Foto Kevin Choi / Flickr.

Duits rapport wijst op gevaar voor fipronil-vergiftiging bij kinderen. Waarom minimaliseert FAVV de zaak?

auteur: 

Webredactie

De grenswaarde voor fipronil-vergiftiging die het FAVV hanteert ligt 140 maal hoger dan de grenswaarde die Europa hanteert. Een Duitse studie meldt bovendien hogere gifwaarden in Belgische eieren én kippenvlees dan de waarden die het FAVV signaleert.

1. “De hoogste hoeveelheid fipronil die we hebben gevonden in eieren ligt tien keer lager dan de Europese norm”, zegt het FAVV. “Maar de zogenaamde ‘Europese norm’ die het FAVV hanteert is helemaal niet de Europese norm”, reageert dokter Dirk Van Duppen, gezondheidsspecialist van de PVDA. “De Europese norm ligt op 0,005 mg per kg eieren. Dat is maar liefst 140 keer lager dan de 0,72 mg per kg eieren waar het FAVV van vertrekt.”  

De norm van het FAVV komt uit een studie van vorige week van het Duitse ‘Bundesinstitut fur Risikobewertung’ (zie hier). In die studie is sprake van een reëel bestaand risico van acute fipronil-vergiftiging bij kinderen die Belgische eieren eten. Op basis van dit risico heeft het FAVV de norm van 0,72 mg vastgesteld. Het gaat hier over een extrapolatie uit deze studie, helemaal niet over de Europese maximumgrens.  

2. “Voor fipronil-vergiftiging bestaan er twee normen”, verduidelijkt Dirk Van Duppen. “Een hogere norm voor acute blootstelling en een lagere norm voor chronische blootstelling. Wie regelmatig eieren of kippenvlees eet, riskeert chronische blootstelling. Omwille van het voorzorgprincipe hanteert de Europese pesticiderichtlijn de lagere norm voor de chronische blootstelling (EG-verordening nr. 396/2005).”  

De hogere norm voor acute blootstelling is gebaseerd op toxicologische studies waarbij proefdieren progressief hogere dosissen fipronil kregen toegediend en waarbij werd vastgesteld dat zenuwbeschadiging optrad vanaf 0,009 mg per kg lichaamsgewicht. Voor een mens van 70 kg gaat dit dus over een acute inname van 0,63 mg fipronil (= 0,009 mg maal 70 kg). Voor een mens van 50 kg gaat dit over een acute inname van 0,45 mg fipronil. Voor een kind van 25 kg over een acute inname van 0,225 mg fipronil en voor een kind van 10 kg over een acute inname van 0,09 mg fipronil.  

De lagere norm voor chronische blootstelling is ook gebaseerd op toxicologische studies, waarbij proefdieren gedurende twee jaar lage dosissen fipronil kregen toegediend en waarbij werd vastgesteld dat gezondheidseffecten optraden. De gezondheidseffecten waren schildklierkanker, ernstige aantasting van het zenuwstelsel en problemen met de lever en de nieren. Voor een mens van 70 kg gaat dit dus over een herhaaldelijke inname van 0,014 mg fipronil (= 0,0002 mg maal 70 kg).  

3. “Om bovenstaande reden legt de pesticiderichtlijn de maximumlimiet voor fipronil in eieren op 0,005 mg/kg. Voor eieren met dat of een hoger gehalte aan fipronil verbiedt Europa dus dat ze verhandeld worden”, zegt dokter Van Duppen. “Europa hanteert de grenswaarde van 0,005 mg/kg. Het is dan ook fout dat het Belgische FAVV over de ‘Europese norm’ van 0,72 mg per kg eieren spreekt.”  

Het FAVV heeft bij Belgische kippenhouders tot 0,096 mg fipronil per kg eieren gemeten. Dat is 18 keer meer dan het maximum van 0.005 mg/kg eieren volgens de Europese pesticiderichtlijn.   

4. “Wij stellen ernstige vragen bij de minimalisatie van het FAVV”, aldus nog Dirk Van Duppen. “De volksgezondheid moet voorgaan op economische belangen. Als blijkt dat er gif in eieren zit, dan moeten de strengste normen gehanteerd worden, zowel in de voorlichting naar de burgers als in de maatregelen die men neemt.”

