Foto Edouardo Llanquileo / Flickr

Directeur Brusselse vzw GIAL was beter betaald dan Angela Merkel of Charles Michel

auteur: 

Bruno Bauwens

auteur: 

Dirk De Block

Met GIAL is het zoveelste corruptie verhaal losgebarsten in Brussel. Net zoals Publifin in Luik tonen de schandalen in de hoofdstad hoe het openbaar belang in het gedrang komt als dat wordt bestuurd als een privébedrijf. De PVDA eist dat GIAL opnieuw een moderne openbare stadsdienst wordt, een stadsdienst 2.0. 

Bestuurd als een multinational

GIAL is een vzw die de stad Brussel in 1993 heeft opgericht om haar interne informatica te beheren. De vzw betaalde haar directeur(s) 18 jaar lang 1.000 euro per dag, en dat via een onwettig consultancycontract. Bovendien sleept de vzw een lange geschiedenis van verdachte uitgaven met zich mee. Zo heeft ze in het verleden voor minstens 2 miljoen euro aan verdachte betalingen uitgevoerd. Ze is meermaals ook bekritiseerd omdat ze de wet op de openbare aanbestedingen niet naleefde. Hoe is het zo ver kunnen komen?

Schepen Karine Lalieux (PS): “We hebben geen geld van de stad verspild”

Brussels schepen Karine Lalieux (PS) schreeuwde het op de Brusselse gemeenteraad uit dat ze “geen geld van de stad heeft verspild”. Want, zo zegt ze, “dergelijke contracten en bedragen zijn volgens het gemeentebestuur de norm op de privémarkt.” Lalieux en haar vrienden leven duidelijk niet op de planeet van de gewone mensen. Met het geld van de burgers kreeg een directeur 1.000 euro per dag of zo’n slordige 300.000 euro per jaar toegestopt om een dienst van 125 personeelsleden te leiden. Dat is meer dan Angela Merkel (619 euro per dag) en Charles Michel (797 euro per dag). Voor de PVDA is dit onaanvaardbaar. Als de stad haar officiële barema’s had toegepast, waren zulke lonen in een stadsdienst nooit mogelijk geweest.

Investeren in dure CEO’s of in bekwaam stadspersoneel?

Burgemeester Philippe Close (PS) erkent open en bloot waarom deze stadsdienst een vzw werd: “Toen de GIAL in 1993 werd opgericht, was dat omdat we informatici niet kunnen betalen binnen de openbare barema’s.” Het lijkt wel of je een manager uit de privésector hoort praten. In 18 jaar1 tijd kreeg een directeur 3 miljoen euro uitbetaald. Kan een mens zo slim zijn of zoveel werk verzetten dat hij zoveel waard is? Dat de CEO’s dit graag over zichzelf vertellen en geloven is één zaak, dat de overheid dit begint te geloven is er een andere. Met 3 miljoen euro kan het stadsbestuur 10 mensen 6 jaar lang tewerkstellen, voltijds. Tientallen stadsdiensten, van veel meer dan 100 of 200 personeelsleden, worden geleid door competente openbare ambtenaren. Maar volgens de traditionele partijen was niemand van de 20.000 personeelsleden van de Stad Brussel bekwaam genoeg om een bestaande stadsdienst verder te leiden. Die partijen vonden allemaal dat er competenties “uit de privé” moesten worden aangetrokken worden en dat ze voor die mensen 300.000 euro per jaar moesten over hebben. Geen enkel kopstuk van die traditionele partijen heeft deze praktijken en beslissingen serieus in twijfel getrokken. Burgemeester Philippe Close (PS) sprak over de consultancyopdrachten zelfs de gevleugelde woorden: “Geen consultants en alleen maar ambtenaren, dat is het communisme". Het verbaast dan ook niet dat de vzw werd geleid zoals een privédienstenbedrijf … en dat ze alle regels van openbaar bestuur naast zich neerlegde.

PS: “Wij deden niets illegaals …”

Volgens de Brussels schepenen Karine Lalieux (PS) en Olivier Courtois (MR) is er “niets illegaals” aan de hand. Hun reactie rammelt langs alle kanten. Het klopt dat een vzw contracten mag sluiten met consultants die als zelfstandigen werken. Zelfs een gemeentelijke administratie mag dat. Maar de consultancycontracten waarover zij het hebben, zijn gewoon illegaal. Omdat een directeur nooit een zelfstandige kan zijn. Hij werkt in een langdurig en direct hiërarchisch verband en werkt op dagelijkse basis samen met de raad van bestuur, terwijl een consultant kortlopende opdrachten uitvoert, autonoom en alleen op basis van richtlijnen die in het contract zijn beschreven. Kortom: het gaat hier om een onwettig schijnzelfstandigencontract. Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Gewest minimaliseert het probleem: “Heel onze maatschappij wordt georganiseerd met schijnzelfstandigen. Ik hoor zeggen dat Uber het grote voorbeeld is, wel, dat is niets anders dan schijnzelfstandigen”.2

Bovendien had de vzw voor zo’n belangrijk consultancycontract als dat van GIAL een openbare aanbesteding moeten uitschrijven en dat heeft ze nooit gedaan.

De consultancyconstructie is dus op zijn minst om twee redenen illegaal. Maar toen algemeen-directeur Yves Vander Auwera van GIAL twee jaar geleden vragen stelde bij deze dure contracten, werd hij prompt door de stad ontslagen én vervolgd.3 Dat de verantwoordelijke PS-schepenen gedurende jaren geen vragen stelden bij deze praktijken, toont aan in welke mate ze doordrenkt zijn van het “privédenken”. Wie bij de hond slaapt, krijgt zijn vlooien …

Hoe toekomstige schandalen voorkomen?
Lees het alternatief van de PVDA voor een Stadsdienst 2.0 met burgercontrole.1 http://www.lesoir.be/140449/article/2018-02-16/un-consultant-directeur-paye-1000-euros-par-jour-dans-une-asbl-bruxelloise-video
2 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_rudi-vervoort-sur-l-asbl-gial-cela-s-est-fait-en-toute-transparence-rien-n-etait-cache-a-l-epoque?id=9847474
3 https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_j-ai-ete-mis-a-la-porte-apres-avoir-pose-des-questions-sur-le-contrat-affirme-un-ancien-directeur-du-gial?id=9844112