Beelden De Kamer

“Er is geen democratisch draagvlak voor afschaffing 38-urenweek”

auteur: 

Webteam PVDA

“Ik was dinsdag op de betoging, samen met 80.000 Vlamingen, Brusselaars en Walen. Jullie zouden beter ook eens komen luisteren, want de woede onder het volk is groot”, sprak PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw op 26 mei in de Kamer tot de rechtse parlementsleden.

“Ik heb aan de premier gevraagd of er, ja of neen, na de wet-Peeters weken zijn dat er 45 uren gewerkt zal worden? De premier antwoordde niet op mijn vraag en zei dat er vooral een communicatieprobleem is”, vertelt Raoul Hedebouw.

Deze regering vindt van zichzelf dat ze haar beleid beter moet verkopen. Want er zou veel ‘desinformatie’ zijn over de regeringsmaatregelen. “De mensen weten echter heel goed waarover het gaat”, antwoordde Hedebouw. “De mensen willen baas blijven over hun eigen leven, ze willen die flexibiliteit niet.”

Binnen de meerderheidspartijen durft blijkbaar niemand toe te geven dat de wet-Peeters betekent dat de mensen sommige weken 45 uren zullen moeten presteren. Nochtans staat het letterlijk zo op de website van Kris Peeters te lezen. “Lezen de parlementsleden van de meerderheid eigenlijk wel de teksten van hun eigen minister?”, vraagt de PVDA-volksvertegenwoordiger zich af.

Eerste minister Charles Michel beweerde dat de betoging van 24 mei gericht was “tegen de verkozen meerderheid”. Iets waar Hedebouw het niet mee eens was: “Er is helemaal geen meerderheid om te werken tot 67, om een indexsprong door te voeren en om 3 miljard te besparen bij de NMBS.”

Want dat stond effectief in geen enkel verkiezingsprogramma van de partijen die nu in de meerderheid zitten. Raoul Hedebouw: “Volgens peilingen steunt slechts 7% van de Belgen de taxshift. Waar is het draagvlak dan van deze regering? Inderdaad, er is geen democratisch draagvlak om de 38-urenweek af te schaffen en de mensen tot 45 uur per week te laten werken.”

Raoul Hedebouw besloot zijn tussenkomst met de boodschap dat de sociale beweging de strijd zal voortzetten “tot deze regering luistert naar de bevolking en haar asociale politiek stopzet”.