Ex-rechter Christian Panier tweede op PTB-go!-lijst voor Europa

Christian Panier is oud-voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Namen en vandaag nog steeds professor aan de UCL. Hij komt op bij de Europese verkiezingen voor de PVDA. Hij zal als tweede effectieve kandidaat op de lijst PTB*go! staan. In januari 2013 maakte Christian Panier al zijn PVDA-lidmaatschap bekend.

“Ik wil met deze kandidatuur vooral mijn steun geven aan Aurélie Decoene, lijsttrekker voor de Europese lijst van PTB-go! Zij vertegenwoordigt de opgroeiende generatie, de jeugd die vandaag wordt geofferd aan dit Europa van de concurrentie en de ongelijkheid. De toekomst van de jeugd is juist Europees en ligt niet in het terugplooien op zichzelf van elke natie.” stelt Christian Panier meteen.

De oud-rechter staat zeer kritisch tegenover de huidige Europese Unie: “Het Europa van vandaag, dat heb ik zien groeien. Ik begon aan de lagere school toen het Verdrag van Rome werd ondertekend. Ik volgde de eerste cursus Europees recht toen ik aan de universiteit zat. Maar dit Europa werd eenzijdig gebouwd op het economisch leven. Het is vandaag uitgeput omdat het uitsluitend marktgericht is en werknemers voortbrengt die steeds erger worden uitgebuit en miljoenen armen die buiten elke sociale zekerheid vallen. Dit is geen sociaal of cultureel Europa.” En ter verduidelijking: “We hebben een Europees parlement dat amper ets te zeggen heeft en een Europese Commissie die volledig onderworpen is aan de markt. En ja, er is geen oorlog meer op het continent, maar het Europa van de NAVO heeft zijn oorlogen uitgevoerd naar andere slagvelden buiten de Europese grenzen.”

En Christian Panier verduidelijkt: “We hebben een ander Europa nodig, een Europa van samenwerking, solidariteit en duurzame ontwikkeling. Het eerste wat moet gebeuren is het intrekken van het begrotingspact, dat de volksvertegenwoordigers van alle partijen die nu in het parlement zitten, gewillig hebben goedgekeurd. Zonder erover te durven discuteren, zonder “stop” te durven zeggen. Bij de vakbondsacties voor het Waalse parlement in Namen in december heb ik dat ook gezegd.“

Overheidsbedrijven met een echt statuut van openbare dienst

We zouden alle Europese verdragen moeten herzien zodat de overheidsbedrijven niet meer enkel en alleen aan competitiviteitnormen onderworpen zijn, maar opnieuw een reëel statuut als openbare dienst hebben. Het is ook hoogst noodzakelijk de sector van de sociale dienstverlening en de cultuursector te behoeden voor ongebreidelde commercialisering en privatisering. En dat we het elementaire principe in ere herstellen van “voor gelijk werk, gelijk loon en gelijke sociale bescherming”: daarom moet de richtlijn met betrekking tot de detachering van werknemers, herzien worden.”

Christian Panier wijst er verder op dat zijn engagement niet van gisteren dateert. “Ze zijn mij niet komen halen. Ik ben bij de PVDA gekomen en ik heb nu ietsje minder dan twee jaar een lidkaart. Omdat ik niets moet hebben van een wereld waarin wie poen heeft, er altijd maar bij krijgt en de wet kan spellen aan diegenen die er altijd maar minder hebben. En de PVDA heeft een alternatief plan, de partij is tot bloei gekomen met een echt, verstaanbaar links discours.”

Ondertussen heeft de oud-rechter aan een boek gewerkt waarin een reeks gesprekken met hem zijn opgenomen: “Justice: affaire de classes” (verschijnt eind maart bij uitgeverij Aden). Samen met advocaat Jan Fermon, een andere prominente persoonlijkheid van de PVDA, goed bekend in gerechtelijke kringen. Christian Panier: “Ik heb mijn bijdrage kunnen leveren aan de uitwerking van een alternatieve visie op een voor iedereen betaalbare en toegankelijke participatieve rechtspraak. Een die veel dichter bij de mensen staat en gebaseerd is op herstelmaatregelen en niet alleen op repressie.” “Heel wat mensen die mijn inzet en engagement kennen, hebben mij gevraagd om op te komen bij de verkiezingen en vandaag doe ik dat dus en geef ik mijn steun aan een mooi collectief project.” En met een kwinkslag besluit Christian Panier: “Alle kiezers van Wallonië en van Brussel kunnen stemmen voor de kandidaten voor de Europese verkiezingen.”

Persdienst PVDA