Eindelijk: 6% btw op elektriciteit!

auteur: 

Webredactie

Na 6 jaar campagne en 225.000 handtekeningen is het zover: de regering verlaagt de btw op elektriciteit van 21 procent naar 6 procent. Dat levert een gemiddeld gezin jaarlijks 100 euro korting op. Toch is daarmee de kous niet af, zegt campagneverantwoordelijke Tom De Meester.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op vrijdag 29 november hakte de regering Di Rupo de knoop door. De btw op elektriciteit wordt verlaagd van 21 procent naar 6 procent. Daarmee realiseert de regering een speerpunt van het PVDA-programma. Dat is in de eerste plaats de verdienste van de duizenden medewerkers en sympathisanten die zes jaar keihard hebben gewerkt. 'De zes procent', zoals het voorstel in de wandelgangen genoemd werd, is niet vanzelf op de politieke agenda beland. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost. Enthousiaste campagneteams van de PVDA haalden meer dan 225.000 handtekeningen op, overtuigden vakbondsafdelingen, de KWB en de Boerenbond, betoogden voor het hoofdkwartier van Electrabel, bestookten partijvoorzitters met email-bombardementen, gingen in de Wetstraat 16 op de koffie bij een ijskoude premier Leterme, en projecteerden de 6%-boodschap in het holst van de nacht op de koeltorens van de kerncentrales. De regering kon er uiteindelijk niet meer naast kijken. Een welgemeende proficiat aan alle helpende handen dus.

Om de 6% op de regeringstafel te krijgen moesten veel hindernissen overwonnen worden. Tot vorig jaar was minister Vande Lanotte er heilig van overtuigd dat een btw-verlaging op energie onwettelijk was en verboden door Europa. Dat misverstand werd opgehelderd toen 12.000 activisten de minister een e-mail stuurden met een uittreksel uit de Europese btw-wetgeving, waarin zwart op wit stond dat een btw-verlaging wel degelijk toegelaten was door Europa. De voorbije weken schreeuwden liberale economen moord en brand. In plaats van een btw-verlaging voor energie eisten ze rechtstreekse lastenverlagingen voor de bedrijven. Tegenstanders van de btw beweerden ook dat een verlaagd btw-tarief tot energieverspilling zou leiden. Alsof gezinnen spaarlampen weer door oude gloeilampen vervangen omdat de btw op elektriciteit naar 6% zakt. Groen-voorzitter Wouter Van Besien noemde de btw-verlaging zelfs “asociaal”. Nochtans is het een maatregel die vooral de minder kapitaalkrachtige gezinnen voordelig uitkomt. Zij geven in verhouding immers een veel groter deel van hun gezinsbudget uit aan energiekosten.

Zoals veel voorstellen-van-onderuit die het tot op de onderhandelingstafels van de Wetstraat schoppen, wordt ook het voorstel van de PVDA afgezwakt en vervormd. Wat er nu uit de bus komt is enkel een btw-verlaging voor elektriciteit. De 225.000 ondertekenaars van de 6%-petitie wilden een btw-verlaging voor elektriciteit én gas. Waarom zou elektriciteit immers wél een basisbehoefte zijn, en gas niet? Verwarming en verlichting zijn even noodzakelijk om menswaardig te kunnen leven. Gas maakt twee derde uit van de energierekening. Een btw-verlaging op elektriciteit én gas zou een gemiddeld gezin 280 euro opbrengen.

Tweede minpunt: Electrabel blijft buiten schot. Een btw-verlaging kost heel wat geld en iemand moet die put weer vullen. De PVDA heeft van bij het begin voorgesteld om de rekening voor de btw-verlaging door te schuiven naar Electrabel. In de Belgische kerncentrales worden jaarlijks voor 1,3 miljard onterechte woekerwinsten gemaakt.  Daarvan wordt tot op vandaag netto maar 350 miljoen euro afgeroomd. Er zit dus nog veel vet op de soep. Als Electrabel niet betaalt bestaat het risico dat de factuur toch weer op één of andere manier bij Jan Modaal belandt. Via een belastingsverhoging of door besparingen in de sociale zekerheid. Dat zou onaanvaardbaar zijn.

Ten derde: in ruil voor de btw-verlaging krijgen de bedrijven opnieuw voor 2 miljard euro lastenverlagingen cadeau, zonder dat er ook maar één job tegenover staat. Garanties voor tewerkstelling zijn er immers niet. De regering wil verder de loonkosten van de werknemers verlagen, en tegen 2019 tot op het niveau van de buurlanden brengen. Als we dat laten passeren, zou het btw-voordeel wel eens snel kunnen wegsmelten. Dat moeten we verhinderen.

Ten vierde: de btw-verlaging geldt slechts tijdelijk, namelijk tot eind 2015. Daarna wordt de maatregel geëvalueerd. Lees: na de volgende verkiezingen, in 2014, zou de btw-verlaging weer op de schop kunnen gaan. We halen een slag thuis, maar wakker blijven is de boodschap.

6% btw, dat smaakt naar meer. Ook de btw op gas moet naar omlaag. We willen dat de woekerwinsten van Electrabel worden afgeroomd. En we zullen niet aanvaarden dat de bevolking de rekening betaalt door loonmatiging en besparingen in de sociale zekerheid. De btw-verlaging bewijst dat we kunnen winnen.

Als de PVDA vandaag voorstellen als het kiwimodel of 6% btw op energie op de politieke agenda kan zetten zonder één verkozene in het parlement, enkel en alleen dankzij de koppige en vrijwillige inzet van duizenden sympathisanten en tienduizenden ondertekenaars, wat moet dat niet worden als volgend jaar PVDA-verkozenen in het parlement zullen zetelen? Volgens de peilingen stevent de PVDA af op de kiesdrempel en is de kans groot dat Peter Mertens en Raoul Hedebouw in het parlement belanden. Dan zullen we nog tien keer luider de stem van de dorpsstraat in de Wetstraat kunnen laten horen. Dan zullen we nog tien keer harder op tafel kunnen kloppen. Dan zullen we tien keer méér voorstellen van het volk op de politieke agenda kunnen zetten.

Maar daar hebben we jullie hulp voor nodig. Je krijgt het niet cadeau. We moeten het samen doen. Versterk de PVDA. We hebben de wind in de zeilen. Hoog tijd om mee aan boord te springen.

Help de PVDA groeien. Neem een lidkaart voor slechts 20 euro per jaar. Surf naar http://dev.pvda.be/actief/lid-worden