Een op de acht mensen stelt medische zorg uit om financiële redenen: red de sociale geneeskunde

17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. En vandaag stelt een op de acht Belgen gezondheidszorg uit om financiële redenen. Toch beslist minister van Sociale Zaken Maggie De Block om te snoeien in de middelen voor groepspraktijken. De PVDA en Geneeskunde voor het Volk komen op voor deze vorm van sociale geneeskunde en verdedigen de groepspraktijken. 

Minister De Block heeft voor 2017 reeds 4,5% bespaard op het budget van de wijkgezondheidscentra die sociale geneeskunde aanbieden. Ze organiseert nu een audit om bijkomende besparingen te vinden bij de wijkgezondheidscentra. Terwijl ze de specialisten die jaarlijks naar schatting 800 miljoen aan bijkomende supplementen vragen, buiten schot laat.

In de groepspraktijken die werken met het systeem van forfaitaire betalingen – waaronder de praktijken van Geneeskunde voor het Volk – zijn raadplegingen bij de huisarts, de verpleegkundige en de kinesitherapeut gratis. Het is een solidair systeem, waarbij het de rijkeren zijn die solidair zijn met de armeren, en de gezonde mensen die solidair zijn met zieken. Het is de sociaalste tak van de geneeskunde, zonder drempels voor de toegang tot eerstelijnsgeneeskunde.

Armoede bestrijden doe je dus niet door te snoeien in de middelen van de groepspraktijken.

Als reactie op de aanvallen van Maggie De Block lanceerde Geneeskunde voor het Volk de campagne “Red de sociale geneeskunde”.

Investeer in de eerstelijnszorg

Wie armoede wil bestrijden, investeert het best in eerstelijnsgezondheidszorg in plaats van groepspraktijken middelen af te nemen.

Want sociale geneeskunde ...

  • Is eerstelijnsgeneeskunde die toegankelijk is voor iedereen, rijk of arm.
  • Is nodig. 900 000 Belgen stellen jaarlijks een bezoek aan de arts uit omdat ze het niet kunnen betalen. Dat blijkt uit een recente studie van de Europese Commissie. Als het over financiële toegankelijkheid gaat, doet België het dus niet goed.
  • Is kosteloos voor de patiënt. De wijkgezondheidscentra  worden betaald via het ‘forfaitair systeem’. We krijgen van de sociale zekerheid een vast bedrag per ingeschreven patiënt , onafhankelijk hoe vaak de patiënt komt.
  • Is preventief. We werken aan het voorkomen van ziektes, zowel met de individuele patiënt als allemaal samen.
  • Is interdisciplinair. Huisartsen, verpleegkundigen, en andere gezondheidswerkers werken onder hetzelfde dak. Ze werken ook op gelijke voet samen, elk vanuit hun eigen expertise. Hierdoor is intensieve samenwerking mogelijk en dat komt ten goede van de patiënt.
  • Artsen werken aan een bescheiden loon. Ze krijgen een normaal werknemersloon en worden niet betaald per patiënt.
  • Doet aan maatschappelijke projecten om de gezondheid van de patiënten te verbeteren. Dit kan gaan over gezondheidsvoorlichting en opvoeding, maar ook over sociale actie voeren voor betere leef- en werkomstandigheden.