(Foto Floris Oosterveld / Flickr)

Echt groene energie is perfect mogelijk zonder Turteltaks

auteur: 

Webteam PVDA

Volgens N-VA blijft de Turteltaks sowieso nodig – ook zonder biomassacentrale van Langerlo – om nieuwe investeringen in groene stroom te financieren. Klopt niet, blijkt uit een onderzoek van de PVDA-studiedienst. “Als we investeren in wind en zon levert ons dat evenveel stroom op, maar het kost wel 1,8 miljard euro minder”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

N-VA en CD&V blijven de Turteltaks verdedigen. Volgens N-VA blijft de Turteltaks nodig, ook als de geplande investering in de biomassacentrale van Langerlo niet doorgaat. Als we niet investeren in biomassa, moeten we investeren in alternatieven, is de redenering, en dat kost ook geld.

Ook CD&V pleit tegen een verlaging van de Turteltaks. “Als we die doelstelling niet halen, kan Europa ons elk jaar een boete van 72 miljoen euro opleggen”, zegt CD&V-parlementslid Bothuyne. “Ik geef liever geld uit aan windturbines dan aan boetes.”

Maar die stellingen kloppen niet. “Het is perfect mogelijk om de groenestroomdoelstellingen in 2020 te halen zonder investeringen in biomassa”, aldus Peter Mertens, voorzitter van de PVDA. “Zonnepaneleninstallaties van particulieren krijgen sinds 2013 geen subsidies meer. Windenergie is tot 33% goedkoper, grootschalige zonneparken tot 58%. Blijven kiezen voor biomassa is zowel vanuit ecologisch als financieel oogpunt onaanvaardbaar.”

Ook ecologisch niet snor

Het bedrijf Bee Power diende zich al aan om de biomassacentrale in Langerlo over te nemen. Uitdrukkelijke voorwaarde is dat de overheid haar subsidies aanhoudt. Het gaat over maar liefst 2 miljard euro, gespreid over tien jaar. De vraag stelt zich of dat wel een verstandige keuze is.

Ook ecologisch zit biomassa verre van snor. Experts maken brandhout van de stelling dat een biomassacentrale op pellets CO2-neutraal is. Een pelletcentrale stoot zelfs meer CO2 uit dan steenkool voor dezelfde hoeveelheid opgewekte energie.

En voor de gezondheid van de inwoners moet je ook geen biomassacentrale open houden, want die stoten massa’s stikstof en ultrafijn stof uit. Tel daarbij nog de verbranding van pellets, waarbij nog andere afvalstoffen vrijkomen, zoals lood, kwik en kankerverwekkende koolwaterstoffen, en je weet dat je zo’n biomassacentrale geen propere buur is.

Turteltaks kan weg

De PVDA-studiedienst berekende een concreet alternatief scenario, waarbij de twee geplande biomassacentrales van Langerlo en Gent vervangen worden door windmolens en zonnepanelen. In het scenario worden de biomassacentrales vervangen door 400.000 kleinschalige zonne-installaties bij particulieren, 250 grote zonneparken op scholen en openbare gebouwen en 450 windmolens in industriegebieden en langs snelwegen. Een dergelijke investering in echte groene energieproductie levert vele honderden nieuwe jobs op.

“Investeren in zon en wind levert een besparing op van 186 miljoen euro per jaar, of 1,8 miljard euro op tien jaar”, aldus Peter Mertens. “Twee biomassacentrales vervangen door écht duurzame energie verlaagt de Turteltaks voor iedereen met 37 euro. Wij willen bovendien ook de nucleaire woekerwinsten van Electrabel afromen en een einde maken aan de onophoudelijke geldstroom naar de commerciële zonneplantages van Fernand Huts & co. Zo kan die Turteltaks helemaal verdwijnen.”

Pay Back Day

“De Turteltaks is een onrechtvaardige belasting”, aldus Mertens. “Na de oversubsidiëring van de zonnepaneleninstallaties morsen we nu met onverantwoorde subsidies voor grootschalige biomassa. Het is onaanvaardbaar dat de gezinnen moeten opdraaien voor woekersubsidies aan multinationals.”

De PVDA wil de subsidies voor grootschalige biomassacentrales stopzetten. “Dat kan door in het Energiedecreet die categorie te schrappen uit de lijst van technologieën die recht hebben op groenestroomcertificaten”, aldus Mertens. De PVDA pleit ook voor de oprichting van een openbaar energiebedrijf dat in samenwerking met burgercoöperaties investeert in windenergie en zonnepanelen, en wil ook minder kapitaalkrachtige gezinnen de kans geven om te investeren in zonnepanelen, via een derdebetalersysteem.

De PVDA zet haar campagne voor de afschaffing van de Turteltaks verder en organiseert op zondag 28 februari een ‘PayBackDay’, een protesthappening op het Muntplein in Brussel.