Rudy De Leeuw (ABVV) et Marc leemans (ACV). Foto DeWereldMorgen

De vakbonden trekken aan de alarmbel

‘Ze willen een kopie van Thatcher maken’, zegt Marc Leemans, voorzitter van het ACV, in De Standaard van 29 augustus 2014. ‘Ze’, dat zijn de partijen die onderhandelen over de toekomstige rechtse regering. Hij verwijst naar de toenmalige Britse eerste minister die de openbare diensten en de vakbonden brak om cadeaus te kunnen geven aan de rijken en de multinationals. De vakbondsorganisaties bereiden zich voor op een bewogen start van het werkjaar.‘Dit is geen centrumrechtse regering in wording. Met deze accenten is het een pure rechtse regering. En ik ga niet wachten tot alles is afgerond, dan is het te laat’, verklaart Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV, op 27 augustus aan De Morgen. 

‘Het Vlaams regeerakkoord geeft al aan welke richting het zal uitgaan. Daarin staat dat de regering een werkgeversvriendelijk beleid wil voeren. En een werknemersvriendelijk beleid? Dat staat er niet in. Dat is bijna aberrant’,verklaart Marc Leemans.1 

‘Deze regering is er voor de werkgevers, niet voor de werknemers. Er worden cadeaus uitgedeeld aan de patroons, terwijl de inspanningen vooral van de werknemers moeten komen’, zegt Rudy De Leeuw.2 

‘Terwijl het aantal miljonairs in België alleen maar toeneemt, is niets doen om een vermogensbelasting op poten te zetten een echte provocatie’, klaagt Marie-Hélène Ska, algemeen secretaris van het ACV.3

Cadeaus aan de rijken die de sociale zekerheid in gevaar brengen

De cadeaus aan het patronaat ‘zullen gebeuren ten koste van de financiering van de sociale zekerheid die op die manier steeds meer wordt uitgekleed en die niet meer de nodige middelen zal krijgen om de gezondheidszorg, de pensioenen … te financieren’, klaagt het ABVV aan in een perscommuniqué van 3 september. Het voegt eraan toe dat een dergelijk beleid de vrees doet rijzen ‘dat er nefaste maatregelen zullen volgen inzake toegankelijkheid voor de patiënt en de correcte financiering van de diverse sectoren in de gezondheidszorg alsook een toename van armoede onder gepensioneerden.’ 

Een duurder leven en geblokkeerde lonen

‘De werknemers worden bedreigd met mogelijk een indexsprong en een ingreep in de wet op het concurrentievermogen, waardoor vrije onderhandelingen over loonopslag onmogelijk worden. Tegelijk worden allerhande diensten duurder, van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs tot de kinderopvang’, klaagt Marc Leemans aan. Rudy De Leeuw is niet malser: ‘De indexhervorming zou wel op tafel liggen, en tegelijk gaan tal van belastingen omhoog. Diesel, tabakswaren, brandstoffen. Met als uiteindelijk resultaat dat de kosten stijgen, en de koopkracht van de mensen verder daalt. En de bazen op de bovenste verdieping van de banken, die verantwoordelijk zijn voor de crisis, blijven buiten schot.’ 

Langer werken voor een lager pensioen 

‘De pensioenleeftijd in ondernemingen in herstructurering zou verhogen van 55 naar 60 jaar’, herinnert het ABVV in zijn communiqué. En de toekomstige rechtse regering spreekt over een daling van de pensioenen, vooral die van vrouwen, klagen de vakbonden aan. Met honderdduizenden werklozen is de verlenging van de loopbanen vanzelfsprekend een aberratie’, klaagt het ABVV aan. 

Marie-Hélène Ska is het daarmee eens: ‘De loopbaanvoorwaarden nog verstrengen of de pensioenleeftijd verlaten, dat is de personen die  nu op de arbeidsmarkt actief zijn in grote moeilijkheden brengen en beperkt de mogelijkheden voor jongeren om een job te vinden.’ Ze voegt eraan toe: ‘Indien je alle beoogde maatregelen optelt, (..) zullen jongeren steeds langer bij hun ouders blijven wonen en ouderen zullen opnieuw bij hun kinderen gaan wonen. Dat is een terugkeer naar de familiale solidariteit in plaats van een collectieve solidariteit en een enorme sociale achteruitgang. Dat is in strijd met emancipatie en vooruitgang. De Zweedse coalitie, dat is het delen van miserie om de rijken toe te laten hun winsten te blijven verhogen.’ 

De openbare diensten en de democratie bedreigd 

‘We hebben nood aan investeringen, dat is het beste relancemiddel. Nu rijden we met gebrekkige treinen op slechte sporen, onze infrastructuur is slecht. In plaats van te pleiten voor een minimale dienstverlening, zouden ze beter pleiten voor een maximale dienstverlening. Maar neen, ze willen nog liever treinen afschaffen’, klaagt Rudy De Leeuw aan.

‘De vakbonden worden door de toekomstige coalitie onder vuur genomen’, klaagt het ABVV nog aan. Het valt de toekomstige rechtse regering aan die ‘het stakingsrecht in vraag stelt in het kader van het voorstel om een minimumdienstverlening in de openbare diensten te organiseren.’ 

De vakbonden hebben dus niet gewacht op alle teksten en alle cijfers om de werknemers en de publieke opinie bewust te maken van de plannen van de Vlaamse regering en de toekomstige rechtse coalitie. Indien die laatste volhardt in haar plannen, zou de herfst wel eens zeer warm kunnen zijn.

•1. De Standaard, 29 augustus 2014 (de andere citaten van Marc Leemans komen uit dat interview)
•2. De Morgen, 27 augustus 2014 (de andere citaten van Rudy De Leeuw komen uit dat interview)
•3. http://www.csc-en-ligne.be/Actualite/Nouvelles/details/la-suedoise-selon-la-csc.asp (de andere citaten van Marie-Hélène Ska komen uit die tekst)