Commentaar toevoegen

Reacties

Wel, ziet u. De Belgische specialisatie met name de doofpotoperatie lijkt uitgesloten. Dus rest enkel nog de minimalisatie-operatie. En daar behoren ze ook tot de wereldtop.
Onze federale regering is ontegensprekelijk verantwoordelijk voor de fouten van ons voedselagentschap. Niettegenstaande zij op de hoogte gebracht werden (rond medio mei 2017?) van het feit dat er gif in onze eieren aanwezig was ( en is); lieten zij de consumenten verder giftige eieren eten (tot eind juli en verder). Een professor zei dat de Europese norm op 0.005 milligram gif per ei lag en ligt (bij ons voedselagentschap hanteren zij 0.72milligram gif per ei -goede poeder...geen olifanten...). Europa (Duitsland) zal dit varkentje eens wassen... . Stop met legbatterijeieren eten; hou (indien mogelijk) Uw eigen kippen...
Bij een tegenexpertise zou de Europese drempel nu toch overschreden zijn. Ja, jongens. Ik zou zeggen dat ik er niets meer van geloof maar dat deed ik toch al niet. En niet alleen omwille van de eitjes -crisis.
Een handige manier om een prijsverhoging voor eieren in te voeren en de eindconsument weer de dupe laten worden? Als de regering echt geeft om de gewone werkmensen moet men voor een ganse reeks basisvoedingsmiddelen een maximumprijs invoeren (zoals b.v. wit brood)! Ook elektriciteit moet terug naar 6 % BTW want dit is in de huidige tijd toch een basisbehoefte!
Eieren met een bepaalde code zou men het best niet opeten luidt het. Je moet dus wel de eieren in de verpakking bewaren om die code te kennen. Wij bvb. nemen de eieren uit de verpakking vooraleer ze in de koelkast te plaatsen. De verpakking belandt daarna bij het papier / karton. Hoe kunnen wij nu nog die codes kennen ? Een glazen bol ?
Het is gewoon schandelijk dat er zo geheimzinnig en achterbaks levensbelangrijke informatie ,reeds enkele weken is achtergehouden door een instantie "FAVV" die in 2000 is opgericht om juist de problemen zoals in de Dioxinecrisis zich niet meer zou herhalen..We stellen het omgekeerde vast,dan stel ik mij zeer de vraag over het verdere bestaansrecht van het FAVV..,dan zou ik liever zien dat Volksgezondheid de volledige verantwoordelijkheid terug op zich neemt wat betreft onze 'voedselveiligheid',hoewel Minister Maggie De Block hier ook 'in gebreke' is gebleven en zich vandaag pas heeft laten horen hierover!Dit is nog maar enkel met eieren...stel ik mezelf de vraag of het kippevlees ook niet "besmet" is en wat ivm al het andere vlees..?!Ik weet niet of wij nog tenvolle kunnen vertrouwen op het FAVV en op Maggie De Block!??
Ik stel mij ook serieus de vraag of het FAVV te vertrouwen is. Eerst was er geen probleem maar ze hadden het niet getest en konden het ook niet testen. Nu zeggen ze dat het allemaal niet zo erg is. Ik zou inderdaad moeten geloven dat er rond Belgie een muur staat waar alles stopt. Nu probeert onze onbekwame regering dit nog op de Nederlanders te steken terwijl ze zelf niets deden. Dit lijkt mij een logisch gevolg van de GRAAICULTUUR in Belgie.
Ik denk dat er veel moeten geweest zijn die ervan wisten maar dat men stillekes gezwegen heeft.
Het is BASF die de erkenning voor Fipronil als pesticide heeft aangevraagd en gekregen van de Europese commissie. Maar enkel Nederland en België staan het gebruik van dit middel toe, de andere EU-landen niet. Daardoor is een situatie ontstaan die wel tot problemen moest leiden. Een toegestaan middel tegen insecten zou dan niet mogen worden gebruikt waar nodig, o.a. in kippenstallen? Bovendien heeft Fipronil een zeer sterke bio-concentratiefactor zodat het bij contact met kippen deze automatisch besmet. Wat bijzonder kwalijk is aan de Fipronil-affaire, is dat hier voor de ogen van het publiek een hypnotiserende goocheltoer met de Europese normering voor bestrijdingsmiddelen wordt opgevoerd die aantoont dat dit systeem misbruikt wordt à la tête du client. Het betekent de de facto ontwaarding van de bescherming van de consument op het punt van normen. De enige Europese norm die ivm Fipronil bestaat, is de hoeveelheid die in een voedingswaar mag achterblijven als residu. Dat is dus 0,005 mg/kg (de detectielimiet) in eieren, hun producten of kippenvlees. De norm van 0,72 mg/kg die door De Block en het FAVV naar voor geschoven wordt is volstrekt illegaal. Hij is afkomstig van het Duitse BfR en is het resultaat van een risico-inschatting gebaseerd op een acuut gevaarlijke dosis aan Fipronil (0,009 mg/kg), niet op deze die als nog aanvaardbaar voor de gezondheid wordt beschouwd (0,0002 mg/kg). De Belgische en Nederlandse autoriteiten zitten nu gevangen in hun eigen netten: eieren of kippen uit stallen waar met Fipronil werd gewerkt zijn zo goed als zeker aantoonbaar besmet met Fipronil en hebben een gehalte hoger dan 0,005 mg/kg. Wettelijk mogen deze eieren of kippenvlees niet meer worden verkocht. Stel u voor welke weldaad het nu wordt voor BASF en de voedingsindustrie indien het publiek kan worden aangepraat dat de norm niet op 0,005 mg/kg ligt, maar op 0,72 mg/kg. De Europese normering gaat hier met de eieren de afvalbak in.