Dokter voor het Volk Anne Delespaul over nieuwe maatregel Maggie De Bock: “Dit maakt mij zo boos!”

Minister De Block wil voor bepaalde aandoeningen vastleggen hoelang de arbeidsongeschiktheid ‘normaal’ duurt. Voor een lichte depressie is dat bijvoorbeeld twee weken, voor een hartinfarct zestig dagen ... Anne Delespaul van Geneeskunde voor het Volk en PVDA-gezondheidspecialist reageert bijzonder boos.

“Nee, mevrouw De Block je kan geen vaste termijn plakken op de duur van een burn-out, lagerugpijn of borstkanker. Het vraagt een aangepaste aanpak voor elke patiënt in samenwerking met huisarts, specialist en paramedici om te kijken wanneer iemand terug aan de slag kan. Ja, wie landurig ziek is, gaat best zo snel mogelijk weer aan de slag, liefst met aangepast werk. Maar daarbij is het essentieel om bij elke patiënt te bekijken wat wel of niet kan. Dat kan je niet in hokjes of termijnen stoppen.”

Anne Delespaul wijst ook op de verantwoordelijkheid van de werkgevers. In sommige bedrijven vallen inderdaad opvallend meer mensen uit met een burn-out dan in andere bedrijven van dezelfde sector. Anne Delespaul: “Misschien moeten we het ook eens hebben over "richtlijnen" voor werkgevers die aanpassingen moeten doorvoeren zodat zieke werknemers aan de slag kunnen? Of over hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun werknemers niet ziek zijn, worden of blijven?”
Minister De Block beweert dat ze met deze maatregel geen besparing voor ogen heeft, maar tegelijk erkent ze wel dat ze hiermee het aantal langdurig zieken hoopt terug te dringen. Maar wat als iemand langer dan gemiddeld nodig heeft om te herstellen? Anne Delespaul: “Dit is een zoveelste aanval van de minister op langdurig zieken. Opnieuw culpabiliseert ze zieke werknemers. Opnieuw doet ze uitschijnen dat ze zich nestelen in het ziek zijn en niet terug aan de slag willen. Nochtans kiest niemand ervoor om ziek te zijn. Iedereen heeft het recht op voldoende tijd om te genezen én op werkomstandigheden die ziekte voorkomen.
Minister De Block zou zich beter zorgen maken over de ziekmakende flexijobs en het langer werken van haar regering in plaats van wie hier ziek door wordt op te jagen.”