Hiphopper en buurtbewoner Tom De Rocker brengt het nummer Asbesttrack. Het is zijn ‘open brief’ aan SVK en het stadsbestuur om te protesteren tegen het asbeststort in de woonwijk. (Foto Solidair)

Directeur asbeststort: “Op het stort moet het vooruit gaan”

auteur: 

Jef Maes

“De camions staan te wachten. Het kan niet op een andere manier gebeuren dan wat wij nu doen. Er bestaat geen slachthuis zonder bloed”, aldus de directeur van het asbeststort in Sint-Niklaas. De actievoerders reageren geschokt. De vergelijking met een slachthuis toont aan dat SVK geen enkel respect heeft voor de asbestslachtoffers waarvoor het bedrijf de historische verantwoordelijkheid draagt. 

Op 14 juni 2017 organiseerde het stadsbestuur van Sint-Niklaas een openbare commissiezitting rond het onderwerp dat de stad al enkele maanden in zijn greep houdt, de aanwezigheid van een asbeststort vlakbij een woonwijk. De directeur van SVK, het asbestverwerkende bedrijf dat het stort uitbaat, kreeg de gelegenheid om zijn visie uiteen te zetten. Zijn arrogantie kende geen grenzen en zijn antwoorden zorgden nog voor meer ongerustheid bij buurtbewoners en actievoerders.

SVK-directeur Walter Verhaert heeft duidelijk geen voeling met wat leeft bij de inwoners.“Op het stort moet het vooruit gaan”, sprak hij. “De camions staan te wachten. Het kan niet op een andere manier gebeuren dan wat wij nu doen. Er bestaat geen slachthuis zonder bloed.” De aanwezige actievoerders reageerden geschokt. De vergelijking van asbestslachtoffers met een slachthuis toont aan dat SVK geen enkel respect heeft voor de asbestslachtoffers waarvoor het bedrijf de historische verantwoordelijkheid draagt. Enkele dagen voordien lanceerde het actiecomité beelden van hoe het er op het stort aan toe gaat. Een getuigenis van een ex-werknemer bevestigt dat SVK het niet erg nauw neemt met de veiligheid op het stort.

Bedrijfscultuur SVK laat geen veilige exploitatie toe

Dit alles zet het actiecomité en de PVDA nog meer aan om te eisen dat de tijdelijke sluiting van het stort wordt omgezet in een definitieve sluiting. De bedrijfscultuur van SVK is niet van die aard dat het een asbeststort op een veilige manier kan exploiteren. Voor alle duidelijkheid, de PVDA vraagt de sluiting van het stort en niet de sluiting van SVK, zoals sommige kwatongen beweren. Op het stort werken hooguit twee mensen, dat kan geen effect hebben op de tewerkstelling binnen het bedrijf. Naast de reeds aangetoonde wanpraktijken bij de exploitatie van het stort (asbest in grondstalen, kapot breken van asbest, stukken asbest op de wegen, geen groenscherm, enz.) is er nog een ander belangrijk element dat het Actiecomité en de PVDA op een persconferentie naar voren brachten.

Vier internationale studies, opgezocht door professor Benoit Nemery de Bellevaux (pneumoloog, KU Leuven), tonen aan dat een veiligheidszone van minimaal 500 meter rond een asbestbron een absolute noodzaak is om het risico voor de omwonenden op een aanvaardbaar niveau te houden. In Sint-Niklaas staan de huizen op amper 100 meter van het stort. Bij manipulatie van asbest levert dit een groot risico op voor de omwonenden. Deze studies bij niet-werknemers en niet-familieleden van werknemers, tonen een duidelijk verhoogd risico’s op asbestkanker (mesothelioom) bij mensen die in de nabijheid wonen van een asbestverwerkend bedrijf.

“Bewezen risico”

De conclusie van professor Benoit Nemery de Bellevaux is dan ook duidelijk: “Milieuvervuiling door actieve asbestbedrijven is een bewezen risico voor omwonenden binnen afstanden van enkele honderden meters tot een paar kilometers. Hoe dichterbij, hoe groter het risico. Er zijn naar mijn weten geen specifieke epidemiologische studies over het voorkomen van mesothelioom ten gevolge van het wonen in de nabijheid van een asbeststort: het risico is reëel, hoewel kleiner dan bij een asbestverwerkend bedrijf. Vanuit het zorgvuldigheidsprincipe is een perimeter van 500 meter dan ook een noodzaak.” Onder ander in Australië is de verplichting van zo’n perimeter in de wet ingeschreven.

Het Actiecomité ASBESTSTORT DICHT en de PVDA hebben alle inspectieverslagen van de Vlaamse Milieu Inspectie bovengespit. Daaruit blijkt dat heel wat processen-verbaal werden opgemaakt tegen SVK over het niet naleven van de milieuwetgeving bij de exploitatie van het asbeststort. Al deze pv’s werden overgemaakt aan het parket dat deze naast zich heeft neergelegd. De vraag is dan ook: wie houdt SVK de hand boven het hoofd? Bij de aanvoer, het storten en het indikken van het asbestafval bestaat er onvermijdelijk een risico op het vrijkomen van vezels, hoe goed de exploitatievoorwaarden ook worden nageleefd en hoe voorzichtig SVK ook zou tewerk gaan, wat uiteraard niet het geval is, integendeel. Er bestaat geen enkele mogelijkheid om een stort zo dicht bij bewoning veilig uit te baten. De enige oplossing bestaat erin het stort op deze plaats te sluiten.

De acties van het Actiecomité en de PVDA hebben er alvast toe geleid dat het asbeststort dicht blijft tot begin augustus. Dit biedt de actievoerders de gelegenheid om nog meer handtekeningen in te zamelen voor de definitieve sluiting van het asbeststort. Je kan de petitie hier online tekenen.

• Een reactie van Jef Maes, woordvoerder PVDA-Sint-Niklaas, onmiddellijk na de hoorzitting: https://drive.google.com/file/d/0B7r2DMhbwgrselVrWF9TaHRfNnc/view?us

• Verslag van VRT Journaal over de actie: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/binnenland/1.3002806