De PVDA verzet zich tegen btw-verhoging elektriciteit naar 21%

auteur: 

Webteam PVDA

De PVDA verzet zich tegen het plan van de regering om de btw op elektriciteit weer te verhogen van 6% naar 21%. Onrechtvaardig, ondemocratisch en buiten proportie, zegt de PVDA. In plaats van een btw-verhoging wil de partij een miljonairstaks invoeren op de 1% rijkste multimiljonairs.

Volgens de krant Le Soir zijn de regeringspartijen, die vandaag besprekingen beginnen over de taxshift, het alvast eens over één maatregel: de verhoging van de btw op elektriciteit van 6% naar 21%. “Onaanvaardbaar”, reageert PVDA-energiespecialist Tom De Meester. “Verwarming en verlichting zijn geen luxe, maar een levensnoodzakelijke behoefte. De regering doet opnieuw de gezinnen opdraaien voor de crisis. Als we opnieuw 21% moeten betalen voor elektriciteit, betaalt een gemiddeld gezin, afhankelijk van het contract, 200 tot 250 euro méér per jaar.” 

De regering heeft bovendien een indexsprong doorgevoerd, waardoor deze prijsverhoging niet doorgerekend wordt in de lonen, stelt Tom De Meester: “Wij betalen de (energie)rekening, maar ondertussen rolt deze regering wel de rode loper uit voor Electrabel, en blijven multinationals en multimiljonairs buiten schot.”

In plaats van een btw-verhoging op elektriciteit pleit de PVDA voor een miljonairstaks. “Er is maar één rechtvaardige taxshift”, zegt Tom De Meester, “en dat is een miljonairstaks op de grootste vermogens: een taks die werknemers en de zelfstandige middenklasse niét moeten betalen, een taks die de rijkdom herverdeelt en geld vrijmaakt voor de broodnodige sociale en ecologische investeringen.”

Een btw-verhoging is ondemocratisch, onderstreept de PVDA. “De 6% btw op elektriciteit is er pas gekomen na een jarenlange campagne, op initiatief van onze partij. Meer dan 225.000 mensen ondertekenden een petitie om de btw op energie te verlagen naar 6%. Dat deze maatregel nu weer teruggedraaid wordt is ondemocratisch. Wij zullen de stem van die 225.000 laten horen in het parlement.”

“Iedereen verliest bij een btw-verhoging”, zegt Tom De Meester. “Werknemers zien hun energierekening oplopen, maar 21% btw op energie is ook bijzonder slecht nieuws voor winkeliers en zelfstandigen. Een btw-verhoging ondermijnt immers de binnenlandse koopkracht en verzwakt de economie.”

Bovendien doet een btw-verhoging ook de energie-armoede toenemen, stelt De Meester. “Vandaag moeten al 100.000 gezinnen hun stroom rantsoeneren met een budgetmeter. Een btw-verhoging voor elektriciteit haalt hard uit naar de meest kwetsbare gezinnen, die het nu al moeilijk hebben door de crisis. Dat is sociaal onaanvaardbaar. De 25% laagste inkomens geven bijna 3 keer zoveel uit aan energie dan de rijkste 25% van de bevolking. Deze regering voert een hard en asociaal beleid op de kap van de zwaksten.” 

De PVDA herinnert er tenslotte aan dat de Belgische gezinnen nu al méér btw betalen dan in de buurlanden. “Door die btw-kloof betalen wij jaarlijks 1,5 miljard teveel btw in vergelijking met het gemiddelde in onze buurlanden. Een btw-verhoging op elektriciteit is buiten proportie”, besluit De Meester.

Stuur een protestmail: opnieuw 21% btw op elektriciteit? NEE! Miljonairstaks? JA!

Met jouw hulp kunnen we de geplande btw-verhoging tegenhouden.

Stuur een protestmail naar eerste minister Charles Michel en laat je stem horen. Raoul Hedebouw en Marco van Hees, volksvertegenwoordigers van de PVDA, zullen jouw protestboodschap in het parlement persoonlijk overhandigen aan premier Michel.

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Het is inderdaad niet alleen heel slecht nieuws voor de gezinnen, maar zeker ook voor de alleenstaanden en kleine zelfstandige - horeca - ondernemers. In deze vernoemde sector is er meestal een heel hoog elektriciteitsverbruik noodzakelijk. Gelukkig zijn er wel al sensibiliserende campagne's en stimulerende maatregelen genomen om dit verbruik te doen dalen, dit enerzijds om de kosten te drukken, maar anderzijds ook op vlak van milieubewustwording. Hierop een campagne lanceren om de kleine zelfstandige handelaars mee te krijgen zou geen slecht idee zijn !
Geachte, Gelieve bij deze eens u gezond verstand te gebruiken.Alweer jullie kassa vullen ten koste van het belgisch volk die al taks genoeg betaald.Wij,het gewone volk zijn jullie beu. Wij verliezen steeds meer geld maar de rijken worden steeds rijker. Ieder zijn geluk maar we vragen een rechtvaardig fiscaal beleid