De PVDA vraagt opheldering over het van kracht blijven van dreigingsniveau 4

"De regering besliste dreigingsniveau 4 te verlengen tot volgende maandag, maar met maatregelen op niveau ... 3,5. De PVDA begrijpt de angst voor een eventueel imminente aanslag, maar naarmate de dagen voorbijgaan, stapelen de vragen zich op", merkt David Pestieau, vicevoorzitter van de PVDA op.

"Kinderen die niet naar school mogen, ongeruste families, een hele regio in slow motion, werknemers en handelszaken die de weerslag vrezen, zowel op sociaal als op economisch gebied (economische werkloosheid, een verlaten stadscentrum ... ), de gevolgen van de noodtoestand zijn groot", zegt David Pestieau. 

"Het spreekt vanzelf dat we het terrorisme moeten bestrijden en ons ertegen beschermen. Dat betekent echter niet dat we onze kritische zin moeten verliezen over de maatregelen die worden genomen en de manier waarop ze worden toegepast.” De vicevoorzitter van de PVDA vervolgt: “De komende dagen krijgen we misschien de resultaten van het onderzoek. Dan zullen we kunnen oordelen: zijn de maatregelen die nu genomen worden wel in proportie met het nagestreefde doel? Is het normaal dat onze ministers om het uur op antenne komen en toch  weinig of geen informatie geven? Is zo'n informatiestop van de autoriteiten nu echt nodig? Is een minimum aan democratische controle op de acties van de regering, maar ook van OCAD, niet nodig? Bestaat het gevaar niet dat de uitzonderingsmaatregelen een gewoonte worden die men installeert? Is het echt nodig een hele stad te verlammen voor een gerichte vervolging van gevaarlijke individuen? Leidt de verlenging van die maatregelen niet tot een psychose en een stigmatisering van een bevolkingsgroep? Net wat IS beoogt!"  

De PVDA vraagt dat het parlement de eerste minister kan interpelleren over de situatie en over de maatregelen die de voorbije laatste dagen voor Brussel zijn genomen.

Persdienst PVDA