Actie van GVHV voor het kabinet De Block in februari 2017 (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Dirk Van Duppen weerlegt kritiek van minister De Block

auteur: 

Webredactie

De PVDA voert consequent actie tegen de plannen van minister van Gezondheidszorg De Block om geneesmiddelen duurder te maken en langdurig zieken te straffen. De minister is daar niet mee opgezet en spaart dan ook haar kritiek op de partij niet. Dirk Van Duppen van Geneeskunde voor het Volk reageert op de recente uitlatingen van de minister in Knack.

In Knack zei minister De Block:  “Een tijd geleden stonden militanten van de PVDA hier voor de deur te betogen tegen de prijsstijging van Pantomed, een middel tegen maagzuur. Aan de patiënten die erbij waren, vroeg mijn woordvoerster hoeveel van dat middel ze gebruikten. Wat bleek? De dosis die zij nodig hadden, werd gewoon terugbetaald. Daarover hadden we drie maanden eerder al een persbericht verstuurd. En wat deed de PVDA? Ze postte een paar uur later op haar website dat Pantomed dankzij haar actie weer zou worden terugbetaald.”

“Een kwakkel”, zegt Dirk Van Duppen stellig.  “De Block blijft dat sinds onze actie herhalen. Maar het was wel degelijk tijdens onze actie dat de woordvoerder van de minister beloofde dat Pantomed 20mg in terugbetalingscategorie B (75% terugbetaald) blijft en dat enkel de Pantomed 40mg in de grootste verpakkingen uit de terugbetaling gehaald zouden worden. 

Van Duppen heeft weinig zin in een rondje welles-nietes, hij blijft liever bij de kern van de zaak: “De patiënt betaalt nu voor een doos met 100 caps van 40mg Pantomed een remgeld van  8,5 euro. Na 1 april moet die patiënt voor diezelfde doos 32 euro betalen. Maar als de arts twee doosjes met 100 caps van 20mg voorschrijft en de patiënt per dag twee caps van 20mg slikt in plaats van 1 cap van 40mg, dan betaalt de patiënt twee maal 5,10 euro remgeld, in totaal 10,20 euro. Dat maakt amper nog 1,70 euro verschil op 100 dagen. Zeer goed, minister De Block, bedankt om die grootste verpakkingen van 20mg toch in categorie B te blijven terugbetalen. Maar wat is dan nog de zin om die grootste verpakkingen van 40mg wél uit de terugbetaling te halen?”

Gezondheid heeft geen prijs 

Eind oktober kondigde minister De Block aan dat ze de overconsumptie van antibiotica, maagzuurremmers (PPI’s) en cortisone neussprays wil tegengaan. De antibiotica zouden van terugbetalingscategorie B (noodzakelijk geneesmiddel dat 75% terugbetaald wordt) verhuizen naar categorie C (comfort geneesmiddel dat 50% terugbetaald wordt). “Als ik de antibiotica voor de patiënt duurder maak, zal die wel twee keer nadenken voor hij dat geneesmiddel zal slikken”, luidde de redenering.

“Dat is natuurlijk onwijs”, zegt Van Duppen. “Het is de arts die voorschrijft. Als er overgebruik is dan moet je in de eerste plaats het voorschrijfgedrag van de arts bijsturen, niet de patiënt twee maal zoveel laten betalen. Gezondheid kent geen prijs, de patiënt zal die antibiotica altijd gaan halen, ook al kost hem dat stukken meer. Behalve natuurlijk de kwetsbare patiënt. Die zal geen antibiotica meer nemen, terwijl hij die vaak wel nodig heeft. Dan evolueert bijvoorbeeld een gecompliceerde bronchitis naar een longontsteking en zijn we nog verder van huis. Maar apothekers en patiënten reageerden via sociale media massaal en heftig op de aankondiging van De Block, omdat ze vreesden dat deze verandering in de terugbetaling van vooral maagzuurremmers de patiënt zwaar zou raken. Er zijn immers 1,7 miljoen patiënten die maagzuurremmers nemen. Begin december krabbelde de minister dan terug.  Ze zou alleen de grootste verpakkingen van maagzuurremmers in hoge dosis uit de terugbetaling halen, de rest zou verder terugbetaald worden. Maar de vraag bleef of die maagzuurremmers in categorie B of C terugbetaald zouden worden. De kleine verpakkingen vallen nu al in categorie C. De minister was kort tevoren ook teruggekomen op haar oorspronkelijk plan om de cortisone neussprays volledig uit de terugbetaling te halen. Voor de voorgeschreven sprays zou de terugbetaling blijven gelden, maar dan in categorie Cx. Dat betekent een terugbetaling van 15% tegenover 75% vandaag.”

Zieke mensen straffen en dokters intimideren

Minister De Block voorziet ook maatregelen om langdurig zieken sneller terug aan het werk te krijgen. “Als al die langdurig zieke mensen zo enthousiast zijn om in een re-integratieproject te stappen, waarom wilt u hen dan bestraffen?’ vroeg Knack. De Block antwoordde daarop: “Omdat je in België altijd een stok achter de deur nodig hebt. Langdurig zieken die echt niet willen meewerken, zullen daarom een deel van hun uitkering verliezen. Daarnaast zullen we ook de artsen controleren die het ziekteverlof voorschrijven.”

“Die plannen zijn tot nu toe dankzij het verzet van de vakbonden tegengehouden”, zegt Va Duppen. “De CD&V durfde tot nu toe niet in deze onmenselijke politiek mee stappen. Maar nu zegt De Block opnieuw dat ze zieke werknemers wil straffen en ook artsen die ziekteverlof voorschrijven wil intimideren. Je moet maar durven, terwijl ze zelf huisarts is. Aan de oorzaken van de sterke groei van het aantal langdurig zieken doet ze niets, integendeel. Uit alle studies blijkt dat er voornamelijk twee oorzaken zijn: het feit dat mensen langer moeten werken en de stress als gevolg van het opdrijven van de werkdruk en de flexibiliteit. Net die twee oorzaken worden door de regeringspolitiek versterkt: afschaffing van het brugpensioen, optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd tot 67 jaar en de hyperflexibiliteit van de arbeidsmarkt in de wet Peeters. Daarenboven wil de minister wel de zieke werknemers straffen, maar geeft ze de patroons vrij spel om makkelijker te ontslaan wegens ‘medische overmacht’. Dat betekent dat de patroon de zieke kan ontslaan tijdens de ziekteperiode en zonder opzegperiode als hij zogezegd geen aangepast werk heeft.”