Foto Images Money / Flickr

Dure brandstof: hoe gesjoemel met de index ons dit jaar 300 euro kost

De prijzen van diesel en benzine gingen op één jaar tijd fenomenaal de hoogte in. Een aanslag op het inkomen van de mensen, want die prijsstijging wordt niet meegerekend in de indexering van de lonen. De PVDA wil dat er opnieuw een echte loonindex komt, die rekening houdt met de prijzen van benzine en diesel, én een ambitieus klimaatplan dat de oliereuzen doet betalen. 

Diesel en benzine werden op één jaar tijd respectievelijk 20,8% en 10,2% duurder. “Vroeger zou de loonindex die prijsstijging voor een deel opgevangen hebben”, legt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw uit. “Vandaag gebeurt dat niet meer, want de index is gemanipuleerd: diesel en benzine maken geen deel meer uit van de loonindex.”

“De werkende bevolking betaalt weer de factuur van gestegen brandstofprijzen. Ze betalen de prijs van gemakkelijk geldgewin door de regering. Die verhoogt de taksen op diesel en benzine, maar heeft geen enkel ambitieus klimaatplan. Wij eisen opnieuw een echte loonindex én een serieus klimaatplan. De oliereuzen moeten daaraan meebetalen. Het is hypocriet om de mobiliteit van werknemers zwaar te belasten en niet de oliereuzen die miljarden winst maken door de hoge brandstofprijzen.”

Nood aan een echte index

De studiedienst van de PVDA berekende hoeveel de gemanipuleerde index – de “gezondheidsindex”, waar diesel, benzine, tabak en alcohol uitgehaald zijn – een voltijdse werknemer met een mediaanloon het voorbije jaar kostte: meer dan 300 euro.

“De crisis van de brandstofprijzen treft zo opnieuw rechtstreeks de gewone mensen”, zegt Raoul Hedebouw. “Het is de werknemer die de factuur betaalt van een gemanipuleerde index. De loonindex volgt de echte levensduurte niet meer sinds de regering van CD&V, sp.a, PS en cdH er in 1994 vier elementen uithaalde. Daarom eisen wij met de PVDA het herstel van de index: voor de lonen moet de consumptieprijzenindex gelden, inclusief de grote stijging van het voorbije jaar.”

“Het is niet normaal dat iemand als Katrien, die in de bewakingssector werkt en om 6.00 u. op post moet zijn, diep in haar portemonnee moet tasten om op haar werk te geraken. Want alternatieven voor de auto heeft ze niet”, aldus de PVDA-woordvoerder.

De dubbele hypocrisie van de regering

De gezondheidsindex is niet alleen sociaal onrechtvaardig, de regering getuigt ook van een dubbele hypocrisie. De regering laat al jaren na te zoeken naar ecologische oplossingen. Er is geen enkele radicale en concrete maatregel om de omschakeling te maken naar hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit. En daarnaast zijn ook alle excuses goed om de grote oliemultinationals zo weinig mogelijk belastingen te doen betalen. Nochtans zijn zij de hoofdverantwoordelijken voor de milieuproblemen.

Waar de regering dan weer geen moeite mee heeft, is het verhogen van de taksen op benzine en diesel, een maatregel die de werkende mensen rechtstreeks in hun portemonnee treft, en die voorgesteld wordt als een maatregel voor het milieu. Een goed excuus om op een gemakkelijke manier de schatkist te vullen.

Nochtans hebben zulke taksen geen enkel effect op het milieu. Als Katrien uit het voorbeeld hierboven om zes uur op haar werk moet geraken, dan moet ze nog altijd haar auto nemen.

En dat is een tweede aspect van de hypocrisie van de regering. Ze verlaagt de investeringen in openbaar vervoer, in plaats van net meer middelen vrij te maken voor duurzame en toegankelijke mobiliteit. Het is tijd dat er eens gekeken wordt naar geloofwaardige en nuttige alternatieven, zoals gratis openbaar vervoer in de grote steden.

De regering laat al jaren na te investeren in openbaar vervoer. “De regering heft liever gemakkelijk te innen taksen op diesel en benzine, die werknemers recht in de portemonnee raken. Zulke taksen hebben bovendien geen enkel milieu-effect, de regering bereikt er niets mee en heeft ook die ambitie niet. Het dient enkel om de begroting op te smukken.

“Daarom willen we naast een echte loonindex ook een serieus klimaatplan. En de oliereuzen moeten daaraan meebetalen. Het is hypocriet om de mobiliteit van werknemers zwaar te belasten en niet de oliereuzen die miljarden winst maken door de hoge brandstofprijzen”, besluit Raoul Hedebouw.

Vandaag 8 november heeft Raoul Hedebouw in de Kamer hierover een vraag gesteld aan de regering.

 

  • Lees hier de volledige studie van de PVDA-studiedienst.