Foto Flickr / bondbeterleefmilieu

Energiepact is lege doos. PVDA wil ambitieus plan voor sociale energierevolutie

De PVDA wil niet dat de de kostprijs van het Energiepact doorgerekend wordt aan de kleine consument, en pleit voor meer klimaatambitie. “Dit is een lege doos. De overheid moet zelf investeren in duurzame energie en de CO2-uitstoot planmatig verminderen.”

“Dat het principe van de kernuitstap bevestigd wordt, is een goede zaak”, zegt de PVDA. “Vier maand lang was de N-VA de buikspreker van het VBO en Engie-Electrabel. De kernuitstap was zogenaamd onbetaalbaar en volstrekt onhaalbaar. De N-VA krijgt nu ongelijk, maar ondertussen is er wel kostbare tijd verloren.” De PVDA roept de klimaatbeweging op waakzaam te blijven en de druk niet te verminderen. “Het is nog een lange weg naar 2025. De regering heeft voorwaarden verbonden aan de kernuitstap. De kerncentrales sluiten… tenzij ze alsnog moeten openblijven om ‘de bevoorradingszekerheid te garanderen’. Na vier maanden discussie is de knoop dus nog altijd niet definitief doorgehakt. De N-VA zal zeker proberen om opnieuw een voet tussen de deur te steken.”

Meer klimaatambitie nodig

“Een groene energierevolutie, als alternatief voor de kerncentrales, is perfect mogelijk”, aldus De Meester. “Het Energiepact belooft 40 procent groene stroom in 2030. Een recente studie van Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF berekent dat zelfs 58 procent hernieuwbare energie in 2030 perfect haalbaar én betaalbaar is. Het kan dus, op voorwaarde dat de overheid radicaal van koers verandert. Met het huidige beleid lopen we namelijk recht tegen de muur.”

De PVDA wil meer klimaatambitie. “De voorbije vier maanden is er veel geruzied over de kernuitstap, maar waar blijft dat duurzaam alternatief? Deze regering heeft gewoon geen visie, en geen plan. Het Energiepact staat bol van de mooie voornemens, maar elke concrete uitwerking ontbreekt. Woorden in de wind. Om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1,5°C is meer nodig dan een waslijst loze beloftes.” De PVDA pleit voor een uitgewerkt plan met bindende doelstellingen om de CO2-uitstoot daadwerkelijk te verlagen. “Duurzame energieproductie, energiebesparing, warmtenetten, duurzame mobiliteit en investeren in electriciteitsopslag en een waterstofeconomie zijn daarbij cruciale cruciale hefbomen.”

De vrije markt werkt niet

“Het energiepact belooft een verdubbeling van het aantal zonnepanelen en rekent daarbij op het spontane enthousiasme van de vrije markt. Maar sinds de woekersubsidies zijn geschrapt is in Vlaanderen geen enkel grootschalige zonnepark meer gebouwd. Commerciële investeerders halen simpelweg hun neus op voor een rendement van vijf procent. Zo kunnen we nog lang wachten op een groene revolutie. De overheid moet zélf haar verantwoordelijkheid nemen en investeren in duurzame, publieke energieproductie, samen met burgercoöperaties en lokale besturen investeren. Zon en wind in publieke handen, dat is het duurzame energiessysteem van morgen. Mens en klimaat moeten op de eerste plaats komen, niet de maximale winst van private aandeelhouders.”

De PVDA verzet zich ook tegen een CO2-taks en het huidige systeem om de kosten van de groene energietransitie naadloos door te rekenen aan de kleine consument. “De regering wil nu zelfs gascentrales gaan subsidiëren, op kosten van de consument. Aan de ene kant willen de energieministers een CO2-taks heffen op het gasverbruik van de gezinnen, maar tegelijk wil het Energiepact wel gascentrales subsidiëren omdat ze nodig zijn voor onze energiebevoorrading. Dat is absurd en onrechtvaardig. Eens te meer krijgen energiemultinationals subsidies, terwijl wij de rekening moeten betalen.”

Sterkste schouders moeten zwaarste lasten dragen

“De groene energietransitie moet op een rechtvaardige manier gefinancierd worden”, aldus de PVDA. “Het Energiepact schuift de factuur gewoon door naar de gezinnen, terwijl de sterkste schouders buiten schot blijven. Er komt een ‘energienorm’ die ervoor moet zorgen dat grote multinationals niet méér betalen voor hun stroom dan in de buurlanden. De kosten voor de investeringen in groene stroom komen dus bij de gezinnen en kleine bedrijven terecht. De zwakste schouders zullen de zwaarste lasten dragen, terwijl het grote geld de dans ontspringt.”

