De handelsmissie wil de Israëlische universiteit Technion bezoeken. Die heeft belangrijke banden met wapenbedrijf Elbit Systems in Haifa, en hier te zien op de voorgrond. (Foto Zvi Roger, Wikimedia Commons)

Dossier: opschorting handelsmissie VOKA en Bart De Wever naar Israël

auteur: 

Webredactie

Van 29 juni tot en met 2 juli 2016 organiseert het VOKA onder leiding van Bart De Wever een economische missie naar Israël. De Antwerpse PVDA-gemeenteraadsleden Peter Mertens, Mohamed Chebaa en Zohra Othman starten een petitiecampagne met de vraag om de handelsmissie op te schorten. Ook op de komende Antwerpse gemeenteraad van maandag 30 mei 2016, waar de handelsmissie naar Haifa geagendeerd staat, zal de PVDA-fractie oproepen om de missie op te schorten.

Veroordeling met woorden

In 1948, bij de oprichting van Israël, verloren de Palestijnen 78 procent van hun grondgebied. 750.000 Palestijnen sloegen op de vlucht of werden met geweld van hun grond verdreven. In 1967 bezette Israël de rest van de Palestijnse gebieden, tot vandaag. Met een netwerk van kolonies, kolonistenwegen, checkpoints, een muur die tot diep in de bezette gebieden snijdt, de blokkade van de Gazastrook..., schendt Israël dagelijks de basisrechten van de Palestijnen.

Israël schendt het internationaal recht en de mensenrechten. Onze regeringen veroordelen Israël met woorden, bijvoorbeeld wanneer Israël een ontwikkelingsproject vernielt dat met Belgisch belastinggeld werd betaald. Maar ondertussen sluiten Belgische bedrijven contracten af met Israëlische bedrijven die direct of indirect de bezetting ondersteunen.

Haifa is een van de 5 'gemengde' steden in Israël. Er zijn geen checkpoints of scheidingsmuren te vinden. Wat niet wil zeggen dat de Palestijnen er niet dezelfde institutionele discriminatie ondergaan als elders in Israël. (Foto JD Lasica, flickr.com)

VOKA en Bart De Wever op hightechmissie naar Israël

Burgemeester Bart De Wever zal de hightechmissie naar Haifa - georganiseerd door het VOKA - leiden.1 Over welke bedrijven spreken we hier? Hoe kunnen we zeker zijn dat die geen link hebben met de bezetting? Veel Israëlische bedrijven zijn onlosmakelijk verbonden met de Israëlische bezetting en kolonisering. Direct of indirect profiteren ze van de bezetting. Dat documenteert het Israëlische onderzoekscentrum 'Who profits' al jaren uitgebreid in rapporten en een database.2

Uitwisseling over interculturaliteit in Haifa?

Een van de pijlers die aan bod zal komen tijdens het bezoek aan Haifa voor de vernieuwing van het vriendschapsakkoord is “samen leren over sociale kwesties en de principes van interculturele steden”. Haifa mag dan één van de 5 'gemengde' steden zijn in Israël, waar geen checkpoints of een tien meter hoge betonnen scheidingsmuur te vinden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de Palestijnen er niet dezelfde institutionele discriminatie ondergaan als andere Palestijnen in Israël.

Sinds 1948 maakte Israël tientallen wetten die Palestijnse burgers in Israël direct of indirect discrimineren in elk aspect van hun leven, of het nu gaat om politieke participatie, de aankoop van grond, onderwijs,...3

Enkele voorbeelden van deze institutionele discriminatie: een Palestijns burger uit Haifa kan niet trouwen met een Palestijn uit de bezette gebieden. Trouwen kan op zich, maar de partner heeft weinig of geen kans op verblijfsrecht of burgerschap in Israël.
Een ander voorbeeld is het onderwijsbudget. Terwijl 25% van de leerlingen Palestijns zijn, gaat slechts 8% van het onderwijsbudget naar Arabische scholen. Dan is er ook nog het voorbeeld van de legerdienst. Legerdienst wordt vaak ingeroepen als voorwaarde om aanspraak te maken op bepaalde overheidstoelages (bijvoorbeeld voor onderwijs of huisvesting). Palestijnen mogen legerdienst doen, maar ze zijn vrijgesteld van legerdienst. Om begrijpelijke redenen hebben de meesten dan ook geen legerdienst gedaan. Ook werkgevers geven prestatie van legerdienst soms op als voorwaarde in hun vacature, ook al is er geen verband tussen de functie en militaire ervaring.4
Tot slot, als de interculturaliteit zo hoog in het vaandel wordt gedragen, dan zou op z'n minst de tekst van het vriendschapsverdrag ook in het Arabisch mogen worden vertaald.

