Foto Luis Sarabia / Flickr

Eerste overwinning in strijd tegen KB-De Block dat langdurige zieken wil straffen

Het protest van ziekenfondsen en vakbonden tegen het ontwerp-KB van Maggie De Block over de verplichte tewerkstelling van langdurig zieken heeft geloond. De financiële sancties voor langdurige zieken die het niet zien zitten om terug aan het werk te gaan in een re-integratietraject, zouden worden ingetrokken. Ook de deadlines zouden worden versoepeld.

In de pers lazen we vrijdagmorgen 13 november de nieuwe teksten van het Koninklijk Besluit (KB) De Block voor re-integratie van langdurige zieken. De financiële sancties voor langdurige zieken die het niet zien zitten om terug aan het werk te gaan in een re-integratietraject, zouden worden ingetrokken. Er zou bij re-integratie uitgegaan worden van ‘het principe van vrijwilligheid’. Ook de deadlines zouden versoepeld worden. In plaats van drie maanden moet er na een half jaar een herintegratietraject zijn.

Dat is een eerste overwinning na het protest van de mutualiteiten en de vakbonden, onder meer in de Nationale Arbeidsraad. Geneeskunde voor het Volk voerde actie tegen de plannen voor bestraffing van langdurige zieken op de grote vakbondsmanifestatie van 7 oktober en een opinie van PVDA-voorzitter Peter Mertens tegen dit ontwerp-KB-De Block op knack.be werd in een mum van tijd 10.000 maal gedeeld. Lees hier het opiniestuk.

“Maar we moeten nu voort doen met ons protest”, zegt Dirk Van Duppen, specialist gezondheid van de PVDA. “Het hele KB-De Block heeft nog andere maatregelen die onaanvaardbaar zijn zoals de schending van het beroepsgeheim en de patiëntenrechten. Bovendien geeft het de werkgevers een vrijgeleide en zelfs een hint om mensen die enkele maanden ziek zijn makkelijk te ontslaan.”

Volgens huisarts Dirk Van Duppen wordt in het ontwerp-KB de behandelende arts van de patiënt vanaf het begin van de re-integratie buitenspel gezet en is het ook nodig om voor een patiëntgerichte integratie de vakbonden hierbij te betrekken. “Zij moeten kunnen toezien dat er aangepast werk ter beschikking is”, aldus Van Duppen. “In veel bedrijven is er wel aangepast werk ter beschikking voor werknemers die een arbeidsongeval hebben gehad. In dat geval wil de werkgever zo weinig mogelijk arbeidsongeschiktheidsdagen omdat dit de premies van de verzekering omhoog drijft. Maar in dezelfde bedrijven is er voor langdurige zieke werknemers plots geen aangepast werk meer zodat ze deze mensen wegens medische overmacht kunnen ontslaan.”

Ten slotte moeten voor Van Duppen ook de oorzaken van de exponentiële stijging van het aantal langdurige zieken worden aangepakt. “Pak de ziekmakers aan, niet de zieke werknemers. Vooreerst door het brugpensioen of de mogelijkheid tot prepensionering terug te verbeteren. Door het huidige pakket van maatregelen dat oudere werknemers wil dwingen alsmaar langer te werken, terwijl er 600.000 werklozen zijn, terug te dringen. En ook door de werkdruk te verlagen onder meer via het invoeren van een 30-urenweek”, aldus Dirk Van Duppen.

De arts van Geneeskunde voor het Volk maakte ook een studie over het ontwerp van het KB-De Block en van het alternatief voor een patiëntgerichte werkhervatting dat de PVDA verdedigt. Lees de studie hier.

Op de PVDA-protestparade van 15 november zullen patiënten van Geneeskunde voor het Volk manifesteren voor de volledige intrekking van het ontwerp-KB-De Block en voor een patiëntgerichte re-integratie op maat van de werknemer.

Persdienst PVDA