Foto Emmelie Callewaert / Wikimedia Commons

Energiepact: stroom en gas tot 270 euro duurder

De gemiddelde energiefactuur dreigt door het Energiepact 270 euro duurder te worden. “Onaanvaardbaar”, aldus de PVDA. “De regering jaagt de consumenten op kosten, maar slaagt er niet in om de belofte van 40 procent groene energie hard te maken.”

Dat het Energiepact duidelijk kant kiest voor een kernuitstap in 2025 vindt de PVDA een goede zaak. “Kernenergie is passé”, zegt Tom De Meester, energiespecialist van de PVDA. “Wie ook maar een beetje gezond verstand heeft, beseft dat je beter geen stroom produceert in versleten kerncentrales. Het veiligheidsrisico is enorm. Dat de N-VA tegen beter weten in blijft lobbyen voor Engie/Electrabel is op den duur bijna gênant.”

“Een groene energierevolutie, als alternatief voor de kerncentrales, is perfect mogelijk”, aldus De Meester. “Het Energiepact belooft 40 procent groene stroom in 2030. Een recente studie van Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF berekent dat zelfs 58 procent hernieuwbare energie in 2030 perfect haalbaar én betaalbaar is. Het kan dus, op voorwaarde dat de overheid radicaal van koers verandert. Met het huidige beleid lopen we namelijk recht tegen de muur.”

De PVDA neemt het alvast niet dat de energieministers de kosten voor de beloofde energietransitie doodleuk doorschuiven naar de consumenten. Het Energiepact dreigt de gezinnen een flinke duit te kosten. Door de nieuwe CO2-taks worden gas en elektriciteit fors duurder. De prijsstijging kan oplopen tot 270 euro per gezin, berekent de PVDA. “Onaanvaardbaar”, aldus PVDA-woordvoerder Tom De Meester. “De groene energietransitie moet op een rechtvaardige manier gefinancierd worden. Het Energiepact schuift de factuur gewoon door naar de gezinnen, terwijl de sterkste schouders buiten schot blijven.”

Officieel weigeren de energieministers om een bedrag te plakken op de nieuwe CO2-taks, maar zeker is dat de energiefactuur van de consumenten fors duurder wordt. “De federale regering houdt rekening met de prijs die de Europese Commissie voor 2030 vooropstelt: 40 euro per ton CO2-uitstoot.” Als de CO2-uitstoot naadloos doorgerekend wordt, betaalt een gemiddeld gezin 170 euro extra voor de gasfactuur, berekent de PVDA. Voor elektriciteit komt er 106 euro bij. In totaal stijgt de energiefactuur met 12 procent, bovenop alle prijsstijgingen van de voorbije jaren. Tom De Meester: “Dat er compensaties zouden komen voor de armste gezinnen verandert niets aan de essentie: de koolstoftaks schuift de factuur van de energietransitie door naar de gezinnen, terwijl multinationals buiten schot blijven. De grootindustrie blijft in het Energiepact immers expliciet buiten schot.”

“Aan de ene kant willen de energieministers een CO2-taks heffen op het gasverbruik van de gezinnen, maar tegelijk wil het Energiepact wel gascentrales subsidiëren omdat ze nodig zijn voor onze energiebevoorrading. Dat is absurd en onrechtvaardig. Eens te meer krijgen energiemultinationals subsidies, terwijl wij de rekening moeten betalen.”

Een koolstoftaks is bovendien helemaal niet effectief, zegt De Meester. “Energiebedrijven en multinationals met een hoge CO2-uitstoot zijn juist grote voorstander van een koolstoftaks omdat die in de plaats komt van strikte en bindende uitstootplafonds. In plaats van hun CO2-uitstoot verplicht te verlagen, kunnen bedrijven zo ongestoord CO2 de lucht blijven inblazen, terwijl ze de kost gewoon doorrekenen aan de consument. Zo verandert er niets. Het is alsof je de wapenhandel aan banden zou leggen door een taks te heffen op kogels in plaats van de wapenverkoop strikt te reguleren.”

Om de CO2-uitstoot daadwerkelijk te verlagen, zijn bindende doelstellingen nodig, waarbij de CO2-uitstoot aan de bron wordt aangepakt, aldus de PVDA. “Het Energiepact belooft een klimaatneutrale elektriciteitsproductie met 100 procent hernieuwbare energie tegen 2050. Als tussenstap moet tegen 2030 veertig procent van onze elektriciteit afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Hoe de regering die doelstelling wil bereiken blijft een groot mysterie. Het Energiepact staat bol van de mooie voornemens, maar elke concrete uitwerking ontbreekt. Woorden in de wind. Om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1,5°C is meer nodig dan een waslijst loze beloftes”, zegt Tom De Meester.
 
“Het energiepact belooft een verdubbeling van het aantal zonnepanelen en rekent daarbij op het spontane enthousiasme van de vrije markt. Maar sinds de woekersubsidies zijn geschrapt, is in Vlaanderen geen enkel grootschalig zonnepark meer gebouwd. Commerciële investeerders halen simpelweg hun neus op voor een rendement van vijf procent. Zo kunnen we nog lang wachten op een groene revolutie. De overheid moet zélf haar verantwoordelijkheid nemen en samen met burgercoöperaties en lokale besturen investeren in het duurzame energiesysteem van morgen: zon en wind in publieke handen. Mens en klimaat moeten op de eerste plaats komen, niet de maximale winst van private aandeelhouders.”

Persdienst PVDA

Commentaar toevoegen

Reacties

Als men onze inkomsten naar beneden wil zoals de pensioenen en de uitgaven steeds maar stijgen zal er van economische groei niet veel in huis komen vrees ik. Hoe dat allemaal in goede baan kan blijven is mij een raadsel. Ik zeg altijd : de taart kan maar één keer opgegeten worden .
De wettelijk geregulariseerde diefstal gaat heel ver hoor....Ik vraag mij zelfs af of overwinteraars die drie maanden in Spanje of Portugal gaan overwinteren, en hun meter stilleggen; eraan zijn voor de moeite,de taksen op de aansluiting die 75 % van de factuur uitmaken zijn immers per aansluitpunt.....Het is nog erger als je ook nog eens zonnecellen hebt, het prosumentetarief is per kwp vermogen en of je ze nu stillegt of niet, je moet betalen voor de geboden functionaliteit. Hun mes snijdt aan alle kanten.