Uitwisseling op vlak van onderwijs

De Hermes 450, een drone, is maar een van de vele militaire producten die Elbit Systems produceert. (Foto MilborneOne, Wikimedia Commons)

Een ander aspect dat besproken zal worden in Haifa is een uitwisseling op vlak van onderwijs. Een van de universiteiten die onderzoek doet naar cleantech (“schone energie”, een sector die een bijzondere aandacht zal krijgen tijdens de missie) is de universiteit Technion. Deze universiteit in Haifa heeft banden met de Israëlische militaire industrie, waaronder het wapenbedrijf Elbit Systems. Ook de universiteit van Gent werkt samen met deze instelling. En er leeft groot verzet tegen: 50 UGent-professoren schreven op 11 mei nog een open brief aan hun rector om deze samenwerking stop te zetten gezien de banden met de Israëlische militaire industrie.

Boycot Desinvestment Sanction beweging

De brede Palestijnse civiele maatschappij lanceerde in 2005 een oproep voor een wereldwijde campagne van boycot, desinvestering en sancties (BDS) tot Israël het internationaal recht en de universele principes van de mensenrechten respecteert.5 Met de campagne willen de Palestijnen drie zaken:

het einde van de bezetting en kolonisering van Palestijnse grond en de ontmanteling van de muur;
de erkenning van de fundamentele rechten van de Arabisch-Palestijnse inwoners in Israël als volledig gelijkwaardige burgers;
respect, bescherming en bevordering van de rechten van de Palestijnse vluchtelingen om naar hun huizen en eigendommen terug te keren, zoals voorzien in VN-resolutie 194.

Verschillende Israëlische en joodse organisaties elders in de wereld sloten zich inmiddels aan bij de BDS-campagne. Die organisaties zien BDS niet als het uitsluiten van elke dialoog, maar als de enige effectieve en vreedzame manier om op te komen voor de rechten van het Palestijnse volk. Net zoals BDS in Zuid-Afrika een einde maakte aan het apartheidsregime. Elke dialoog of onderhandeling die bestaande machtsverhoudingen negeert en de rechten van de gesprekspartner ontkent, kan onmogelijk een rechtvaardige oplossing als resultaat hebben. Met de BDS-campagne kunnen die machtsverhoudingen langzaam maar zeker veranderen.

Wij onderschrijven deze BDS-campagne omdat we denken dat het de enige effectieve en vreedzame manier is om op te komen voor de rechten van het Palestijnse volk. Palestijnen verdienen beter dan vredesonderhandelingen die een vrijgeleide zijn voor het recht van de sterkste, beter dan holle woorden zonder daden, beter dan de vernedering om de dialoog te moeten aangaan zonder te mogen spreken over hun basisrechten.

Opschorten economische missie

In kader van deze bredere BDS-oproep vragen wij dan ook de onmiddellijke opschorting van de economische missie van het VOKA en Antwerps burgemeester Bart De Wever naar Israël.

Israël heeft de voorbije tien jaar vier oorlogen gevoerd in de regio. De blokkade van Gaza duurt al 10 jaar. Zolang Israël de rechten van de Palestijnen op dagelijkse en systematische wijze schendt, het internationaal recht schendt, en haar kolonies blijft behouden en zelfs uitbreiden, eisen wij dat alle economische missies worden opgeschort.

In 2014 slaagden we er met de PVDA in een economische missie tegen te houden. (we haalden meer dan 11.000 handtekeningen op). We lanceren opnieuw een petitie om deze missie tegen te houden. Op de komende Antwerpse gemeenteraad van maandag 30 mei 2016 zal de PVDA-fractie oproepen om deze missie op te schorten. Steeds meer organisaties staan achter de BDS oproep. Het is tijd voor sancties.

1 https://www.voka.be/public-flippingbooks/ca3cd707-a3cc-49a2-9832-cc9f5ae74a00/index.html#13/z

2 http://www.whoprofits.org/content/about-who-profits

3 http://www.adalah.org/en/law/index

4 http://www.adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/2011/Adalah_The_Inequality_Report_March_2011.pdf

5 https://bdsmovement.net/call