werden 41.400 jobs gecreëerd en dit jaar 45.600 jobs.”1 Waarmee hij wil doen geloven dat die extra banen er zijn gekomen dankzij regeringsmaatregelen als de taxshift. Econoom Paul De Grauwe haalt dit onderuit: “De groei van de tewerkstelling is een Europees fenomeen. Sinds 2015 stijgt de tewerkstelling in de EU met ongeveer 1 procent per jaar. De tewerkstelling in België groeit sinds 2015 jaarlijks met 0,8 procent, minder dan het Europese gemiddelde. De taxshift heeft hier wellicht heel weinig mee te maken.”2

1. Het Laatste Nieuws, 17 september 2016 • 2. De Morgen, 20 september 2016

 

Grootste deel bedrijfswinsten gaat naar miljonairs

De geschenkenpolitiek aan de bedrijven creëert geen banen, wel een verhoging van de winsten. Dat blijkt ook uit de jaarlijkse top 50 van de PVDA-studiedienst over de fiscale kortingen. De duizend meest winstgevende bedrijven in ons land maakten in 2015 in totaal een winst van 50 miljard euro. Hierop werd slechts 9,7% belastingen betaald. En meer dan de helft van de winst vloeide naar de aandeelhouders als dividend. Afdankingen en sluitingen zijn manieren om de dividenden aan de miljonairs op peil te houden of te verhogen als de economie door de besparingspolitiek slabakt. Caterpillar Gosselies moest dicht om voor het 22ste jaar op rij de dividenden te kunnen verhogen. Dat is pervers.

Dit artikel komt uit het maandblad Solidair van oktober 2016Abonnement.