Europees Parlement moet schadelijke CETA-verdrag verwerpen

CETA, het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, deed de voorbije maanden heel wat stof opwaaien. Het akkoord houdt bedreigingen in op het vlak van sociaal beleid, milieu, gezondheid en democratie. De hele Europese sociale beweging verenigde zich in het verzet tegen CETA. Toch gaat het Europees Parlement het straks goedkeuren.

De goedkeuring zal gebeuren op 23 januari in de commissie en op 2 februari in de plenaire vergadering van het Europees Parlement, vermoedelijk met een brede steun van de conservatieve, liberale en sociaaldemocratische parlementsleden. De PVDA roept op tot mobilisatie. De partij roept op om deel te nemen aan de bijeenkomst van D19-20 op 21 januari om 14.00 u. aan het Centraal Station van Brussel.

Alhoewel er geen fundamentele verandering aangebracht is omtrent de problatische punten van het akkoord, kunnnen we toch stellen dat de Waalse blokkering van de goedkeuring in oktober een breed debat heeft mogelijk gemaakt over de vrijhandelsakkoorden en de deregulering. Dat soort akkoorden worden steeds vaker betwist, en het is onder andere daarom dat de voorstanders ervan CETA nu willen doordrukken.

In het Europees Parlement, bestaat de kans dat CETA kan rekenen op de stemmen van de grote coalitie van de Europese liberalen, sociaal- en christendemocraten. Deze drie fracties zorgden er al voor dat de debatten en de mogelijks kritische stemmen over CETA werden gestopt in december jongstleden. Om dat te vermijden is er nu een e-mailcampagne gestart gericht naar de europrlementsleden (“CETA CHECK”). Doe mee via https://stop-ttip.org.

Wat ook het resultaat is van de stemming in het Europees Parlement, er staat nog niets vast. CETA moet ook nog goedgekeurd worden door alle nationale en regionale parlementen. Ondertussen gaan ook de onderhandelingen over TTIP voort. Dat is het vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Verenidgde Staten en dat is nog van een heel ander kaliber.

De strijd is dus verre van gestreden. Integendeel, we hebben in oktober al gezien dat mobilisatie kan wegen op de politieke beslissingen, het gaat erom de mobilisatiedynamiek te versterken en zowel CETA als TTIP te doen mislukken.

Zowat overal in Europa zijn mobilisaties gepland met het oog op de stemming in het Europees Parlement, en onder andere op 21 januari in Brussel aan het centraal station. De PVDA roept op om te mobiliseren om de stem van de burgers te laten horen voor het verwerpen van CETA en de gevaarlijke vrijhandelsakkoorden.