Dat die ‘energienorm’ ook voor de gezinnen zou gelden, om de koopkracht te beschermen, wordt door de PVDA op hoongelach onthaald. “Dat stond vier jaar geleden ook al in het regeerakkoord. Sindsdien is de energieprijs voor de gezinnen met 35 procent gestegen. En nu belooft de regering een ‘betaalbare energiefactuur’? Dat is de mensen in het gezicht uitlachten. Dit is een regering van leugenaars.” De PVDA eist dat de investeringskosten voor groene stroom uit de energiefactuur gehaald wordt en uit de algemene middelen betaald worden. “Het is onaanvaardbaar dat de nucleaire winsten naar Engie en EDF verdwijnen, terwijl de samenleving opdraait voor de investeringen in groene energie.”

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Links of rechts, politici zien enkel wat ze willen zien en trekken zich niets aan van de gevolgen. Zie bijvoorbeeld Libië, Qadhafi is een dictator en dat is slecht. Dus men kon niet snel genoeg ten oorlog trekken maar nu dat blijkt dat het land in chaos achterblijft draagt niemand verantwoordelijkheid, want het was toch goed betaald. Nu is het bij hernieuwbare energie, op zich is dat positief maar de gevolgen wilt men niet erkennen. Ach als we energie moeten importeren vanuit China, of gas uit Rusland is bijzaak, dat het licht uitgaat is bijzaak, dat de gezinnen hun factuur minstens verdubbelt is bijzaak. Maar laten we in Noord-Amerika bomen kappen en hier opstoken, lekker groen want Europa zegt het. De VS zullen verder Rusland isoleren zodat ze vloeibaar gas naar de EU kunnen verschepen dankzij fracking. Alle zeldzame metalen komen uit Rusland en China, om deze te vervaardigen creëert men daar een natuurramp, men dumpt overal radioactief afval. In de EU produceren zou daar milieuwetgeving niet lukken. Binnen 25 jaar zullen we het giftige afval wel in een derde wereld land dumpen. Voor elke gigawatt hernieuwbare energie heb je een alternatief nodig, dus tweemaal de productiecapaciteit. Hoe gaan we die gascentrales bouwen? Met subsidies natuurlijk. Hernieuwbare energie is de win for life van investeerder, geen risico's, lekker subsidies optrekken. Je wil de CO2 verlagen maar deze zal gigantisch stijgen door gascentrales. Hier en der mag er toch een kritische noot geplaatst worden. Wie heeft een antwoord op de vraag als 7 dagen de zon niet schijnt en de wind niet waait? Ondertussen gaat de molten salt reactor getest worden, volkomen veilig en werkt zelfs met ons huidig kernafval. Tegelijk zijn testen bezig voor kernfusie. Misschien nog even vermelden dat het bevolkingsaantal nog steeds groeit en we de energiebehoefte stijgt. In het energiepact staat dat de kostprijs voor de industrie niet hoger mag zijn dan de buurlanden, dus het komt allemaal op de schouders van de gezinnen terecht. Men zou beter ervoor zorgen dat voor wie een zonnepaneel plaatst het effectief gratis is. Weg met de prosumententaks, ik denk dat dat men zo tweemaal betaald voor het netwerk, jij en de gebruiker.
PVDA moet aan de macht komen!! Het is de enige en rechtvaardige partij!!
Aardwarmte is de enige groene regelbare energie ,eenmaal aangelegd is er alleen maar onderhoud noodzakelijk Het is een onuitputtelijke energiebron die als er diep genoeg geboord wordt elektriciteit oplevert en de restwarmte gebruikt kan worden om via warmtenetten allerhande gebouwen te verwarmen waarna het restwater terug de grond in gepompt wordt waar het weer op temperatuur komt , maar er wordt niet (op Mol na) op ingezet, reeds lang kennen de regeringen van de laatste decennia deze voordelen maar er zullen niet genoeg voordelen voor hen aanhangen, we zouden er veel beter voorstaan en niet op gascentrales moeten overschakelen indien ze er toen op ingezet hadden! Maar waren niet bekwaam om toen vooruitziend te denken wel om hun zakken te vullen op kosten van de bevolking!