(Foto Chriszwolle / Flickr)

Europa verplicht bespiedende 'smart chip' eCall in elke auto

auteur: 

Tim Joye

Vanaf 2015 zal elke nieuwe auto verplicht worden uitgerust met het eCall-systeem. Wagens uitgerust met het systeem zullen steeds traceerbaar zijn, via het dashboard bediend kunnen worden van reclame op maat… Dat alles onder het mom van verkeersveiligheid: het systeem zou ook automatisch (private) nooddiensten bellen.

Hoe zou de Europese Commissie op het idee gekomen zijn om vanaf 2015 in alle nieuwe auto's verplicht een apparaatje te doen installeren dat automatisch de hulpdiensten belt bij een ongeval, het zogenaamde eCall-systeem?

Het idee klinkt prijzenswaardig, ware het niet dat de Commissie onder het mom van publieke veiligheid eigenlijk de hele (voornamelijk Duitse) auto-industrie op haar wenken bedient. Deze industrie heeft namelijk grote plannen om allerlei private diensten, gericht op het aanbieden van producten, op deze 'smart-chip' aan te sluiten. Hierbij rijzen een hele resem bezwaren op het vlak van privacy, voornamelijk rond profiling en traceerbaarheid. Zeker aangezien er geen manier bestaat om het apparaat volledig uit te schakelen. Ook is het onduidelijk welke overheden toegang hebben tot de data die dit systeem opslaat; noch hoe dit systeem technisch aan de privacywetgeving kan voldoen en toch haar functie vervullen.

De overgrote meerderheid van liberalen, conservatieven, sociaaldemocraten en christendemocraten in het Europees Parlement blijken zich niet erg veel zorgen te maken over dit alles. Ze stemden ermee in het eCall-systeem verplicht te maken voor elke auto in de EU. Zo hebben deze partijen de consument voor een voldongen feit gesteld. Die heeft immers geen keuze meer en het apparaat is ook niet uit te zetten.

En tegelijkertijd opent zich een grote markt voor de autosector. Want bovendien wordt de mogelijkheid van “private antwoordpunten” ingevoerd, wat betekent dat het dus niet altijd de publieke hulpdiensten zijn die rechtstreeks gebeld worden bij een ongeval. Het systeem contacteert eerst een van die private punten, die dan autonoom beslissen naar wie ze de hulpoproep doorsturen.

Nog los van de privacyproblemen die hierbij komen kijken (meer dataretentie door meerdere partijen), kan men zich hierbij afvragen waarom dit systeem via een geprivatiseerde filter moet komen, en niet meteen naar de publieke hulpdienst wordt doorverbonden. Dit lijkt verdacht veel op het privatiseren van een deel van de eerste hulp, wat een erg gevaarlijke weg is, die zeker niet in het belang van de burger kan zijn. Hier lijkt vooral de industrie weer gediend te worden. Het is dus hypocriet om te stellen dat dit voorstel om de publieke veiligheid van de burger gaat, terwijl er hier overduidelijke zoveel industriebelangen meespelen.

Van Belgische kant stemden sp.a, PS, CD&V, cdH, N-VA, Open Vld en MR voor. Enkel Bart Staes (Groen), Isabelle Durant (Ecolo), Philippe Lamberts (Ecolo) en Louis Michel (MR) stemden tegen.