Deze zes zaken verbergt de N-VA over het migratiepact

Er is heel wat te doen geweest over het beruchte VN-migratiepact. En heel wat dubieuze informatie gaat rond. Achter die rookgordijnen zit een verborgen agenda om ons zorgen over te maken.

1. Drie leugens over het pact

Het Pact (dat online in het Engels kan worden geraadpleegd) is gericht op een samenwerking op wereldvlak om migratie in betere banen te kunnen leiden en heeft 23 doelstellingen. Sommige rechtse en extreemrechtse partijen maken dankbaar gebruik van het feit dat de tekst ingewikkeld is. Daardoor zullen de meeste mensen er tegenop zien om hem te lezen en kunnen zij een reeks leugens over de tekst verspreiden.

Leugen nummer 1. Het Pact zet de grenzen open: FOUT

Extreemrechts probeert de mensen te doen geloven dat het VN-Pact aanleiding zal geven tot “illegale immigratie” en “massale immigratie”. Dat is fout.

In de tekst zelf staat dat “het soevereine recht van de staten om hun nationale migratiebeleid te bepalen” geëerbiedigd wordt. Elk land zal dus zijn eigen beleid kunnen blijven voeren.
Bovendien spreekt het Pact zelf over “het beëindigen van de illegale immigratie” (doelstellingen 9 en 10 en 11). Degenen die het anders zeggen, staan staalhard te liegen.

Leugen nummer 2. Het Pact verleent nieuwe rechten aan de migranten: FOUT

Extreemrechts wil ons doen geloven dat migranten zonder papieren dan recht zouden hebben op een OCMW-leefloon.

In feite zegt het Pact enkel dat migranten toegang moeten hebben tot dringende medische hulp en dat de kinderen naar school moeten kunnen gaan (doelstelling 15). Dat zijn basisrechten die ook nu al van kracht zijn en die helemaal niks te maken hebben met een OCMW- of werkloosheidsuitkering.

Leugen nummer 3. Door het Pact zal het moeilijker worden om mensen uit te wijzen: FOUT

Dat is helemaal niet zo, sterker zelfs, het Pact heeft het over een betere samenwerking met de landen van herkomst om uitzettingen te vergemakkelijken (doelstelling 21).
Het Pact stelt trouwens ook dat er moet nagedacht worden over alternatieve oplossingen voor het opsluiten van migranten, en dan vooral van kinderen, maar verbiedt die nergens (doelstelling 13).

2. Drie positieve punten die worden verzwegen

De N-VA verzwijgt ze, want ze zijn ertegen. Charles Michel heeft het er ook nooit over, want hij zal ze nooit toepassen, aangezien het pact niet bindend is. Maar dit zijn drie positieve punten uit het pact.

De oorzaken benoemen

Het echte taboe rond migratie is de reden waarom mensen vluchten. Dit pact bespreekt het onderwerp eindelijk. Het opent het debat en bevestigt dat we die oorzaken moeten aanpakken. (doelstelling 2)

En natuurlijk rept de N-VA daar met geen woord over, want alle traditionele partijen, ook de N-VA, hebben hun goedkeuring verleend aan die oorlogen en die bombardementen, zoals in Libië. En dat is de oorzaak van de vluchtelingencrisis, waarom mensen op de vlucht slaan. De oorlogen die hun landen verscheuren dwingen hen huis en goed te verlaten Wat een hypocrisie. De PVDA is de enige partij in het parlement die zich steeds heeft verzet tegen die oorlogsvoering.

Sociale dumping bestrijden

Een deel van de migranten worden gebruikt als goedkope werkkrachten die door gewetenloze bazen kunnen worden uitgebuit. Het gevolg is dat alle lonen onder druk komen te staan. Let gewoon op hoe de grote bazen in de bouwsector – die door de traditionele partijen in de watten worden gelegd – hen op hun werven gebruiken.

In het Pact wordt gesproken over het stopzetten van de uitbuiting van migrantenwerknemers (doelstelling 6). Het zijn dezelfden die actie voeren tegen het Pact, die wel stemmen voor flexi-jobs, indexsprongen en cadeautjes voor de grote werkgevers en bankiers, die door de werknemers worden betaald.

Het belang van mensenrechten herbekrachtigen

Het Pact bevestigt opnieuw het belang van de mensenrechten. Het heeft het vooral over de bescherming van kinderen en wil voorkomen dat mensen verdrinken of teruggestuurd worden naar dictaturen of landen waar gefolterd wordt. Daar kan toch niemand tegen zijn?

Degenen die het Pact en de mensenrechten aanvallen, willen in feite de rechten van ons allemaal schenden. Mensenrechten garanderen dat alle mensen gelijk zijn. Als mensen niet langer gelijk zijn, zal dat leiden tot het indelen van mensen in categorieën naargelang hun rechten, en dat geeft de grote bazen en de elite vrij spel om hen naar believen uit te buiten.

Wanneer ze klaar zijn met de migranten, zullen de werklozen, de langdurig zieken, de vrouwen enz. volgen.

3. Een campagne om mensen om de tuin te leiden

In Europa (en de rest van de wereld) werd op grote schaal actie gevoerd tegen het “VN-Pact voor een veilige, ordelijke en reguliere migratie”. In België leidde het zelfs tot de val van de regering.

Donald Trump, Theo Francken, de Hongaar Viktor Orbán, de Oostenrijker Sebastian Kurz en de Italiaan Matteo Salvini, allemaal steunden ze die haatcampagne, zogenaamd om “hun eigen” volk te redden. Maar is dat eigenlijk wel zo?

  • In Hongarije heeft de superconservatieve president Viktor Orbán zijn “slavenwet” ingevoerd waardoor arbeiders per jaar 400 bijkomende overuren mogen presteren. Hij heeft zich dus een gehoorzame marionet getoond die braafjes in het spoor van de grote Hongaarse en Duitse bazen loopt (in Hongarije zijn heel veel Duitse werkgevers). Sinds de invoering van die wet komen de Hongaarse werknemers massaal de straat op om te protesteren.
  • In Italië heeft de extreemrechtse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zojuist een akkoord met de Europese Commissie aanvaard om de sociale maatregelen die hij had beloofd (zoals de verlaging van de pensioenleeftijd) uit te stellen en in te stemmen met een verhoging van de btw indien dat nodig zou zijn voor de begroting.
  • In Oostenrijk heeft de conservatieve kanselier Sebastian Kurz, in een coalitie met extreemrechts, een wet ingevoerd die tot 12 uur werken per dag en 60 uur per week toestaat zonder loontoeslag.
  • In België heeft de N-VA gestemd voor het pensioen op 67 jaar, de indexsprong, de verhoging van btw en accijnzen …

Degenen die deze haatcampagne hebben geleid, hadden daarbij een gemeenschappelijk doel voor ogen: ze willen hun antisociale beleid verbergen, de gerechtvaardigde woede van de mensen afwentelen op de vluchtelingen en de democratische rechten van ons allen op de helling zetten.

 

Lees meer over de strategie van de N-VA

Lees het standpunt van de PVDA over het Pact