Foto United Nations Photo / Flickr

Er is geen tijd meer voor getalm met het klimaat

De mensheid staat voor een ongeziene uitdaging. De komende tien jaren zijn cruciaal voor ons klimaat. Het kan nog. Maar dan moet er een snelle en verregaande omwenteling komen in alle sectoren. En dus ook ... politieke moed.

Op dit moment is de aarde al een graad opgewarmd en zijn de gevolgen overal ter wereld voelbaar, ook bij ons. Of daar straks nog een halve of een hele graad bijkomt is een wereld van verschil, stellen de wetenschappers van het Internationaal Klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC). Zo zullen er minder extreme weersomstandigheden zoals droogtes of overstromingen zijn bij een stijging van 1,5°C dan bij 2°C. Minder dier- en plantensoorten zullen uitsterven. Het zeeniveau zal trager en minder hoog oprukken, waardoor zo’n tien miljoen mensen minder zullen worden blootgesteld aan de gevolgen daarvan. Honderden miljoenen mensen kunnen gespaard worden van armoede, honger en ziekte als we de 1,5°C halen.

Als we niet méér ons best doen voor 2030, kunnen we dat erna nooit meer rechttrekken, stelt het IPCC-rapport

Het rapport geeft klimaatactivisten en bezorgde burgers argumenten in handen om verhoogde ambities te eisen van de beleidsmakers. Want na duidelijke argumenten over het waarom, volgt de boodschap dat het kan. De wetenschappers werkten verschillende scenario’s uit die ons in staat zouden stellen de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C. Niet makkelijk, geven ze toe. Integendeel. De snelheid en de schaalgrootte waarop de verandering moet gebeuren is ongezien in de menselijke geschiedenis. Er moet een snelle en verregaande omwenteling komen die alle sectoren omhelst. Een (r)evolutie in energie, landbeheer, gebouwen, transport en de industrie.

Tien cruciale jaren

Er is geen tijd meer voor getalm. Waar het moment van klimaatneutraliteit voor 2°C nog ligt rond 2075 moeten we voor 1,5°C de klus klaren tegen 2050. Voor de geïndustrialiseerde landen – die al in 1992 beloofden het voortouw te nemen in de strijd tegen de klimaatopwarming – is dat dus nog veel vroeger. De deadline staat voor de deur, de komende tien jaar zijn cruciaal. En de wetenschappers van het IPCC herhalen wat ze al jaren zeggen: hoe langer we wachten, hoe hoger de prijs van het gebrek aan actie. Het Parijs-akkoord regelt de vermindering van uitstoot tot en met 2030. Maar als we niet méér ons best doen voor 2030, kunnen we dat erna nooit meer rechttrekken, stelt het IPCC-rapport.

Jean-Pascal van Ypersele: “We hebben een revolutie nodig”

We staan voor een enorme uitdaging die ongezien is in de geschiedenis van de mensheid. Het wetenschappelijke rapport van het IPCC vertelt ons dat we de kloof tussen woord en daad kunnen dichten. Mits de nodige politieke moed aan de dag wordt gelegd. Moed om verder te kijken dan de volgende verkiezingen. Moed om te breken met de kortetermijnwinstlogica die onze economie beheert. Moed om een langetermijnplan uit te stippelen om ons doel te bereiken, het heft in handen te nemen en de nodige investeringen te voorzien. De reactie van de wereldvermaarde Belgische klimaatwetenschapper Jean-Pascal van Ypersele op het nieuwe IPCC-rapport vat het goed samen: “We hebben een revolutie nodig.”

Claim the Climate

Op zondag 2 december, de eerste dag van de COP24, claimen Climate Express en de Klimaatcoalitie in Brussel een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Allen samen, tous ensemble, gaan we voor de grootste klimaatmobilisatie ooit in België: Claim the Climate!

Get organised! Smeer je fietsketting, stof je kano af, plan je treinroute, samen met al je tantes en nonkels, vrienden en buren!

 

Dit artikel komt uit het magazine Solidair van november-december 2018. Abonnement.

Labels

Commentaar toevoegen

Reacties

Misschien er bijvertellen dat het IPCC kernenergie nodig acht om de doelstellingen te behalen. Zondag met Lubach heeft net de feiten mooi op een rijtje gezet. En de tijd blijft niet stilstaan, mocht men echt investeren in kernenergie dan zouden Molten Salt Reactors sneller commercieel ingezet kunnen worden, deze beantwoorden de grootste nadelen van de huidige kernreactors. Daarnaast moet men eens in Duitsland gaan kijken. 500 miljard geïnvesteerd in groene energie met resultaat de duurste energie, en men spendeert zelfs miljarden om geen elektriciteit te produceren omdat anders het net overbelast word, subsidiëren om geen elektriciteit op te wekken, veel gekker kan het niet meer worden. Ondanks alles geraakt Duitsland er nog altijd niet, en ondertussen moeten de eerste installaties al vervangen worden omdat de levensduur gewoon korter is. Strafste is om groen te zijn dat men eeuwen oude bossen kapt en dorpen verplaatst om bruinkool te kunnen stoken. De komende 10 jaar zijn cruciaal, daarom moeten we nu beginnen bouwen met kerncentrales, en de kostprijs valt mee als je realistische veiligheidsmaatregelen neemt.
Vergeet ook niet de ongebreidelde toename van de bevolking. Ik stel voor : één-kind politiek voor de hele wereld. Al deze nieuwe mensen verhogen de CO2 uitstoot. Verder nog een drastische afname van de veestapel : koeien, geiten, varkens, kippen en dus een sterke afname van vleesproductie en -consumptie. Een Marshall-plan voor Afrika zodat Afrikanen niet meer emigreren naar Europa. Voorwaarde: 1-kind politiek. Onze Aarde is een eiland in het Heelal en we mogen haar niet verknoeien. Emigreren naar Mars is geen optie.