“Derde bosgebied bedreigd door kapwoede van transportbedrijf Essers”

auteur: 

Webteam PVDA

Transportbedrijf Essers wil in Wilrijk opnieuw een waardevol stuk bosgebied met de grond gelijk maken. Een eerder gekapt stuk bos ligt al meer dan twee jaar braak. De PVDA vraagt het Antwerpse stadsbestuur om het Ferrarisbos te beschermen.

In een aangetekende brief aan het Antwerpse stadsbestuur laat transportbedrijf Essers er geen twijfel over bestaan: wat nog overblijft van het eeuwenoude Ferrarisbos in Wilrijk, wil het bedrijf “integraal realiseren als industriezone”. Essers kondigt bovendien aan dat het zich “actief zal verzetten tegen hiervoor nadelige maatregelen”. Nadat Essers in 2013 – onder politiebegeleiding – al zone A van het bos liet kappen, dreigt nu ook zone B onder de hakbijl te belanden.

Aanleiding voor de aangetekende brief van Essers aan het stadsbestuur is het bovenlokaal groenplan ‘levendig landschap’ dat het Antwerpse stadsbestuur op 26 juni 2015 goedkeurde. Daarin is duidelijk opgenomen dat het Ferrarisbos een belangrijk stuk groen is en ook een belangrijke corridor naar andere stukken groen.

“Onaangepast maatschappelijk gedrag”

“Al sinds 2013 pleit de PVDA, samen met verschillende milieuorganisaties en andere partijen voor het beschermen van het eeuwenoude Ferrarisbos in Wilrijk”, legt Peter Mertens, fractieleider van de PVDA in de Antwerpse gemeenteraad, uit. “Dit hebben we gedaan door er mee voor te zorgen dat er een unaniem fractiebreed negatief advies kwam van de Wilrijkse districtsraad tegen de kapvergunning. Daarnaast zette de PVDA ook mee druk op Veritas, de klant van Essers, om zijn hoofdzetel niet op het eeuwenoude bos te plaatsen. Met succes, want Veritas trok zijn aanvraag in. Tot grote ergernis van schepen voor groen Rob Vande Velde, die Antwerps PVDA-voorzitter Wouter Van Damme beschuldigde van ‘onaangepast maatschappelijk gedrag’ omdat hij ‘consumenten oproept om mails en brieven te sturen naar Veritas’.”

Schandplek op Antwerpse kaart

Helaas volhardde Essers in de boosheid en werd het eeuwenoude bos op 3 september 2013 onder politiebegeleiding gerooid. “Het gekapte bos ligt ondertussen al 2,5 jaar braak”, zegt Peter Mertens. “Het heeft geen functie meer als Antwerpse long, geen plaats voor beschermde diersoorten. Het is een schandplek op de Antwerpse kaart.”

Nadat in Wilrijk zone A van het Ferrarisbos sneuvelde, eiste Essers ook in het Limburgse Genk nieuw bosterrein op. Er kwam veel verontwaardiging over de slinkse manier waarop de Vlaamse regering Essers wil toelaten om de magazijnen van Essers in Genk uit te breiden. Met name: op 11 hectare zeer waardevol bosgebied. Standup-comedian Wouter Deprez schudde de Vlaming wakker en bond een strijd aan tegen de ontbossing in Vlaanderen.

Nieuwe boskap is absurd

Vandaag blijkt dat Essers ook in Wilrijk wil doorgaan met zijn plannen. “De firma Essers wil de mogelijkheid behouden om zone B van het Ferrarisbos te kunnen kappen. Dat zou een derde bosgebied zijn dat door Essers bedreigd wordt”, aldus Peter Mertens.  

De PVDA is verontrust over de inhoud van de brief die Essers naar het stadsbestuur stuurde. “We zijn benieuwd naar de reactie van schepen Rob Vande Velde”, zegt Peter Mertens. “Zal hij kiezen voor zijn eigen ontwerp van groenplan en het advies van zijn district, of kiest hij voor de economische belangen van Essers? Een nieuwe boskap is absurd. Op het gekapte deel staat al twee jaar niets, het industrieterrein wordt gekenmerkt door leegstand en toch houdt Essers mordicus vast aan zijn plannen. Essers schermt ook met zijn ‘rechtmatige belangen’ en zijn ‘rechtszekerheid’, iets waar geen sprake van kan zijn. Er is pas een rechtszekerheid als er een kapvergunning wordt afgegeven. Een bestemming als industriegebied en de eigendom is niet voldoende.”

Onvervangbaar

“De bossen in Vlaanderen worden vogelvrij verklaard”, zegt de PVDA-fractieleider nog. “Bossen zoals het Ferrarisbos zijn onvervangbaar qua ecologische waarde. Maar mensen die opkomen voor de bossen worden in een kwaad daglicht gesteld.”

Op de Antwerpse gemeenteraad zal de PVDA vragen aan schepen voor groen Rob Van de Velde stappen te zetten in de bescherming van het resterende bos. De partij wil dat de schepen het bos beschermt en principieel geen kapvergunning verleent aan zone B van het Ferrarisbos.

Commentaar toevoegen

Reacties

Ging de nationale zowel als Vlaamse overheid niet zorgen voor meer groen, en is het niet hypocriet van het Antwerps bestuur dit toe te laten en tegelijk te pleiten voor schonere lucht in Antwerpen door oudere wagens uit de stad te bannen. In de haven zal ook nog wel plaats zijn voor Essers, bv na de verhuis van de container terminal, of op de terreinen van de vroegere Opel fabriek (plan 2). In de haven heeft Essers er gelijk multimodale mogelijkheden bij.