Foto G3W

Doe jezelf eens een plezier: koop chocolade-eieren en steun een groen project in Cuba

In september 2017 raasde orkaan Irma over Cuba. De schade was enorm. De gevolgen van klimaatverandering zijn voelbaar in Cuba. Maar het Caribische eiland blijft niet bij de pakken zitten. Met een 100-jarenplan maakt het zich klaar voor de toekomst. Zin om een lokaal project te steunen dat in dat kader werkt? Eenvoudig: koop chocolade-eieren.

Schril contrast met het beleid van kapitalistische landen

“Cuba heeft een zeer belangrijke les geleerd”, verklaarde een van de belangrijkste klimaatwetenschappers van Cuba. Met duizenden kilometers lage kusten en een ligging precies op het pad van Caribische orkanen – die steeds vaker zullen voorkomen door de klimaatverandering – moet het eiland nog een versnelling hoger schakelen om in de toekomst rampen het hoofd te bieden.

De stijging van de zeespiegel vormt voor Cuba de grootste uitdaging. De kusterosie is vandaag al veel erger dan iedereen had verwacht. Stormen drijven de hogere zeeën verder landinwaarts en vervuilen de kustwateren en het akkerland. Klimaatverandering is er geen kwestie van morgen, maar van vandaag.

Irma zorgde ervoor dat het plan Tarea Vida (Project Leven), dat vorig voorjaar door de Cubaanse ministerraad werd aangenomen, nog aan urgentie won. Het programma verbiedt onder meer in bedreigde kustgebieden nieuwe huizen worden gebouwd en neemt maatregelen om inwoners van streken die blootstaan aan de stijging van de zeespiegel, te verhuizen. Het plan roept ook op tot een herziening van het landbouwsysteem, om de productie van gewassen in door zout verontreinigde gebieden te verhuizen. Het plan benadrukt de noodzaak om de kusten te beschermen, met behoud van de mangrovegebieden.

Mensen boven de winst

Het Cubaanse klimaatplan onderscheidt zich van de plannen van andere landen door zijn langetermijnvisie: het heeft de ambitie om Cuba voor te bereiden op de klimatologische veranderingen in de komende honderd jaar. Dat contrasteert sterk met de kortetermijnplannen van kapitalistische landen. Cuba vaart een socialistische koers waarin planning centraal staat. De behoeften van de mensen primeren op de winst. Een coherente en langetermijnstrategie is daarom logisch.

Het plan krijgt ook wereldwijd erkenning omdat Cuba zijn wetenschappers respecteert en omdat zijn beleid inzake klimaatverandering gebaseerd is op de wetenschap. Totaal het tegenovergestelde van het beleid van grote buur Verenigde Staten, waar klimaatverandering door de regering-Trump zelfs wordt ontkend. Wist je dat Cuba 2% van de bevolking van Latijns-Amerika uitmaakt maar wel over 11% van de wetenschappers beschikt?

Het is ook geen toeval dat het Cubaanse ministerie van Milieu samengaat met het ministerie van Wetenschap en Technologie, een van de belangrijkste ministeries van het land.

Steun het groene project in Cuba, koop chocolade-eieren

Elk jaar organiseert Cubanismo.be  samen met Geneeskunde voor de Derde Wereld, een paascampagne. Met de opbrengst van de verkoop van chocolade paaseieren steunen ze de duurzame projecten van Centro Félix Varela en de solidariteitscampagnes met Cuba in België.

De PVDA ondersteunt deze paascampagne, omdat Cuba toont dat een andere én betere klimaataanpak mogelijk is. Alle info over de campagne vind je hier.

Wil je zelf eitjes (ver)kopen, contacteer je secretariaat of kasper@cubanismo.be.

Greenmapping: ook de bevolking doet mee

Centro Félix Varela, de Cubaanse partner van Cubanismo.be en G3W, werkt mee aan het 100-jarenplan van Cuba op lokaal niveau. Dat doen ze met een unieke en participatieve methode: greenmapping. Met deze methode brengen de inwoners van een wijk zelf hun lokale milieurijkdom in kaart. En dat mag je letterlijk nemen. Gewapend met een grondplan en in papier uitgeknipte symbooltjes verkennen ze hun buurt. Iedere waardevolle ecologische, sociale en culturele locatie krijgt een symbool.

Mensen leren zo hun eigen leefomgeving beter kennen, problemen opsporen en er samen met de lokale overheden oplossingen voor te zoeken. Het gaat om heel concrete zaken: een waterput die vervuild is, een speelplein dat aan vernieuwing toe is, de ontdekking van een vergeten waardevol stukje bos, enz. De methode is ook een ideaal instrument om mensen bewust te maken van een gezond leefmilieu en de rol die iedereen in de gemeenschap daarbij kan spelen door zelf het heft in handen om samen met overheidsinstanties problemen aan te pakken.