Actie van Geneeskunde voor het Volk de PVDA in Antwerpen op 20 september voor een sociale groepspraktijk in elke wijk. (Foto Solidair, Karina Brys))

De PVDA en Geneeskunde voor het Volk willen meer wijkgezondheidscentra

auteur: 

Webredactie

Steeds meer mensen stellen medische zorgen uit omwille van financiële redenen. Daarom willen de PVDA en Geneeskunde voor het Volk meer wijkgezondheidscentra. Lokale besturen zouden praktijken waar patiënten zonder geld naar de huisarts kunnen, veel meer en beter moeten ondersteunen.

Al 45 jaar lang kunnen duizenden patiënten zonder geld naar de huisarts in de 11 groepspraktijken van Geneeskunde voor het Volk (GVHV). Hun patiënten zijn vast ingeschreven en de mutualiteit betaalt voor hen elke maand een bedrag, ongeacht hoe vaak ze op consultatie komen. Zo moeten de patiënten niet betalen als ze een huisarts willen zien. Ook andere wijkgezondheidscentra werken volgens hetzelfde principe.

“De vraag naar meer gelijkaardige praktijken is groot,” legt Anne Delespaul, gezondheidsspecialist van de PVDA en huisarts in Deurne, uit. “Als onze patiënten verhuizen naar een andere wijk in Antwerpen, is het vaak niet mogelijk om hen door te sturen naar een praktijk waar ze niet moeten betalen voor een consultatie.”

Uit de Antwerpse Gezondheidsenquête van 2016 blijkt dat zo’n 9% van de Antwerpenaren medische zorgen uitstelt omwille van financiële redenen. Bij personen met een lage socio-economische status stijgt dat tot 18%.

Armoedeorganisaties zien wijkgezondheidscentra als één van de prioriteiten voor lokale besturen om de ongelijkheid tussen rijk en arm in de zorg weg te werken.

Door de drempels bij de huisarts weg te nemen, kunnen gezondheidsproblemen vroeg en efficiënt worden aangepakt en kunnen latere complicaties worden vermeden. Verschillende studies wijzen uit dat de wijkgezondheidscentra kwalitatief hoogstaande zorg bieden op gebied van preventie, opvolging van chronische ziekten en het voorschrijven van de juiste medicatie.

Stop de besparingen in de zorg

Toch is niet iedereen het idee genegen. Al twee jaar lang voert federaal Minister van Volksgezondheid Maggie De Block een beleid tegen de wijkgezondheidscentra. Ze knipte in de budgetten, stelde tijdelijk een moratorium op nieuwe praktijken in en voerde een audit uit naar de werking en financiering van de praktijken. GVHV en de PVDA hebben zich altijd verzet tegen dat beleid. “De wijkgezondheidscentra zijn niet duurder voor het RIZIV, gratis voor de patiënt en leveren kwalitatief goede zorg,” zegt Anne Delespaul. “Minister De Block voert een puur ideologische strijd tegen onze toegankelijke geneeskunde en dat terwijl de armoede en gezondheidsongelijkheid alleen maar toenemen.”

“In Antwerpen is het onze ambitie dat tegen 2024 minstens 10% van de Antwerpenaren in een wijkgezondheidscentra ingeschreven is”, gaat Anne Delespaul verder. “Daarom voeren wij met de PVDA en Geneeskunde voor het Volk vandaag samen actie in Berchem – een wijk zonder wijkgezondheidscentrum en met bovendien een tekort aan huisartsen – voor meer sociale groepspraktijken in de Koekenstad.”

Daarvoor moet er een einde komen aan de besparingen van Minister De Block in de sector, maar ook het Antwerps stadsbestuur kan haar steentje bijdragen. “Vandaag zijn er al verschillende steden in België die wijkgezondheidscentra ondersteunen via opstartpremies, subsidies voor personeel zoals sociaal assistenten, gezondheidspromotoren en psychologen of door het ter beschikking stellen van gebouwen en infrastructuur”, legt Anne Delespaul uit. “Met de PVDA en GVHV willen we dat Antwerpen deze voorbeelden overneemt en uitbreidt om zo de opstart van nieuwe wijkgezondheidscentra een duw in de rug te geven. Want de nood is vandaag wel degelijk zeer hoog.”