Eedaflegging: “Twee PVDA gekozenen om de neoliberale eensgezindheid in alle talen te doorbreken”

Vandaag, donderdag 19 juni, hebben Raoul Hedebouw en Marco Van Hees de eed afgelegd in het federaal Parlement. Peter Mertens, voorzitter van de PVDA en aanwezig in de Kamer, is enorm blij: “Voor het eerst in meer dan dertig jaar zal er een consequent linkse stem in het parlementair debat weerklinken en zal er een tegenstem zijn tegen dat verstikkende eenheidsdenken van de neoliberale fanfare.”

Kersvers parlementslid Marco Van Hees pikt in: “We zien vandaag - er zijn opnieuw twee studies die erop wijzen - een spectaculaire verhoging van het aantal miljonairs. Er is wat variatie in de cijfers, maar de vaststelling blijft dezelfde: de rijken worden al maar rijker, vorig jaar +14%. Onze democratie heeft nood aan een echte, levendige discussie: nooit eerder waren er zoveel miljonairs en wij zijn het er niet mee eens dat de werkende mensen nog verder voor de crisis betalen. Wij komen hier met ons plan voor de miljonairstaks, dat echt de allerrijksten treft (diegenen die meer dan 1,5 miljoen euro bezitten), samen met de invoering van een echt vermogenskadaster.”

Eedaflegging in de twee landstalen, als nationale partij en tegen taalapartheid

Peter Mertens: “De PVDA heeft een signaal gegeven over het hele land. Wij doorbreken niet alleen de neoliberale eensgezindheid, maar ook de taalapartheid in ons land. Ook die tegenstroom is nieuw en krijgt nu een gezicht in de vorm van de Limburgse Luikenaar Raoul Hedebouw. (lacht) Ik heb het zondagavond al gezegd: 120 jaar geleden werd in Luik de Gentse socialist Edward Anseele verkozen, en hij werd de stem van de werkende klasse in heel het land. Vandaag werd in datzelfde Luik Raoul Hedebouw verkozen, en ook hij zal de stem worden van de brede werkende bevolking in heel het land.” Daarom hebben de gekozenen van de PVDA de eed afgelegd in beide landstalen.

Raoul Hedebouw, nationale woordvoerder voor de PVDA en nieuw parlementslid: “Marco Van Hees en ikzelf zullen in het parlement immers de vertegenwoordigers zijn voor het hele land, de woordvoerders van onze 250.000 kiezers uit het Noorden, het centrum en het Zuiden van ons land, hoe moeilijk sommige nationalisten aan beide kanten van de taalgrens het daar ook mee hebben. Wij zijn de enige nationale partij die actief is in heel België. Wij vinden het als PVDA logisch dat er in een federaal land ook federale politieke partijen zijn. Dat is dan ook de meerwaarde die de PVDA zal toevoegen aan het parlement om het hoofd te bieden aan de politieke krachten die voorstander zijn van een splitsing. We zijn momenteel volop bezig aan een nationale tournee door het hele land om ons voor te stellen, maar ook om te luisteren naar de verzuchtingen van onze kiezers, van onze leden en sympathisanten zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel.”

Commentaar toevoegen