Foto Belga

Een gewone burger zou dat eens moeten proberen

auteur: 

Ivo Flachet

Zes rechterlijke uitspraken naast zich neerleggen en een campagne starten tegen “wereldvreemde rechters” op Twitter … dat zou je als gewone burger eens moeten proberen. Bij de N-VA gaat het hard. Zij willen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens herzien, stellen de Conventie van Genève in vraag en zouden graag de vrijheid van meningsuiting inperken. En, zo liet dhr. Francken gisteren in het parlement weten, de rechtstaat erkennen we vanaf nu ook niet meer.

Met de PVDA willen wij de slapende kapitalen van miljonairs en grootbedrijven activeren voor publieke investeringen in zorg, onderwijs en groene energie. Wij streven een miljonairstaks na. "Zijn die marxisten zot geworden?! Dat is je reinste extremisme!" roept Open VLD.

PVDA extremistisch? Staatssecretaris Francken denkt dat hij boven de wet staat en negeert een vonnis van het hof van beroep. Hij toont geen mededogen met oorlogsslachtoffers en respecteert de scheiding der machten niet. Volgens dat principe moet ook de overheid zich aan de wetten en de internationale normen houden.

Zes maal al heeft een rechtbank zich over de zaak gebogen. Staatssecretaris Francken heeft dan wel dure advocaten die zijn standpunt verdedigen, toch noemt de rechtbank zijn weigering om een visum af te leveren onwettig. Ondertussen is een schorsend beroep niet meer mogelijk. Dat betekent dat de uitvoering van het vonnis niet meer geschorst kan worden, het vonnis kan alleen nog door het Hof van Cassatie vernietigd worden. 

Een burger kan nooit zeggen: “Sorry, maar ik houd geen rekening met uw vonnis.” Het is dan ook maar normaal dat de uitvoerende macht, waartoe staatssecretaris Francken behoort, onderworpen is aan de controle van de rechterlijke macht. En maar goed ook, een ander systeem zou leiden tot willekeur en machtsmisbruik. Is dat waar hij naartoe wil?

De voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie reageert fel: "We spreken soms over de situatie in Turkije, waar de lijn tussen de uitvoerende en rechterlijke macht aan het verdunnen is. We moeten opletten dat we niet dezelfde richting opgaan", stelt hij in een reactie op de campagne van de N-VA tegen de rechterlijke macht.

De PVDA wil dat er een einde komt aan het beleid van de factuurregeringen die steeds meer lasten leggen op de kleine man of vrouw. Wij komen op voor respect voor de mensenrechten, die het recht op leven, werk, sociale zekerheid en menswaardige opvang van vluchtelingen verzekeren.

In plaats van een visum af te leveren aan een gezin uit Aleppo, verkiest de staatssecretaris dwangsommen te betalen. Dat die weinig indruk maken op staatssecretaris Francken, komt wellicht omdat het over ons belastinggeld gaat en niet over middelen uit zijn eigen zak. Hij denkt politiek munt te kunnen slaan uit zijn weigering het visum af te leveren. Maar de belastingbetaler moet toch niet opdraaien voor de illegale houding van een staatssecretaris?

De advocate van het Syrisch gezin is duidelijk: “Mijn cliënten zoeken alleen veiligheid voor hun kinderen, geen geld. Als er een dwangsom geïnd wordt, zal het gezin het geld wegschenken aan een daklozenorganisatie. Het enige wat het gezin wil, is ontsnappen aan het oorlogsgeweld.”

Francken probeert ons bang te maken met de bewering dat “als aan dit gezin een visum wordt verleend, de deur wordt opengezet voor 60 miljoen vluchtelingen”. Dat slaat nergens op. Het gaat over één gezin, dat in zo’n moeilijke situatie leeft, dat de rechters oordelen dat zij een visum moeten krijgen. Bovendien kunnen zij in België terecht bij een gezin dat hen onderdak en onderhoud aanbiedt. Miljoenen vluchtelingen hebben niet eens de middelen en de mogelijkheid om zo'n aanvraag in te dienen. Laat staan om een advocaat te raadplegen in het land waar ze naartoe willen. Deze zaak stelt de deur dus helemaal niet open voor 60 miljoen vluchtelingen.

Francken zei na de dood van kleuter Aylan (die dood aanspoelde op een Turks strand) dat hij een antiverdrinkingsplan zou opstellen, maar daar hebben we niks meer van gehoord. De enige optie die hij biedt aan mensen in humanitaire nood, is via mensensmokkelaars in Europa proberen te geraken.

De N-VA klopt de zaak van dit Syrisch gezin op omdat zij denken politiek garen te kunnen spinnen uit de hele discussie. Dat doen ze op de kap van een gezin in gevaar. Zij pogen zo hun asociaal beleid te doen vergeten, nu dat op steeds meer weerstand botst. De PVDA keurt de houding van staatssecretaris Francken ten zeerste af en vraagt de Belgische regering dat ze hem tot de orde roept en een visum aflevert aan het Syrische gezin.