Foto Solidair, Karina Brys

Effectentaks zonder effect: miljonairs blijven buiten schot

Na een hele ochtend touwtrekken kon minister Van Overtveldt toch aankondigen dat de hele regering het nu eens is over de invoering van de effectentaks. Wat hij vertelde, bevestigt wat de PVDA, en ook economen als professor De Grauwe, al sinds het Zomerakkoord vertelden: die effectentaks stelt niets voor.

Minister Van Overtveldt moest, na het gekrakeel binnen de regering, in de Kamer de puntjes op de i zetten en verduidelijken welke aandelen wel en welke niet belast worden. N-VA en Open Vld wilden de effectentaks inperken, voor CD&V moest die het bewijs worden dat de regering wel degelijk ook de sterkste schouders durft aan te spreken. De CD&V is vandaag blij dat haar versie het gehaald heeft. En wat blijkt? Er is niets veranderd aan wat in het Zomerakkoord al was beslist: alleen aandelen op effectenrekeningen (een soort aandelenrekening bij de bank) worden getroffen. Maar de echte superrijken hebben hun aandelen niet op een effectenrekening staan, maar rechtstreeks bij bedrijven en banken. Zij blijven volledig buiten schot en betalen nul euro.

Professor Paul De Grauwe is dan ook bijzonder scherp: “Dit deugt echt niet”, zegt hij tegen De Standaard. Ook hij stelt vast dat de allergrootste vermogens helemaal aan de taks ontsnappen. Wie mogelijk wel getroffen wordt zijn de kleinere garnalen onder de rijken, zij die hun aandelen wel op een effectenrekening hebben staan en die zo dwaas zijn die niet te spreiden over verschillende effectenrekeningen bij verschillende banken. De 1% superrijken gaan veel sluwer tewerk. Als er dus al iemand getroffen wordt, dan is dat alleen de hogere laag van de middenklasse. Veel effect krijgt de taks in geen geval.

Nog altijd "homeopathisch verdund"

Ook fiscaal expert Michel Maus noemde de effecentaks in de zomer al “een homeopathische belasting”. De PVDA schreef daarover toen: “Met die nieuwe belasting zal iemand die voor een miljoen euro aandelen op een effectenrekening heeft staan, amper 750 euro betalen. Bovendien zal hij onmiddellijk 180 euro terugkrijgen, want de winsten op dividenden zullen minder belast worden.” We hoeven daar vandaag, na de “verduidelijking” van de minister van Financiën in de Kamer geen woord van terug te nemen. Daarmee blijft ook overeind wat we toen ook schreven: “Na de rijkentaks – ingevoerd in 2011 en opnieuw afgeschaft in 2012 – en de speculatietaks – die eveneens slechts een jaar in voege was – is de belasting op effectenrekeningen een nieuw voorbeeld van de tactiek om mensen zand in de ogen te strooien, een tactiek waar deze regering zich in gespecialiseerd heeft.”

Voor een echte rijkentaks

“Men zou net veel breder moeten gaan en niet alleen effecten maar het hele vermogen aan een kleine belasting moeten onderwerpen”, zegt professor De Grauwe nog tegen De Standaard. Voor de PVDA betekent dat concreet: een miljonairstaks. De Belgische bevolking is nog altijd heel erg gewonnen voor het idee om de miljonairs te belasten. Alle peilingen tonen het aan. Maar daar houdt de regergen totaal geen rekening mee. Om die rijkentaks te krijgen, zullen we ons moeten mobiliseren. Dat is de enige taal die deze regering verstaat, verblind als ze is door haar ambitie om de rijksten in het land te dienen.