(Foto Solidair, Salim Hellalet)

Europa: de werknemers steunen, in plaats van fabriekssluiting Caterpillar te begeleiden.

auteur: 

Webteam PVDA

In een gezamenlijke verklaring roepen PVDA (België), Sinn Féin (Ierland), en PCF (Frankrijk) de Europese Unie op om de werknemers van Caterpillar te steunen in de krachtmeting met de Amerikaanse multinational.

“Caterpillar bereidt een sociaal bloedbad voor van Ierland tot België. Het is het zoveelste gevolg van de totale vrijheid die dit Europa van de concurrentie aan multinationals geeft. We steunen de werknemers in hun strijd voor werk en roepen de betrokken regeringen en de Europese Unie op hun verantwoordelijkheid te nemen.

Caterpillar wil 250 jobs vernietigen in haar Monkstown fabriek (Newtownabbey) in het noorden van Ierland. In België worden 2.200 families rechtstreeks getroffen door de geplande sluiting van de fabriek in Gosselies (Charleroi). Daar komen nog 5000 werknemers van onderaannemingsbedrijven bij. Een deel van de productie zou naar Grenoble (Frankrijk) verhuizen. De werknemers daar vrezen dat hun fabriek het volgende slachtoffer wordt.

Volgens ons is deze jobvernietiging niet het gevolg van een te hoge arbeidskost, zoals de directie beweert, maar wel van een te hoge kapitaalskost : winsten van de Caterpillargroep, dividenden uitgekeerd aan aandeelhouders, interesten betaald aan banken en schuldeisers … Ook het besparingsbeleid dat de vraag, zowel in de privé als de openbare sector, drukt, dient met de vinger gewezen. Deze delokaliseringen binnen de Europese Unie moedigen een neerwaartse sociale spiraal aan. Ze zijn onverenigbaar met een efficiënt industriebeleid, cohesie- of ontwikkelingsdoelstellingen.  

Op 16 september betogen werknemers van Caterpillar en onderaannemers in Charleroi om nee te zeggen tegen de sluiting, en ja aan het behoud van jobs. Werknemers uit het hele land betogen mee. Een afvaardiging van Caterpillar Grenoble zal er ook zijn, uit solidariteit, om het gemeenschappelijke belang van Europese werknemers te verdedigen.

Waar is de overheid tegenover deze multinational ? De keuze is vandaag eenvoudig : zullen aandeelhouders en miljonairs een beetje minder krijgen of gaan we een productieve fabriek vernietigen en duizenden families in de problemen brengen?

We kunnen samenwerken tussen onze landen om de roofstrategieën van multinationals tegen te gaan. Werkgelegenheid behouden is volledig haalbaar indien de betrokken regeringen zouden tussenkomen. In plaats van geschenken aan multinationals en sociale afbraak, hebben werknemers onze steun nodig in de krachtmeting met de Amerikaanse multinational.

  • We kunnen de productie verdelen tussen verschillende fabrieken en de dividenden van aandeelhouders verminderen;
  • We eisen transparantie rond financiële transfers tussen Europese filialen, de hoofdzetel in de Verenigde Staten en belastingparadijzen;
  • Mogelijke hulp van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering mag niet dienen om Caterpillars vertrek te vergemakkelijken ;
  • Sancties tegen de multinational, waaronder beslag leggen op de fabriek, moeten op tafel komen als Caterpillar zijn illegitieme herstructurering door wil zetten ;
  • Er dient nagekeken te worden of de geplande ontslagen geen schending inhouden van de Richtlijn  Overgang van Onderneming (2001/23/EG) ;
  • We klagen het beleid van Europese industriële afbraak aan, en eisen een alternatief beleid, samen met vertegenwoordigers van werknemers, met als doel de herindustrialisering van Europa en energietransitie.

Doorheen Europa moeten we samen opkomen tegen zij die werknemers tegen elkaar doen concurreren. We moeten eisen dat het geld van bedrijven, banken en overheid jobs en rijkdom creëert die de bevolking ten goede komt. Samen bouwen aan een Europa van volkeren en solidariteit!”