Foto Solidair, Salim Hellalet

De PVDA op de Pride: Gelijkheid in diversiteit, ook in de steden en gemeenten

auteur: 

Webredactie

Zaterdag 19 mei betogen tienduizenden mensen in Brussel in de Pride-parade: homoseksuelen, transgenders, biseksueel en anderen, samen met hun heteroseksuele sympathisanten. Dit jaar is de rode draad #YourLocalPower. De verenigingen willen de gemeenteraadsverkiezingen centraal stellen in het publieke debat.

Sinds het begin, toen de Pride nog verboden was wegens te subversief, is de Pride zowel feestelijk als combatief. Het Pride-thema  van dit jaar is #YourLocalPower, omdat er nog veel kan en moet gebeuren om gelijke rechten te verbeteren, vooral op lokaal niveau. We nodigen dus iedere LGBT+ en iedere bondgenoot uit om deze lokale verkiezingen aan te grijpen in hun strijd voor gelijkheid. Ook dit jaar neemt de PVDA deel aan de Prideparade om dit initiatief te steunen. Ze presenteert er ook de eisen van haar gemeentelijk programma.

Ondanks drie decennia van gevechten en ook wel belangrijke wetgevende doorbraken voor LGBT+ is er toch nog een lange weg te gaan. Aan de ene kant zijn er nog veel wetswijzigingen nodig, vooral voor de transgenders, aan de andere kant ontbreekt het vaak aan politieke wil om gelijkheid in de praktijk te brengen. Hand in hand op straat lopen kan al zorgen voor beledigingen en zelfs fysiek geweld. Discriminatie bij aanwerving, huisvesting, gezondheid en administratie bestaat nog altijd. Sociale uitsluiting zorgt er nog altijd voor dat het percentage zelfdodingspogingen bij LHBT+jongeren drie keer hoger ligt dan bij jonge heteroseksuelen. Bijna 1 op de 4 transgenders heeft al een zelfdodingspoging ondernomen.
Het LGBT+publiek herbergt ook vele andere vormen van diversiteit en de discriminatie kan dramatisch toenemen bij vrouwen, werknemers in een precaire job, werklozen, mensen met een handicap, gekleurde mensen of etnische en religieuze minderheden. De situatie van al die mensen wordt bemoeilijkt door de verdeel-en-heerspolitiek van rechts, maar ook door de besparingspolitiek en de bezuinigingen op de openbare diensten en het verenigingsleven. Kortom, de strijd voor gelijkheid is helaas nog altijd actueel.

De PVDA pleit voor een inclusieve maatschappij voor de hele bevolking. Diversiteit is realiteit. En we moeten blijven eisen dat gelijkheid echt realiteit wordt.  In haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen zet de PVDA vier punten centraal.

1. Sterke en onafhankelijke verenigingen, die veldwerk doen en langetermijnacties ontwikkelen. Hun plannen en expertise verdienen de steun van de overheid van de steden en gemeenten.

2. Samen tegen alle discriminaties. Slachtoffers van geweld moeten steun krijgen en gehoord worden door het gerecht. Mensen die zijn veroordeeld voor geweld of discriminatie, moeten vooral bestraft worden met gemeenschapsdiensten in verenigingen voor seksuele minderheden. Er moeten overal praktijktesten komen, maar vooral op de arbeids- en de huisvestingsmarkt.

3. Onderwijs moet een plaats zijn van openheid voor en aanvaarding van LGBT+. Om de mentaliteit te veranderen en onverdraagzaamheid uit te roeien, moet er veel meer aandacht gaan naar een opvoeding tot relationeel en affectief leven, met inbegrip van de eigenheid van LGBT+. Naar lessen die overal moeten worden gegeven, aangepast aan de leeftijd van de jongeren. We moedigen verengingen van leerlingen en studenten ook aan zich in kringen te verenigen om in hun school te vechten tegen alle vormen van discriminatie.

4. Administratieve en openbare diensten die positief staan tegenover diversiteit en er een weerspiegeling van zijn. Ambtenaren moeten worden opgeleid om de specifieke kenmerken van LGBT+mensen te kennen. Informatie moet inclusief zijn en een positief beeld geven van diversiteit, bewustmakingscampagnes in de openbare ruimte moeten daarvoor worden opgestart.

• Neem deel aan de Pride met de PVDA, Mix, Comac en RedFox
• Bekijk het LGBT+programma voor Antwerpen
• Blijf op de hoogte van de activiteiten van Mix, de LGBT+ beweging van de PVDA